SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

List Elżbiety Bieńkowskiej – wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju,
obecnie Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczoci
z okazji wydania  100. numeru „Europrojekty.PL/Euroregiony–Polska”:

Od redakcji:

Polacy

Klikam w tytuł na wp.pl : „Porażka Polaków w niemieckim sądzie. Koniec marzeń o rozwoju” i robię to w odruchu przerażenia. Kraj się zawali, mamy przechlapane, przyjdzie nędza – takie, i tym podobne myśli, same przylatują do głowy. Po rozwinięciu wiadomości okazuje się, że owszem, pewne kłopoty może odczuć niewielka szczecińska spółeczka akcyjna – niespełna 16 milionów złotych kapitału z 86-procentowym udziałem skarbu państwa - Morskie Porty Szczecin i Świnoujście S.A.  , ponieważ  Sąd administracyjny w Hamburgu odrzucił 17 grudnia jej skargę w sprawie rurociągu Nord Stream.

Ufff. Więc jednak Polska jest uratowana i nie pójdziemy wszyscy z torbami.

Po co czytać takie wiadomości? Nadawcy medialni robią wszystko, by przykuć naszą uwagę, bo biznes musi się kręcić, dzięki reklamom. A te napływają wówczas, kiedy uda się przykuć uwagę jak największej liczby odbiorców. Trzeba więc ich zachęcić do czytania i robi się to w sposób, który nie daje szans na jakikolwiek wybór. Ciekawe, że media codzienne, i nie tylko, zaczęły stosować obowiązującą od kilku miesięcy do tej pory w polityce regułę powoływania się na… Polaków. To ma uwiarygodniać przekaz. Bo Polacy to, Polacy tamto.

Dostaję szału, kiedy słyszę i widzę te butne deklaracje składane przez ludzi – od lewa do prawa -, którym nie dałem żadnego zezwolenia, by wypowiadali się też w moim imieniu. Rządzący powołują się na wynik wyborów i tym samym  legitymizują swoje prawo do traktowania własnych opinii i poglądów, jako obowiązujących i akceptowanych przez całe społeczeństwo. To oczywiste nadużycie. To samo dotyczy opozycji, która podnosi argument, że na rządzącą opcję głosowało zaledwie 37 procent uprawnionych, więc opozycja ma prawo do występowania w roli orędownika jedynej słusznej prawdy artykułowanej przez pozostałe 63 procent elektoratu – a więc przez większość. Istny obłęd. Co polityk, to gęba pełna zdań zaczynających się od „Polacy chcą, Polacy żądają, Polacy mają prawo, Polacy się nie zgadzają” itd., itd. Termin propagandowy „Polacy” stał się wytrychem mającym otwierać każde drzwi. Drzwi do umysłów ludzi. Każdy jednak wie, że narzędzie używane bardzo często kiedyś się zużyje, zepsuje i trzeba je będzie wyrzucić i zastąpić nowym. Ciekawe kiedy to nastąpi w przypadku „Polaków”.

Interesujące to, ponieważ niepostrzeżenie porobiło się tak, że jeszcze parę lat temu z dumą wszyscy szermowali w odniesieniu do Polaków słowem – wytrychem: „Europejczyk”. Zużyło się. Ba! Dziś staje się synonimem odszczepieńca narodowego, zdrajcy wręcz. To dlatego z urzędów państwowych znikają unijne flagi. Na jak długo? Może do czasu, kiedy okaże się, że Polsce zostanie zakręcony kurek ze strumieniem miliardów euro (82,5 w najbliższych 7 latach), a może wcześniej, kiedy sygnalizowane już teraz pierwsze restrykcje unijne dotkną żelaznego elektoratu partii rządzącej, czyli rolników, którym UE obetnie dotacje? Czy wówczas nasze oficjalne stanowisko będzie tak twarde i nieustępliwe wobec starej Unii, która od lat sypie groszem na nasz rozwój? Ach, zapomniałem, że przecież  także oficjalną tezą jest „Polska w ruinie”. No to zapytajmy nie tylko rolników i tych, którzy załapali się na jakieś hektary i czerpią profity nie tylko z KRUS (jakoś nic się już nie mówi o likwidacji tej instytucji, jako konserwującej niesprawiedliwy system przywilejów branżowych). Zapytajmy też samorządy, które już teraz swoje budżety budują na podstawie przekonania, że kasy z UE nie będzie. A jeśli już, to otrzymają ją tylko wielkie i bogate miasta, które stać na wkład własny do dofinansowywanych przez Unię projektów. Wszyscy popełniają kardynalne błędy – i żeby było jasne – piszący te słowa też. Unia, która raz straszy, raz deklaruje, że nic się nie zmieni, poza tym, że te kilkadziesiąt miliardów euro, na jakie Polska czeka w tym siedmioleciu, to ostatni taki datek bogatego wujka. W roku 2022, kiedy chyba już będzie rozliczone wsparcie UE dla Polski – okaże się, że to nasz kraj musi wspierać biedniejsze i mniej zorganizowane państwa europejskie, przede wszystkim te, które aspirują do członkostwa w Unii. Ciekawe, czy i wówczas nasz rząd – niezależnie od opcji – będzie tak mocno prezentował swą „niezawisłą” postawę, jak obecnie w sprawie uchodźców? I odwróci się na przykład od Armenii, niue pamiętając już, że w 2003 i 2004 roku mogły to zrobić wobec nasz takie kraje jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja – najwięksi płatnicy brutto UE, i po prostu nie przyjąć nas w szeregi członków tej organizacji.

Polityka historyczna to nie tylko gotowość do oddawania czci tym, którzy przed dziesięcioleciami i wiekami walczyli o wolność i demokrację w Polsce. To także okazywanie przyzwoitości wobec tych, którzy wyciągnęli do nas, przed ponad dekadą a i później również, pomocną dłoń. Zapominamy o prostym fakcie, że nic nam z urzędu się nie należy, że Europa nie rozumie naszego poczucia „wyjątkowości”, – zbudowanego przecież na bardzo kruchych fundamentach kompleksów.

Myślę, że tym wszystkim politykom, publicystom (różnica się zaciera…), urzędnikom, którzy w przestrzeni publicznej swoje istnienie opierają na tezie, że mają prawo do wyrażania poglądów „wszystkich Polaków”, to przekonanie kiedyś stanie ością w gardle. Takie zawłaszczanie opinii publicznej zwykle kończy się smutno, o ile nie tragicznie – by posłużyć się przykładem PZPR. Stara, sprawdzona prawda, że „tłum zawsze ma rację” może się jeszcze odbić bolesną czkawką tym, którzy ciągle mają na ustach „Polaków”. Dotyczy to wszystkich aktorów sceny politycznej. Paradoksalnie, w polskich realiach to właśnie Polacy, w swej masie zawsze zmiatali z powierzchni tych, którzy uzurpowali sobie prawo do przemawiania w ich, niby, ogólnym interesie. Prawdopodobnie w tym właśnie przejawia się nasza wyjątkowość. I chwała Bogu za to.

 

 

 

Jacek Broszkiewicz

redaktor naczelny

Europrojekty.pl

Euroregiony-Polska

Na bieżąco informujemy o członkostwie Polski w Unii Europejskiej, aplikacji i realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem. Prezentujemy na tym polu osiągnięcia samorządów, środowisk gospodarczych, okołobiznesowych i akademickich. Piszemy o problemach krajowych, regionalnych i lokalnych związanych z funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej, ukazując potencjał intelektualny i inicjatywy środowiskowe.

Aktualny numer:

nr 112/113 | 2016

Aktualny numer:

nr 111 | 2016

REKLAMA

REKLAMA

Kto nas czyta

„Euroregiony-Polska” (nakład 3.500 egz.), od 2012 roku „Europrojekty-pl/Euroregiony-Polska”,  od 2001 roku trafiają drogą imiennej wysyłki pocztowej do instytucji państwowych takich jak Sejm, Senat (prezydia obu Izb i prezydia komisji), Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera Rządu RP. Czytają nas ministrowie, sekretarze stanu, szefowie urzędów państwowych, prezesi agencji rządowych, wojewodowie i marszałkowie sejmików wojewódzkich, kierownictwa resortów gospodarek 28 krajów członkowskich UE, szefowie tamtejszych krajowych izb gospodarczych.

 

NASI ODBIORCY

Członkowie Komisji Europejskiej w Brukseli i Przedstawicielstwa UE w Warszawie, a także m.in.:

– 56 szefów regionalnych i lokalnych agencji rozwoju, szefów 84 izb gospodarczo-handlowych, sektora bankowego, wydziałów ekonomiczno-handlowych,

– 24 ambasad krajów członkowskich UE, gmin tworzących polskie euroregiony,

– 265 prezydentów i burmistrzów największych miast polskich,

– 950 wójtów największych gmin polskich,

– 300 szefów przedsiębiorstw z tzw. „500” „Polityki”,

– 600 szefów instytucji otoczenia biznesowego,

– 80 rektorów państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych.

 

Dołącz do nas!

Zaprezentuj się

na łamach Europrojektów!

 

Naszym celem jest propagowanie rozwiązań poprawiających poziom rozwoju cywilizacyjnego Polski, bo dzięki nim osiągnie ona rolę istotnego partnera w dialogu politycznym i gospodarczym państw członkowskich UE.

 

Dotychczas  na łamach „ER-P” zaprezentowało się już wiele instytucji, organów władzy samorządowej, organizacji pozarządowych, podmiotów i organizacji gospodarczych, finansowych, przedstawicieli środowisk akademickich i otoczenia biznesowego.

 

Zapraszamy do współpracy!

W bieżącym numerze:

Połowa budżetu

na inwestycje!

 


Z Józefem Jodłowskim – Starostą Rzeszowskim - rozmawia Dorota Zańko

- Mimo, iż reforma dotycząca samorządu była jedną z udanych reform, to jednak nie została ona dokończona.

POLSKA 3.0

 

Z Angeliką Jarosławską - Prezesem Cluster World, Członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, największej  parasolowej organizacji klastrowej w Polsce, Koordynatorem projektu POLSKA 3.0 – największego projektu Komisji Europejskiej, dotyczącego transportu śródlądowego i multimodalnego pod patronatem prof. Jerzego Buzka – rozmawia Krzysztof Kozik

Najlepiej mieć alternatywne,

własne plany (1)

Z Andrzejem Saternusem, Burmistrzem Chełmka – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Chełmek w okresie powojennym był stolicą polskiego przemysłu obuwniczego...

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów polski 2015

Inwestycje są motorem wzrostu gospodarczego. Przyjmując optykę inwestora, poszukującego najkorzystniejszej lokalizacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przygotował Raport...

Trzymamy za słowo i… zweryfikujemy obietnice

Od dłuższego czasu – wraz moimi kolegami wójtami Stryszowa Janem Wacławskim i Zembrzyc Łukaszem Palarskim kołatam do drzwi ważnych instytucji państwowych...

Mniej Państwa w…

Jeziorze Mucharskim? 

Ze Stanisławem Gawłowskim - posłem na Sejm RP, Przewodniczącym Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – rozmawia Jacek Broszkiewicz

 

- Istotnie, problematyka dotycząca tej inwestycji jest mi dobrze znana. Faktycznie niewiele już brakuje, ale...

W tej wodzie jest nasza szansa i … przyszłość

 

 

Na obszarze trzech gmin – Mucharz, Stryszów, Zembrzyce – mamy wyznaczone tereny pod przyszłą działalność usługową; grunty te inwestorowi zbiornika (RZGW w Krakowie) są do niczego niepotrzebne – leżą daleko od korony zbiornika

Jestem „za”

Jeziorem Mucharskim!- Kraków – ze swoją ofertą turystyczną i kulturalną jest obecnie najbardziej znanym w świecie polskim miastem. Doskonale zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że aby utrzymać tę pozycję oferta musi być cały czas poszerzana.

Hydrozagadka?

 

 

 

Z dr Małgorzatą Skuchą – Prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozmawia Jacek Broszkiewicz

- Jestem emocjonalnie związana z tą inwestycją, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bielsku-Białej, którym przez pięć lat jego istnienia kierowałam, miał ten teren pod opieką.

A jednak można

Dziś polskie uzdrowiska stają się nowoczesnymi centrami rehabilitacji, czego przykładem jest Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń.

To dotyczy nas wszystkich

Niskie ceny surowca na światowych giełdach przekładają się na niekorzystne perspektywy dla sektora górniczego w Polsce.

Zdeterminowani,

ale z odmienną optyką

Gmina Zembrzce, w odróżnieniu dla swoich sąsiadów Mucharza i Stryszowa, będzie miała najmniejszy dostęp do lustra przyszłego Jeziora Mucharskiego.

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

1

4

3

2

5

8

6

7

9

11

10

12

13

14

15

16

Ekonomia społeczna:

Porzućmy schematy

 

 

 

Wiele lat temu tworzyliśmy w Polsce podstawy ekonomii społecznej; od strony intelektualnej i praktycznej; byłem, i nadal jestem ), jej entuzjastą.

Kopex Grupa Kapitałowa:

Budujemy nową kopalnię!

W Zachodniej Małopolsce powstanie podziemna kopalnia węgla kamiennego, która będzie wydobywać od 3 do 4 mln ton węgla rocznie przeznaczonego dla energetyki i ciepłownictwa

Spojrzenie z wysokości(2)

Ludzie, którzy osiągają niezwykłe rzeczy, nieustannie wizualizują swoje dążenia. Bez przerwy myślą o tym, co chcą osiągnąć. Wciąż na nowo odtwarzają idealny wizerunek obraz swej przyszłości, tak jakby wyświetlali slajd na ekranie swego umysłu.

Inteligentny rozwój w MŚP

Nowa perspektywa środków unijnych na lata 2014-2020 znacząco różni się od poprzedniej w zakresie pomocy mikroprzedsiębiorstwom. Unia Europejska zakłada, że udało się w naszym kraju zbudować stabilnie działające MŚP zdolne do konkurowania na rynku europejskim.

Nasi Partnerzy |  STALE WSPÓŁPRACUJEMY

LGBS Energia Sp. z o.o

www.geit.pl

Grupa Medialna 2000+

globaleconomy.pl

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |