SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

List Guido Beltraniego – Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

List Elżbiety Bieńkowskiej – b. wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju,
obecnie Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczoci
z okazji wydania  100. numeru „Europrojekty.PL/Euroregiony–Polska”:

Od redakcji:

Mowa trawa

Tak dawniej określało się czczą gadaninę. Był to jasny komunikat: jak nie masz nic sensownego do powiedzenia, to zamilcz. Wszak, według przysłowia – mowa jest srebrem, a milczenie złotem… Z tym ludowym powiedzeniem niezupełnie się zgadzam. Owszem, lepiej zamilknąć, niż pleść trzy po trzy. Ale gdyby dosłownie przestrzegać tej zasady strach pomyśleć! Stalibyśmy się społeczeństwem, które cofnęło się do czasów prehistorycznych, gdy nasi praprzodkowie bujali się beztrosko na gałęziach drzew, podjadając banany i chrząszcze.

Jak to tam zresztą drzewiej bywało, licho wie. Nauka nie odpowiada na wiele istotnych dla historii ludzkości pytań. Na przykład: jak to się stało, że gatunek ludzki gnieździł się przez dobre kilkaset tysięcy lat w wilgotnych jaskiniach, aż nagle parę tysięcy lat temu zaczął budować gigantyczne kompleksy architektoniczne, stosując techniki obrabiania ważących dziesiątki ton bloków kamiennych o jakich nie powinien mieć pojęcia? Skąd przed tysiącami lat znana była mapa nieba i gwiazdozbiory widoczne dopiero przez nowoczesne teleskopy? Pytania można mnożyć, ale z pewnością jedno nie ulega wątpliwości: ludzkie społeczności nie rozwinęłyby się być może w ogóle, jeśli nie miałyby podstawowego fundamentu komunikacji, jakim jest mowa.

Możliwość prowadzenia dyskusji, wymiany myśli i poglądów, czyli – jak to określa nauka – komunikowanie się jest podstawą społeczności. To „oczywista oczywistość”, chciałoby się rzec. I nie ma sensu się nad tym długo rozwodzić, bo nad oczywistościami się nie dyskutuje. Sęk w tym, że wiele wody upłynęło od czasu, gdy Platon sztukę dyskutowania określał jako używanie rozumu i wprawianie się w tej czynności. Do mistrzostwa doprowadził sztukę dialektyki Zenon z Elei, udowadniając, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia, wypuszczona z łuku strzała nie osiągnie celu i kilku innych błyskotliwych paradoksów. Już bowiem wtedy z powodzeniem stosowano sposoby przekonywania, że to my, a nie oni mają rację. A chęć postawienia na swoim i udowodnienia swojej prawdy za wszelką cenę jest bardzo powszechna.

Artur Schopenhauer upatrywał przyczyn nieuczciwej dysputy w ciemnych stronach natury ludzkiej. A wiedział, co mówi, bo jest autorem niewielkiej książeczki „Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów”. Wymienia w niej aż 37 sposobów nieuczciwego pokonywania w dyskusji przeciwnika plus niejako na deser „sposób ostatni”, którego fragment pozwalam sobie zacytować: Jeżeli się spostrzega, że przeciwnik jest silniejszy i że w końcu nie będzie się miało racji, to atakuje się go w sposób osobisty, obraźliwy, grubiański. Polega to na tym, że porzuca się przedmiot sporu i zamiast tego atakuje się osobę przeciwnika w jakikolwiek bądź sposób. Czy to coś Państwu przypomina? Bo ja już tych „debat” z użyciem argumentów erystycznych nie wykluczając ostatniego argumentu ad personam mam dosłownie powyżej uszu.

Od czasów Schopenhauera techniki nieuczciwego przekonywania bardzo się rozwinęły, ponieważ wykorzystują do swoich celów wiedzę psychologiczną i socjologiczną. Są to – w łagodniejszej postaci – techniki perswazji, a w skrajnej – techniki manipulacji. Oba sposoby przekonywania świecą niesłychane tryumfy korzystając ze środków masowego przekazu. O manipulacji rozpisywać się nie będę – jak również przed sposobami obrony przed manipulowaniem. Zaznaczę jedynie, że najpowszechniej manipulacją posługują się politycy, dziennikarze i marketingowcy kreujący coraz to skuteczniejsze sposoby „urabiania” milionowych rzesz odbiorców. Niesłychane możliwości wpływania na opinię publiczną ma również Internet, gdzie każdy może rozwijać do woli teorie spiskowe, obrażać swoich przeciwników i odsądzać ich od czci i wiary – zwłaszcza jeśli nie ma skrupułów moralnych i kieruje się zasadą „cel uświeca środki”.

Wydaje mi się – choć nie jest to wiedza oparta na przesłankach empirycznych – że podatność na manipulację wynika ze spłycenia relacji międzyludzkich. Czas, kiedy nawet zwykły, domowy telefon był dla znacznej części społeczeństw swego rodzaju luksusem mamy dawno za sobą. Aby mieć kontakt ze środowiskiem wystarczy telefon komórkowy. Ale jaki to jest kontakt? Przez komórkę informujemy rozmówcę, że oto prowadzimy auto, robimy zakupy w supermarkecie albo o innych równie ważnych sprawach… O naszych wzajemnych relacjach, emocjach, o istotnych problemach społecznych czy jakichkolwiek innych przez komórkę raczej nie rozmawiamy. Przy osobistych spotkaniach również coraz rzadziej. A jeśli już – to prędzej dochodzi do erystycznego sporu, niż uczciwej dysputy w której słucha się drugiego człowieka ze zrozumieniem i szacunkiem.

Powierzchowność naszych kontaktów nie najlepiej wróży na przyszłość. Dziwnie łatwo godzimy się na to, że kierowany do nas przekaz, czyli komunikaty różnego rodzaju niewiele ma wspólnego z uczciwą informacją. Nie chcemy dostrzegać, że mowa, a raczej zalewający nas potok słów zupełnie zafałszowuje rzeczywistość i nasz obraz świata. A język i mowa, które niegdyś tworzyły więzi międzyludzkie i rozwijały umysł, dzięki potędze medialnych przekazów zmierzają do odzwyczajenia nas od myślenia i używania rozumu. Już nie możemy dumnie powtórzyć za Kartezjuszem myślę, więc jestem.

Myślenie staje się towarem zbyt luksusowym. Aby wysłać komunikat przez komórkę nie trzeba znać ortografii, gramatyki i nadwerężać szarych komórek. To takie proste jak bujanie się na gałęzi i chrupanie chrząszczy.


Agnieszka Szydłowska-Szczecińska


Kto nas czyta

„Euroregiony-Polska” (nakład 3.500 egz.), od 2012 roku „Europrojekty-pl/Euroregiony-Polska”,  od 2001 roku trafiają drogą imiennej wysyłki pocztowej do instytucji państwowych takich jak Sejm, Senat (prezydia obu Izb i prezydia komisji), Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera Rządu RP. Czytają nas ministrowie, sekretarze stanu, szefowie urzędów państwowych, prezesi agencji rządowych, wojewodowie i marszałkowie sejmików wojewódzkich, kierownictwa resortów gospodarek 28 krajów członkowskich UE, szefowie tamtejszych krajowych izb gospodarczych.

 

NASI ODBIORCY

Członkowie Komisji Europejskiej w Brukseli i Przedstawicielstwa UE w Warszawie, a także m.in.:

– 56 szefów regionalnych i lokalnych agencji rozwoju, szefów 84 izb gospodarczo-handlowych, sektora bankowego, wydziałów ekonomiczno-handlowych,

– 24 ambasad krajów członkowskich UE, gmin tworzących polskie euroregiony,

– 265 prezydentów i burmistrzów największych miast polskich,

– 950 wójtów największych gmin polskich,

– 300 szefów przedsiębiorstw z tzw. „500” „Polityki”,

– 600 szefów instytucji otoczenia biznesowego,

– 80 rektorów państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych.

 

Dołącz do nas!

Zaprezentuj się

na łamach Europrojektów!

 

Naszym celem jest propagowanie rozwiązań poprawiających poziom rozwoju cywilizacyjnego Polski, bo dzięki nim osiągnie ona rolę istotnego partnera w dialogu politycznym i gospodarczym państw członkowskich UE.

 

Dotychczas  na łamach „ER-P” zaprezentowało się już wiele instytucji, organów władzy samorządowej, organizacji pozarządowych, podmiotów i organizacji gospodarczych, finansowych, przedstawicieli środowisk akademickich i otoczenia biznesowego.

 

Zapraszamy do współpracy!

Europrojekty.pl

Euroregiony-Polska

Na bieżąco informujemy o członkostwie Polski w Unii Europejskiej, aplikacji i realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem. Prezentujemy na tym polu osiągnięcia samorządów, środowisk gospodarczych, okołobiznesowych i akademickich. Piszemy o problemach krajowych, regionalnych i lokalnych związanych z funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej, ukazując potencjał intelektualny i inicjatywy środowiskowe.

Aktualny numer:

nr 126 | 2019

Poprzedni :

nr 125 | 2018

REKLAMA

REKLAMA

W bieżącym numerze:

Szeroki horyzont (1)


Socjologiczno-psychologiczne
konsekwencje rozpędzonej cywilizacjiZ Pawłem Podsiadło, doradcą Zarządu Akceleratora Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o., autorem publikowanego obecnie na naszych łamach cyklu „Samotny Inteligentny Tłum” – rozmawia Jacek Broszkiewicz.

Jesteśmy gotowi dzielić się
doświadczeniami

Z Ole Egberg Mikkelsenem, Ambasadorem Królestwa Danii w Polsce rozmawia Krzysztof Kozik


Bieżąca polsko-duńska współpraca jest znakomita i ciągle się rozwija. Istnieje wiele obszarów wspólnych zainteresowań Danii i Polski. Obecnie najważniejszym przykładem polsko-duńskiej współpracy bilateralnej jest projekt Baltic Pipe.

Czego nie zauważamy,
czego nie dostrzegamy?

Z Elżbietą Bieńkowską, Komisarzem Unii Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu i Usług – rozmawia Jacek Broszkiewicz


Zbudowaliśmy silne, samorządne regiony, samorządne miasta i gminy. Unia nie toleruje centralistycznego sposobu rządzenia w państwach aspirujących do członkostwa w jej strukturach i w tej dziedzinie też zrobiliśmy porządek/

Docenić korzyści


Z Adamem Lewandowskim, Burmistrzem Śremu rozmawia Antoni SzczęsnyCzłonkostwo w sojuszu europejskim to ogromne korzyści dla Polski, w tym oczywiście dla gminy Śrem. Gmina korzystała z różnorodnych programów unijnych, które umożliwiały wsparcie podejmowanych działań społecznych, kulturalnych, gospodarczych czy inwestycyjnych.

Chodzież lokalnym liderem
wykorzystania
środków unijnych

Według rankingu opublikowanego przez magazyn „Wspólnota” Chodzież zajmuje 44 miejsce w kraju pod względem wydatków ze środków unijnych na lata 2014-2017 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Czy opłaca się być
w Unii Europejskiej?


Rozmowa z Grzegorzem Kubikiem,
Burmistrzem Rawicza


Unia Europejska jak każda instytucja nie jest pozbawiona wad, ale dzięki obecności w tej strukturze Polska niesamowicie się rozwinęła. Wiele dróg, budynków użyteczności publicznej i projektów jest sygnowanych logo UE i choćby na tej podstawie widzimy, ile zmian się dokonało.

Miasto i jego mieszkańcy
są tego warci


Przez kilkanaście lat miasto uzyskało z budżetu UE ponad 412 milionów złotych. Bogata oferta 60 ha terenów inwestycyjnych w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To tu Odra łączy się z Kanałem Gliwickim współtworząc Odrzańska Drogę Wodną.

Realny wymiar
współpracy


Euroregion Glacensis działa na polsko-czeskim pograniczu od 22 lat. Dziś staramy się pomagać w budowie infrastruktury transportowej służącej do przekraczania granicy, takiej jak drogi i mosty.

Mój adres:
Jaworze, Śląskie, Polska,
Unia Europejska

Z Radosławem G. Ostałkiewiczem, Wójtem Gminy Jaworze, Przewodniczącym Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Stolica Podhala
nie przespała unijnych szans…

Głównym celem władz miasta jest dbanie o zrównoważony rozwój – czyli wdrażanie nowych inwestycji w sposób nie zagrażający środowisku.

Państwo (rzeczywiście)
teoretyczne (2)
PPK, czyli OFE bis
do potęgi drugiej


Prezentujemy ciąg dalszy rozważań o produktach bankowych i nowych propozycjach emerytalnych rządu. Nie wierzę władzy, która zmusza obywateli (poddanych) do oszczędzania na emeryturę, według reguł i zasad przez nią narzuconych, czyniąc obywateli niewolnikami systemu.

Wykorzystać bałtyckie odpady

Sama nazwa projektu CONTRA, w wolnym tłumaczeniu: „Bałtyckie Odpady Plażowe – zamiana uciążliwości na zasób i kapitał” powie niewiele osobom postronnym. A projekt koncentruje się na problemie, który może dotknąć każdego, kto lubi od czasu do czasu przyjechać nad Bałtyk by wypocząć i nacieszyć się czystą plażą.

Razem bezpieczniej


W listopadzie 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.

Co jest możliwe,
a co nie

Nie sądzę, by ktokolwiek był na tyle mądry, aby ocenić, co jest możliwe, a co nie – Henry Ford

25. posiedzenie
Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy Transgranicznej

Sala Cieszyńskiego Ośrodka Kultury “Dom Narodowy” 6 czerwca br. była miejscem konferencji podsumowującej 15-letnią obecność Polski i Republiki Czeskiej w strukturach Unii Europejskiej.

Życie dla życia innychZ Januszem Marszałkiem, Założycielem Fundacji „Bliżej Człowieka” i „Rajskiej Wioski”, byłym wieloletnim prezydentem Oświęcimia, prezesem Polskiej Unii Seniorów i wiceprezydentem Europejskiej Unii Seniorów – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Nasi Partnerzy |  STALE WSPÓŁPRACUJEMY


  LGBS Energia Sp. z o.o  
www.geit.pl

  Grupa Medialna 2000+  
globaleconomy.pl


Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

+48 785 845 005

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |