SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

List Guido Beltraniego – Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

 

List Elżbiety Bieńkowskiej – b. wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju,
obecnie Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczoci
z okazji wydania  100. numeru „Europrojekty.PL/Euroregiony–Polska”:

Od redakcji:

Wieża babel

Może nie szperam ciągle w źródłach, nie „gugluję” non stop, gdy czegoś nie wiem, może jestem poza jakimiś nowymi obiegami informacji – mnie niedostępnej, bo tajemnej ze względu na język dla mnie niezrozumiały, cyfrowy, elektroniczny? Kiedy ktoś mnie prosi o „lajka”, czy spodziewa się emotikona, to jeszcze poradzę, ale wyższe piętra tej abstrakcji są mi nieosiągalne. Jeszcze nie wymarłem, więc jeszcze publikuję w tradycyjnym, papierowym (choć także w wersji elektronicznej) czasopiśmie.

Wielu rzeczy nie wiem i wiedział nie będę. Nie mam jednak zamiaru z tego powodu kręcić sobie pętli na szyję albo wpadać w poczucie winy, niższości. A Internet jest bardzo skutecznym lewarem pchającym masę ludzi w tę właśnie otchłań.

Wiem jednak na pewno, że z końcem lat 90. Internet i telefonia komórkowa zaczęły się stawać coraz ważniejszymi komponentami życia i to w dodatku niezbędnymi wręcz do codziennego funkcjonowania. Nowoczesne technologie komunikacji wzajemnej osiągnęły niebywały poziom i zasięg. Nagle za jednego życia człowieka w jednym tyglu znalazły się odrębne przecież języki, jakimi posługują się nie tylko narody, ale wewnątrz nich – żyjące pokolenia mówiące jednym narzeczem. Jednym – to jest pozór. Składnia, styl, rozumienie pojęć przez ludzi w różnym wieku są bardzo odmienne. To najważniejsza chyba przyczyna zjawiska – wcale się o tym nie mówi – coraz bardziej dominującego codzienność i relacje między ludźmi, które nazywa się paradoksalnie, „brakiem możliwości porozumienia”. Ileż to razy słyszymy, czytamy tyrady i słowotok składający się ze pojęć, skrótów i ideogramów, których nie rozumie w kontekście całego przekazu nie tylko odbiorca, ale z reguły i ten, który nadaje.

Kilka lat temu prof. Bralczyk mówił ciekawie na temat tego, co ludzie rozumieją pod pojęciem „projekt”. To ważne dzisiaj, ponieważ coraz częściej mówi się o końcu projektu pod nazwą Unia Europejska. Ale do rzeczy. Otóż słowo „projekt” dla mojego pokolenia oznaczało po prostu plan, jakiś długofalowy zamiar, właśnie projekcję wyobrażeń, a nawet marzeń. Dziś wielu młodszych ode mnie rodaków rozumie „projekt”, jako dzieło skończone, np. film, wykonanie utworu muzycznego, czyli jako rzecz, która już się dokonała lub za chwilę dokona. Tymczasem „proiectus” po łacinie oznacza wysunięty do przodu. Zatem, używając logiki, trudno jest mówić o czymś zakończonym, skoro nadal jest nakierowane w przyszłość. Takim projektem bez wątpienia jest Unia Europejska.

Tylko czy dla wszystkich? Nie tylko z przyczyn semantycznych nie. Nie ma takiej „opcji” (to kolejne słowo – kameleon, którym z lubością posługują się jak wytrychem ci, którzy mają „deficyt” rodzimego zasobu słów. Niejasność znaczenia pojęć, jakimi się posługujemy, powoduje wielki chaos i w praktyce wyklucza możliwość skutecznego porozumiewania się. A wynika z braków w wykształceniu, obyciu, w kulturze osobistej i w zwyczajnej kindersztubie. To wszystko wzięte do kupy rodzi frustrację przeradzającą się w nieskrępowane wypluwanie z siebie emocji – hejtu. A Internet, media elektroniczne i coraz częściej pisane, są takim miejscem, w którym przymiotniki i rzeczowniki, o kiedyś nawet neutralnej emocjonalnie barwie, służą za najcięższą artylerię. Obelgi i obraźliwe określenia oponentów, bo najczęściej na tym froncie odbywa się wymiana myśli(?) nie są tożsame z klasycznymi i nieco już spowszedniałymi epitetami w rodzaju „ty złodzieju”, „palancie”, czy „debilu”. One są czymś więcej. Nazwać kogoś „postkomunistą”, „lewakiem”, „liberałem, „przedstawicielem elit” jest już tożsame z niemal fizyczną eliminacją „klienta” z życia publicznego. To „zdrajca”, „sprzedawczyk”, wróg dybiący na Polskę i prawdziwych patriotów, z naciskiem na „prawdziwych”. Taki prosty przekaz, apelujący do szlachetnych w swej istocie uczuć, jest niezwykle skuteczny. Trudno mu się oprzeć i z nim polemizować.

Oglądałem niedawno powtórkę jakiegoś meczu Ligi Mistrzów. W każdym niemal zdaniu relacjonującym wydarzenia na boisku obecne było słowo „oszukał”. Przy czym używane ono było w kontekście udanego zwodu, jakiego gracz użył, by wymanewrować przeciwnika. „Oszukać” znalazło więc nowe znaczenie – całkowicie przeciwstawne pejoratywnemu wydźwiękowi, jakie miało jeszcze nie tak dawno. Oszukać kogoś stało się cnotą, pożądaną umiejętnością, zaletą.

Ja rozumiem, że język zmienia się błyskawicznie – wraz z postępem cywilizacyjnym, technologicznym, że coraz częściej w komunikacji wzajemnej posługujemy się obrazkami, symbolami, że troska o jego pełnię, głębię, piękno i zrozumienie to wołanie na pustyni. Ale właśnie dlatego czuję się przedryblowany przez szaleńcze tempo życia i zmian, nad którym nikt i nic już nie panuje. Przeżyje tylko ten, kto nadąży, tylko jakie to życie będzie? Po 30-tce każdy będzie miał prawo czuć się wykluczonym. Smutne.


Jacek Broszkiewicz

redaktor naczelny

Kto nas czyta

„Euroregiony-Polska” (nakład 3.500 egz.), od 2012 roku „Europrojekty-pl/Euroregiony-Polska”,  od 2001 roku trafiają drogą imiennej wysyłki pocztowej do instytucji państwowych takich jak Sejm, Senat (prezydia obu Izb i prezydia komisji), Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera Rządu RP. Czytają nas ministrowie, sekretarze stanu, szefowie urzędów państwowych, prezesi agencji rządowych, wojewodowie i marszałkowie sejmików wojewódzkich, kierownictwa resortów gospodarek 28 krajów członkowskich UE, szefowie tamtejszych krajowych izb gospodarczych.

 

NASI ODBIORCY

Członkowie Komisji Europejskiej w Brukseli i Przedstawicielstwa UE w Warszawie, a także m.in.:

– 56 szefów regionalnych i lokalnych agencji rozwoju, szefów 84 izb gospodarczo-handlowych, sektora bankowego, wydziałów ekonomiczno-handlowych,

– 24 ambasad krajów członkowskich UE, gmin tworzących polskie euroregiony,

– 265 prezydentów i burmistrzów największych miast polskich,

– 950 wójtów największych gmin polskich,

– 300 szefów przedsiębiorstw z tzw. „500” „Polityki”,

– 600 szefów instytucji otoczenia biznesowego,

– 80 rektorów państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych.

 

Dołącz do nas!

Zaprezentuj się

na łamach Europrojektów!

 

Naszym celem jest propagowanie rozwiązań poprawiających poziom rozwoju cywilizacyjnego Polski, bo dzięki nim osiągnie ona rolę istotnego partnera w dialogu politycznym i gospodarczym państw członkowskich UE.

 

Dotychczas  na łamach „ER-P” zaprezentowało się już wiele instytucji, organów władzy samorządowej, organizacji pozarządowych, podmiotów i organizacji gospodarczych, finansowych, przedstawicieli środowisk akademickich i otoczenia biznesowego.

 

Zapraszamy do współpracy!

Europrojekty.pl

Euroregiony-Polska

Na bieżąco informujemy o członkostwie Polski w Unii Europejskiej, aplikacji i realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem. Prezentujemy na tym polu osiągnięcia samorządów, środowisk gospodarczych, okołobiznesowych i akademickich. Piszemy o problemach krajowych, regionalnych i lokalnych związanych z funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej, ukazując potencjał intelektualny i inicjatywy środowiskowe.

Aktualny numer:

nr 119 | 2018

Poprzedni numer:

nr 118 | 2017

REKLAMA

REKLAMA

W bieżącym numerze:

Dobrze przygotowani
na kres unijnego wsparcia

Z Józefem Twardowskim, Prezesem Zarządu Agencjii Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu, rozmawia Jacek Broszkiewicz

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. działa i wspiera przedsiębiorców już od ćwierćwiecza, a jednym z pierwszych jej wyzwań było wsparcie działań restrukturyzacyjnych upadającego, lotniczego zakładu WSK-PZL Mielec.

Regiony muszą przyspieszyć!


Z Jerzym Kwiecińskim, Ministrem Inwestycji i Rozwoju – rozmawia Antoni Szczęsny

Realizacja całej polityki spójności idzie nam naprawdę bardzo dobrze, relatywnie lepiej niż w perspektywie 2007-2014.

Wypełnić lukę po… UE

Z Cezarym Przybylskim, Marszałkiem Woj. Dolnośląskiego – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Biorąc pod uwagę tendencje dezintegracyjne, które pojawiają się w Europie – czego najjaskrawszym przykładem jest oczywiście Brexit, można stwierdzić, że przyszłość polityki spójności jest niepewna, przynajmniej pod względem wartości środków jakie zostaną na nią przeznaczone.

Świadomi wyzwań

Z Józefem Jodłowskim, Starostą Rzeszowskim – rozmawia Jacek Broszkiewicz

W naszym powiecie skuteczność samorządu powiatowego wyraża się w liczbie zrealizowanych przedsięwzięć, których finansowanie wykracza poza schemat subwencji i dotacji. Efekty tych działań pokazują, że można realizować ambitny plan inwestycyjny pomimo skromnego budżetu.

Samorządy fundamentem metropolii

Zadecydowaliśmy w gronie Włodarzy samorządów, którzy chcieli z Bydgoszczą utworzyć związek Metropolitalny, o założeniu stowarzyszenia, jako alternatywnej formy współpracy międzysamorządowej. 15 września 2016 r. odbyło się w Bydgoszczy Zebranie Założycielskie, na którym przedstawiciele 19 miast i gmin oraz 2 powiatów podjęli uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Na współpracę transgraniczną
Unia nie poskąpi

Z Czesławem Fiedorowiczem, Przewodniczącym Zarządu Federacji Euroregionów RP i Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prezesem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bób – rozmawia Jacek Broszkiewicz


Współuczestnictwo
kluczem do postępu


Z Anną Hetman, Prezydent Jastrzębia-Zdroju – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Planowane inwestycje skierowane są na rozwój miasta. To przede wszystkim budowanie przyjaznego miejsca do zamieszkania i życia, co w konsekwencji ma przyciągnąć inwestorów do miasta.

Idea karpacka
– płomień ostatniej świecy


Zdałem sobie sprawę wracając niedawno z Bratysławy, że my Polacy popełniamy w stosunku do Euroregionu Karpackiego, jak w wielu innych sprawach, grzech „polonocentryzmu”.

Pożyjemy, zobaczymy

Z Małgorzatą Samusjew, Dyrektorem Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Opinia o polsko-rosyjskich relacjach różni się diametralnie w zależności od „lokalizacji” respondenta. Można powiedzieć wraz z ilością kilometrów od granicy zmienia się na minus.

Pierwsze dwadzieścia lat
już za nami…

22 lutego 1998 r. na Zamku w Malborku została podpisana Umowa o utworzeniu Euroregionu Bałtyk. Tym samym „zamknął się” krąg euroregionów, które od tego momentu działały już na wszystkich granicach Polski.

Nikt nie chce nam powiedzieć, co dalej będzie

Z Wacławem Wądolnym, Wójtem Gminy Mucharz
rozmawia Krzysztof Kozik

Ciągle nie możemy uzyskać jakichkolwiek informacji o rzeczywistym stanie prawnym tej inwestycji; wszystko owiane jest tajemnicą, jakby ściśle tajne.

Taki scenariusz byłby dla nas klęską…

Z Janem Wacławskim, Wójtem Gminy Stryszów – rozmawia Krzysztof Kozik

Mimo tego, iż już dwukrotnie przecinano wstęgę, to trudno mówić o zakończeniu tej budowy.

Świat na krawędzi? (2)Dziś kolejne przykłady na to, że nic nie jest tak jednoznaczne i transparentne, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka.
Obszar leków sierocych to dobra odskocznia do rozważań dotyczących kwestii związanych z interwencją państwa w implementację innowacji do przemysłu. Na ten temat brakuje publicznej debaty.

Erasmus+ zawitał aż do… Jakucka i pod Elbrus

Erasmus + to program UE na lata 2014 – 2020 w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu o budżecie sięgającym kwoty 14,7 mld złotych (125 tys. instytucji; 4 mln osób).

Odlotowe tramwaje dla Krakowa


W połowie stycznia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie podpisało umowę ramową obejmującą dostarczenie 50 tramwajów wraz z umową realizacyjną pierwszej części zamówienia obejmującą dostawę 35 tramwajów.

I… unijne autobusy
dla Tarnowa
Tarnów otrzymał niemal 38 mln zł dotacji na zakup 40 ekologicznych autobusów oraz budowę parkingu Park&Ride obok dworca kolejowego w dzielnicy Mościce. Środki pochodzą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Miraż wolnoci


Wolnością nie zawracamy sobie głowy, kiedy nią oddychamy. Tym tłumaczyć jedynie mogę, że temat „wolność” nie absorbował mnie od początku lat 90. Od pewnego czasu myślenie o wolności jako czymś ulotnym i nietrwałym trapi mnie jednak coraz bardziej.

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


Nasi Partnerzy |  STALE WSPÓŁPRACUJEMY


  LGBS Energia Sp. z o.o  
www.geit.pl

  Grupa Medialna 2000+  
globaleconomy.pl


Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

+48 785 845 005

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |