SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

List Elżbiety Bieńkowskiej – b. wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju,
obecnie Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczoci
z okazji wydania  100. numeru „Europrojekty.PL/Euroregiony–Polska”:

Od redakcji:

Biała ciemna masa

Mijający rok 2016 z pewnością będzie pamiętany przede wszystkim z powodu dwóch wydarzeń – Brexitu oraz zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Mija pół roku od brytyjskiego referendum. 23 czerwca w Wielkiej Brytanii jak i 8 listopada w USA usłyszeliśmy głos sprzeciwu wobec elit politycznych. To ponoć koniec pewnego porządku politycznego. Tak sądzi wielu komentatorów na świecie, także i w Polsce. Kwestie Trumpa na tych łamach możemy sobie darować, lecz sprawa Brexitu zdaje się być łatwiejsza do analizy. Brytyjczycy to nacja – a piszę te słowa z pełną świadomością znaczenia słowa ”brytyjskość” – która przez wieki rządziła światem przede wszystkim dzięki pragmatyzmowi. O ile więc Brexit pokazał, że w naszym życiu politycznym istnieją dwie równoległe rzeczywistości, to już przyczyny zaistnienia takiego stanu rzeczy nie są tak jednoznaczne. Często nazbyt prymitywnie zwykło się uważać, że świat elit rządzących i wspierających je mediów jest całkowicie oderwany od problemów zwykłych ludzi. Po referendum w sprawie Brexitu wielu ludzi poczuło, że ich głos naprawdę ma znaczenie. Głos protestu został usłyszany. Problem w tym, że za tym protestem nie poszedł żaden ruch polityczny. A zatem prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z dość prozaicznym przebiegiem wypadków. O losie UK w UE zadecyduje brytyjski parlament, a tam, bez względu na przynależność partyjną większość posłów jest za pozostaniem Wielkiej Brytanii w UE. Obowiązuje ich przede wszystkim lojalność wobec własnych wyborców – taka dziwna tradycja… Ale z drugiej strony zwolennicy Brexitu mieli minimalną większość, a zatem posłów obowiązuje także inna zasada – dbać o interes państwa. I tutaj pies jest pogrzebany. Jeśli zwycięży pragmatyzm, a tak się stanie na pewno to wielka Brytania w Unii zostanie. Tak, czy inaczej.

Smith, czyli Kowalski. Za wyjściem z Unii głosowali przede wszystkim biali, w średnim wieku i słabo wykształceni mężczyźni. To samo było w odniesieniu do Trumpa. Można więc powiedzieć, że „white power” święci tryumfy. Ale do czasu. Bardziej oświecone i jednocześnie pogardzane elity już dawno wyliczyły, że fanaberia opuszczenia Unii będzie bardzo kosztowna dla Zjednoczonego Królestwa. Demokracja ma jednak swoje granice i posiada mechanizmy obronne przed samounicestwieniem – swoją drogą mniej demokratyczne, choć zdroworozsądkowe. A więc odtrąbiony tryumf z Brexitu na Wyspach i ze zwycięstwa ponoć anty establishmentowego Trumpa za Oceanem mogą być krótkotrwałe. Populistyczne hasła szybko tracą swoją moc, a ci antysystemowi szybciutko wchodzą w tryby systemu i sami stają się nowymi elitami. Jakże jasno widać to choć by po naszym rodzimym przykładzie.

„Miękkie” wyjście z Unii – bo taki termin ukuto, by nie doprowadzać do wściekłości zwolenników Brexitu – może się więc okazać niczym innym, jak tylko pozostaniem w niej. Możemy być spokojni o politycznosocjologiczno-psychologiczne szwindle, które będą użyte, by osiągnąć ten cel. W tym Anglicy są mistrzami, bo to większość angielskiego społeczeństwa była przeciw Unii, Walijczycy, a zwłaszcza Szkoci już zdecydowanie mniej.

Referendalny charakter wyborów prezydenckich w USA a wcześniej referendum w Zjednoczonym Królestwie dobitnie pokazały, że ten instrument demokracji bezpośredniej jest bardzo niebezpieczny, nie uwzględnia niuansów, opcjonalizmu w decyzjach, szarości. Czarno – białe stawianie sprawy jest po prostu groźne i straszliwie wszystkoupraszcza. To przecież nikt inny, jak tylko sama Margaret Thatcher mówiła, że referenda to narzędzia demagogów i dyktatorów.

Zadziwiającym zjawiskiem jest pojawienie się owej ciemnej, białej masy słabo wykształconych mężczyzn, którzy przejawili niespotykaną aktywność i to indywidualnie, bo przecież nie stworzyli powszechnej, stałej formacji politycznej. Można przypuszczać, że większość ich partnerek podziela ich zdanie i osąd rzeczywistości. A jest ona bardzo jednoznaczna. Bogaci się bogacą, a biedni biednieją i jest ich coraz więcej. Przy czym bieda nie musi oznaczać walki o chleb. Bieda jest relatywna i jej poczucie dotyczy braku dostępu do bogactwa, sukcesu i szczęścia. To rodzi frustracje i poczucie wykluczenia. Pcha na ulice. A elity i media w swej arogancji zapomniały, że możliwości organizowania się wokół protestu są obecnie wręcz nieograniczone. Wystarczy spojrzeć na stadionowe tłumy kiboli wymachujące smartfonami, zanim wezmą do rąk kije i petardy.

Wniosek z tego taki, że nie wystarczy ludziom rzucić ochłap, potem kolejny, by spacyfikować nastroje. Kiedy serwuje się im codzienną papkę ze zblendowanych celebrytów, to trudno mieć pretensje, że pan Józek, czy Franek wreszcie się wścieka, bo wie, że takie życie to nie dla niego. I nie dla jego Zosi, czy Hani. Cywilizacja wpadła we własną pułapkę. Jej gadżety zaczęły ją mordować. Oszalałe tempo życia, pogoń za sukcesem i pieniędzmi wsparte najnowocześniejszymi i powszechnie dostępnymi technologiami, jakie są dostępne nawet skończonym tłukom i ogłupiałym dzieciom, musiały spowodować przesilenie. Krótkotrwałe, bo chyba nikt nie ma złudzeń, że ciemna biała masa weźmie na dłużej sprawy w swoje ręce.

Ale tak myśleli zwolennicy Hilary, i….

 

 

 

Jacek Broszkiewicz

redaktor naczelny

Europrojekty.pl

Euroregiony-Polska

Na bieżąco informujemy o członkostwie Polski w Unii Europejskiej, aplikacji i realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem. Prezentujemy na tym polu osiągnięcia samorządów, środowisk gospodarczych, okołobiznesowych i akademickich. Piszemy o problemach krajowych, regionalnych i lokalnych związanych z funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej, ukazując potencjał intelektualny i inicjatywy środowiskowe.

Aktualny numer:

nr 112/113 | 2016

Poprzedni numer:

nr 111 | 2016

REKLAMA

REKLAMA

Kto nas czyta

„Euroregiony-Polska” (nakład 3.500 egz.), od 2012 roku „Europrojekty-pl/Euroregiony-Polska”,  od 2001 roku trafiają drogą imiennej wysyłki pocztowej do instytucji państwowych takich jak Sejm, Senat (prezydia obu Izb i prezydia komisji), Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera Rządu RP. Czytają nas ministrowie, sekretarze stanu, szefowie urzędów państwowych, prezesi agencji rządowych, wojewodowie i marszałkowie sejmików wojewódzkich, kierownictwa resortów gospodarek 28 krajów członkowskich UE, szefowie tamtejszych krajowych izb gospodarczych.

 

NASI ODBIORCY

Członkowie Komisji Europejskiej w Brukseli i Przedstawicielstwa UE w Warszawie, a także m.in.:

– 56 szefów regionalnych i lokalnych agencji rozwoju, szefów 84 izb gospodarczo-handlowych, sektora bankowego, wydziałów ekonomiczno-handlowych,

– 24 ambasad krajów członkowskich UE, gmin tworzących polskie euroregiony,

– 265 prezydentów i burmistrzów największych miast polskich,

– 950 wójtów największych gmin polskich,

– 300 szefów przedsiębiorstw z tzw. „500” „Polityki”,

– 600 szefów instytucji otoczenia biznesowego,

– 80 rektorów państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych.

 

Dołącz do nas!

Zaprezentuj się

na łamach Europrojektów!

 

Naszym celem jest propagowanie rozwiązań poprawiających poziom rozwoju cywilizacyjnego Polski, bo dzięki nim osiągnie ona rolę istotnego partnera w dialogu politycznym i gospodarczym państw członkowskich UE.

 

Dotychczas  na łamach „ER-P” zaprezentowało się już wiele instytucji, organów władzy samorządowej, organizacji pozarządowych, podmiotów i organizacji gospodarczych, finansowych, przedstawicieli środowisk akademickich i otoczenia biznesowego.

 

Zapraszamy do współpracy!

W bieżącym numerze:

Nie tylko dla samorządów

 


Z Rafałem Soją Prezesem Zarządu TAURON Sprzedaż – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Energetyka od lat współpracuje z samorządami. Taka ścisła współpraca dotyczy szczególnie majątku oświetleniowego, który sprzyja rozwiązaniom partnerstwa publiczno-prywatnego, bo samorządy mają coraz więcej infrastruktury ośwetleniowej.

Najwyższe światowe standardy

 


Z dr Rafałem Świerczyńskim Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Z myślą o mieszkańcach Krakowa w 2016 i 2017 roku MPK SA kupi w sumie prawie 200 nowych autobusów, w tym 24 elektryczne i 12 hybrydowych.

Kto podzieli kasę
w regionach?

 

 

 

Jan Olbrycht – eurodeputowany zasiadający w Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego PE uważa, że bardziej istotne od podnoszonej przez polskich samorządowców opinii iż obecna unijna perspektywa finansowa jest ostatnią, która oferuje im tak duże pieniądze do zagospodarowania, a po jej zakończeniu „dobre czasy” się skończą, jest to kto będzie dzielił pieniądze.

Poczwórna Helisa
połączy cztery województwa

 

 

Łączyć firmy małe i duże korporacje, uniwersytety i ośrodki badawcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe; promować innowacyjność, wspierać start-upy i tworzyć warunki zrównoważonego rozwoju, planować i wdrażać politykę zielonego wzrostu. To najważniejsze zapisy misji South Poland Cleantech Cluster.

Czy regulować rynek
gospodarki dzielenia się?

 

 


Rozmowa z Barbarą Burytą Kierownikiem projektu Sharing Skills w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Gospodarka dzielenia się stwarza problemy prowadząc do zacierania się różnic między profesjonalnym a nieprofesjonalnym świadczeniem usług.

Satysfakcja z dokonań,
świadomość celów

 

 

 

Niedługo minie 20 lat od powstania jednego z najstarszych euroregionów w Polsce. Ważne impulsy współpracy pojawiły się na przełomie lat 80. i 90. w związku z przemianami demokratycznymi jakie miały miejsce w tym okresie w Polsce i w Republice Czeskiej.

Koniec z dotacjami UE?

 

 


Z Markku Markkulą – Przewodniczącym Komitetu Regionów – rozmawia Antoni Szczęsny

Polityka spójności powinna być prostsza, odbiurokratyzowana i bardziej nakierowana na wyniki.

Pierwszy w Polsce
inkubator kuchenny

 

 

Z Renatą Bukowską – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” w Lanckoronie rozmawia Krzysztof Kozik

Realizowany przez nas projekt, którego efektem jest Inkubator Kuchenny to projekt finansowany ze środków szwajcarskich.

Klimat dla innowacji
na Dolnym Śląsku

Aby rozwój biznesu mógł wpłynąć na wzmocnienie konkurencyjności regionu, konieczne jest stworzenie przedsiębiorcom sprzyjających warunków działania. Chodzi o to, aby innowacyjne pomysły mogły swobodnie wzrastać i zamieniać się w nowoczesne technologie.

Euroregionalna współpraca rozszerza się
o kolejne partnerstwa

 

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug przed kilku laty zajęło się problematyką poprawy usług komunalnych, ze względu na aktualność tematu i jego niezaprzeczalny wpływ transgraniczny na wzrost jakości życia mieszkańców obszarów pogranicza. Pierwszy projekt zrealizowaliśmy na zaproszenie Mołdowy. Następnie przenieśliśmy doświadczenia na obszar Związku Transgranicznego Euroregion BUG.

Może wreszcie skończą
tę budowę?

 

 

Zasadniczą rzeczą jest to, ze Sejm uchwalił Ustawę, która jednoznacznie określa termin całkowitego zakończenia budowy zbiornika na rok 2017 – mówi wójt Mucharza Wacław Wądolny.

Pozostaje wiara…

 

 

Rozmowa z Pawłem Żmiją, przewodniczącym Rady Gminy Stryszów

Jezioro daje wielką szansę dla tego regionu. Lecz mój optymizm lekko hamuję, bowiem mam wątpliwości, mam obawy, iż zalanie bezwarunkowo się stanie.

Nowe możliwości,
nowe wyzwania

 

 

Aktualnie Stowarzyszenie „Region Beskidy” przygotowuje się do realizacji dwóch dużych projektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, które pozwolą na przygotowanie najbardziej efektywnych narzędzi promocji regionu w najbliższych latach.

Sposoby alternatywne…

 

 

Alternatywną formą rozwoju przedsiębiorczości oraz stymulowania rozwoju gospodarczego mogą być waluty lokalne jeżeli będą wdrażane w sposób wspierający lokalną przedsiębiorczość i przy wykorzystaniu nowych technologii.

Blaski i cienie
euroregionalnej rzeczywistości

 

 

Z Czesławem Fiedorowiczem – Prezesem Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Przewodniczącym Zarządu Federacji Euroregionów RP, Przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego – rozmawia Jacek Broszkiewicz

W imię szacunku
dla historii

Całkiem niedawno pojawiło się na mapie Bielska – Białej nowe, nietuzinkowe miejsce, które już wpisuje się w pamięć i wyobraźnię bielszczan.

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

1

4

3

2

5

8

6

7

9

11

10

12

13

14

15

16

17

Rewitalizacja
czyli zagoić blizny…

 


Z prof. Jackiem Majchrowskim Prezydentem Krakowa – rozmawia Jacek Broszkiewicz

W październiku 2015 roku uchwalona została ustawa o rewitalizacji, która wprowadziła fundamentalne zmiany w podejściu do tej dziedziny funkcjonowania miasta.


Pożegnania 2016


EWA WANACKA (1926-2016)

22 sierpnia odeszła od nas Maria Ewa Wanacka – wieloletnia, wybitna dziennikarka „Trybuny Robotniczej”, „Trybuny Śląskiej”, „Wspólnych Spraw” oraz felietonistka „Europrojektów.PL/Euroregionów-Polska”, laureatka najwyższej nagrody dziennikarskiej im. Bolesława Prusa.

Zmarła od lat publikowała na naszych łamach niezwykle mądre i ciepłe felietony, przekornie zatytułowane „Z żabiej perspektywy”. Jej zdystansowane spojrzenie na szarą rzeczywistość codziennego życia pozwalało odnaleźć w nim jasne, radosne strony, skłonić do refleksji, wydobyć się ze wszechogarniającego pędu ku… No, właśnie! Ku czemu? – to pytanie nader często zadawaliby sobie po lekturze jej tekstów.

Ewa Wanacka urodziła się 30 maja 1926 roku w Sosnowcu w kolejarskiej rodzinie. Jej ojciec Kazimierz po aresztowaniu w Terespolu, gdzie rodzina spędziła okupację, zginął podczas ewakuacji obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu zimą 1945 roku. Na Ewę spadł obowiązek pomagania swojej mamie i opieki nad młodszym rodzeństwem: Markiem i Zbyszkiem. W trudnych czasach powojennych Maria Wanacka z wyróżnieniem ukończyła Polonistykę na UJ, po czym rozpoczęła pracę w redakcji „Trybuny Robotniczej” – temu tytułowi pozostała wierna aż do emerytury , na którą przeszła w 1990 roku. Okres pracy w największym dzienniku ówczesnej Polski był niezwykle owocny. Swą postawą i talentem Maria Wanacka wybiła się na dużą niezależność i swobodę wypowiedzi, co w ówczesnych czasach nie było zjawiskiem w mediach zbyt częstym. Za cykl reportaży „A to Polska właśnie” zdobyła polskiego Pulitzera, w towarzystwie takich sław, jak Ryszard Kapuściński i Bohdan Tomaszewski.

Ewa, Mamo – bo tak się do niej zwracaliśmy – mimo podeszłego wieku i licznych dolegliwości zachowała zdumiewającą jasność umysłu. Jeszcze na rok przed śmiercią pisała swoje felietony posługując się komputerem, w wieku 89 lat! Od dawna będąc na emeryturze nie porzuciła swego powołania, jakim było dla niej dziennikarstwo. Cały czas aktywna, ciekawa świata, będąca na bieżąco w świecie polityki i mediów – starała się coś nowego, odkrywczego, refleksyjnego nam, jej czytelnikom i bliskim przekazać. Była człowiekiem bardzo wrażliwym. Do niedawna oddawała się z całym poświęceniem jej drugiej życiowej pasji, jakim było malarstwo. Ostatnie lata spędziła na wsi, wśród przyrody, za którą, jako mieszczuch, tęskniła zawsze. Spoczywaj w spokoju i aurze dobrych wspomnień!

Jacek Broszkiewicz – syn i Zespół Redakcyjny

HENRYK BŁAŻUSIAK (1951-2016)

26 lipca 2016 r. pożegnaliśmy Henryka Błażusiaka – Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. Zmarły wiele razy gościł na naszych łamach, a rozmowy z Nim zawsze były dla naszych dziennikarzy dużym, pozytywnym przeżyciem. Był człowiekiem pełnym ciepła, śmiało spoglądającym w przyszłość, odważnym, nietuzinkowym. Po każdym z Nim spotkaniu byliśmy pewni, ze jeśli tacy jak On ludzie prowadzą sprawy gospodarcze w naszym kraju, to po prostu jesteśmy „skazani” na sukces.

Przyłączamy się całym sercem do pogrążonej w smutku Rodziny Zmarłego oraz Zarządu, Pracowników i Współpracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Zespół Redakcyjny

Henryk Błażusiak urodził się 05 lipca 1951 r. pochodził z Wałbrzycha. Wykształcenie zdobywał na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Le Centre Universite-Economie d’Education Permanente de l’Universite des Sciences et Technologies w Lille.

Karierę zawodową rozpoczął w Myszkowskich Zakładach Przemysłu Wełnianego „Wonitex”, następnie w Gliwickim Kombinacie Inżynierii Miejskiej. Z Gliwicami i gliwickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji związany był od roku 1986 a w marcu 1998 r. z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego. Był Pełnomocnikiem Beneficjenta Końcowego ds. Realizacji Projektu „Modernizacja Gospodarki Ściekowej w Gliwicach” – jednego z pierwszych w skali kraju projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Był odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2002 roku.

Praca była sensem jego życia. Otwarty na nowatorskie i innowacyjne rozwiązania. Bardzo angażował się w działania rozwojowe Firmy, która należy do czołówki branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Pozostawił Spółkę nowoczesną, świadczącą usługi najwyższej jakości, o czym świadczą zdobyte liczne nagrody m.in. Panteon Polskiej Ekologii, QI Najwyższa Jakość w kategorii „Usługa”, Dobra Firma, Diament FORBES, Gazele Biznesu, Przedsiębiorstwo Przyszłości – Godło Gold Prize.

Był zaangażowany w sprawy miasta, jako Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach od 2011r. pełnił funkcję Menadżera Projektu budowy Hali widowiskowo-sportowej w Gliwicach – jednej z największych tego typu w Polsce.

Przez swoich pracowników postrzegany był nie tylko jako przełożony, ale przede wszystkim jako wrażliwy człowiek, który zawsze potrafił współczuć, zawsze był chętny do pomocy, nigdy nie chował urazy. Pogodny, z poczuciem humoru, potrafił być jednocześnie wymagający i motywujący.

Henryk Błażusiak pozostanie w naszej pamięci na zawsze uśmiechnięty, pełny wiary w sukces i drugiego człowieka.Nasi Partnerzy |  STALE WSPÓŁPRACUJEMY


  LGBS Energia Sp. z o.o  
www.geit.pl

  Grupa Medialna 2000+  
globaleconomy.pl


Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |