SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  nr 108 / VII-VIII 2015

 

W bieżącym numerze:

1

Mierzi mnie hipokryzja
w każdej postaci

 


prof. Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Krakowa – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Unikanie kwestii związanych z wynagrodzeniami prezydentów, burmistrzów, wójtów [...] to po prostu czysta hipokryzja.

Więcej...

Więcej...

Więcej...

4

Pragmatyzm

przede wszystkim

Z Prof. dr hab. Janem Kosmolem – Prezesem Zarządu Akceleratora Technologicznego Gliwice Sp. z o.o.– rozmawia Jacek Broszkiewicz

[...] Na pewno ogromne szanse tkwią w ulepszaniu tego, co już odkryto, wynaleziono.

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Targi lotnicze i nowoczesnej techniki Feniksy 2015

Stworzyliśmy mocne podwaliny pod nowe inwestycje i dalszy rozwój naszego Parku i całej infrastruktury.

 

 

Więcej...

8

9

Nie weimarski trójkąt transgraniczny


Marcin Filip  – Dyrektor Biura Stowarzyszenia  „Region Beskidy”

 

Jesteśmy czymś w rodzaju wspólnej platformy (porozumienia) trzech krajowych stowarzyszeń z obszaru Polski, Czech i Słowacji [...]

Więcej...

10

Z natury myślę globalnie

 

Z Anną Hetman – Prezydentem Jastrzębia-Zdroju – rozmawia Jacek Broszkiewicz

W samorządzie czy to wojewódzkim czy gminnym władza uchwałodawcza i wykonawcza powinny ściśle ze sobą współpracować.

Więcej...

11

Polacy i Czesi razem po środki z UE
Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych wraz z czeskim partnerem projektowym stowarzyszeniem Education-Talent-Culture z Czeskiego Cieszyna kończy realizację projektu „Nowy wymiar współpracy lokalnej na pograniczu polsko-czeskim”.

Więcej...

Więcej...

13

Uzdrowiska są cool!

 

  

Z Bartoszem Sadowskim – Prezesem Zarządu   Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „USTROŃ” S.A.  w Ustroniu   rozmawia Krzysztof  Kozik

 

Dziś polskie uzdrowiska stają się nowoczesnymi centrami rehabilitacji, czego przykładem jest Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń.

Więcej...

Więcej...

Od redakcji:

Just do it!

Minęło pierwsze ćwierćwiecze naszego życia w nowych realiach społeczno – ekonomicznych III RP; niektórzy nazywają to wolnością - niech im będzie. Jak wykorzystaliśmy tą - daną nam przez historię szansę? Czy można było inaczej, lepiej ? Wiele wydarzyło się i zmieniło w Polsce przez ten czas; dokonaliśmy dużego skoku, poprawiła się jakość życia. Jedno co – moim zdaniem – prawie nie drgnęło to mentalność i świadomość Polaków; pod tym względem jesteśmy po prostu zacofani. Powie ktoś, że bluźnię, obrażam i nie doceniam tego co się wydarzyło. Wprost przeciwnie, jako człowiek, który kilka ładnych lat ( 8 ) spędził poza krajem, patrzę na to z dystansu i perspektywy, i mam pełną świadomość wypowiadanych słów.

 

Wiodącym motywem ostatnich miesięcy jest innowacyjność. Słowo to wymieniane jest i powtarzane niczym mantra na lewo i prawo. Podstawą innowacyjnej gospodarki jest między innymi właściwa współpraca nauki z przemysłem i udział kapitału prywatnego w finansowaniu przedsięwzięć innowacyjnych. Gdzie w tych działaniach jest Polska ? Niestety, na szarym końcu tabeli. W tym dużym kraju nad Wisłą wydajemy na B+R ( Badania i rozwój ) 0,87% PKB z prawie zerowym udziałem prywatnego kapitału. Pozwolę sobie przyrównać nasze „osiągnięcia” w tej dziedzinie do siedmiokrotnie mniejszej od nas pod względem ludności Danii. Duńczycy przeznaczają na ten cel ( wg danych z 2014 roku ) 3,09% PKB, w tym tylko 1,06% pochodzi z budżetu państwa, reszta zaś ( 2,03 % ) to pieniądze prywatne. A zatem biznesmeni i prywatni przedsiębiorcy duńscy z własnej kieszeni wykładają ponad 2,3 razy więcej kasy niż państwo polskie z budżetu !!! Tak długo jak nie zmieni się w Polsce stosunek do kapitału i własności prywatnej, a politycy i rządzący będą tłumić wszelką innowacyjność – tą w sposobie myślenia też - tak długo będziemy wlec się w ogonie Europy. Sorry, ale to jest brutalna prawda.

 

Wzrostu gospodarczego nie można skutecznie pobudzać wyłącznie przez instrumenty czysto rynkowe takie, jak stopy procentowe, inflację, kurs walutowy, podatki i subsydia. Te wszystkie działania będą miały ograniczony skutek, jeśli w społeczeństwie nie będzie panowało przekonanie, że uczciwe prowadzenie biznesu jest możliwe i zwykle przynosi sukcesy. Wielu naukowców zauważyło, że istnieje silna korelacja pomiędzy poziomem kapitału społecznego, a dynamiką wzrostu gospodarczego. Narody charakteryzujące się wysokim poziomem kapitału społecznego mierzonego zaufaniem do obcych są zamożniejsze. W Polsce wzrost gospodarczy to w sporej części zasługa taniej siły roboczej. Tym konkurujemy z Zachodem i to z tego głównie powodu lokowane są w Polsce mniejsze czy większe fabryki, które tak naprawdę spełniają rolę montowni. Ale ta przewaga cały czas się zmniejsza i już niedługo inwestorzy przeniosą się tam, gdzie będzie taniej, bo jak wynika z najnowszych danych Eurostatu w ciągu ostatniej dekady koszt siły roboczej w Polsce wzrósł o 75% i w 2042 roku ma osiągnąć średnią unijną. Jeśli do tego czasu nie stworzymy gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, to skończy się wzrost gospodarczy.

 

Jaki jest poziom zaufania między przedsiębiorstwami ? W jaki sposób przekłada się to na gospodarkę? Zmierzenia tego poziomu podjął się na zlecenie Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy zespół naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pod kierunkiem Prof. Jana Fazlagicia. Badanie ankietowe przeprowadzone na przełomie 2014 i 2015 roku na reprezentatywnej próbie 1115 przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki potwierdziło niski – niestety - poziom zaufania w relacjach między firmami. Wyniki mówią same za siebie: 73,5% respondentów twierdzi, że prowadząc działalność gospodarczą musi ciągle uważać, aby nie zostać oszukanym; 53,2% utrzymuje, że „trzeba nieustannie gromadzić dowody swojej uczciwości – w przeciwnym razie partner będzie chciał udowodnić Twoje zaniedbania”, 52,5% z kolei jest przekonanych, że inni przedsiębiorcy wykorzystają lukę prawną w umowie, aby uzyskać dodatkowe korzyści z kontraktu kosztem drugiej strony. A straty z tego tytułu są olbrzymie: 47,1% przedsiębiorców deklaruje, że część transakcji nie dochodzi do skutku, ponieważ nie ma zaufania do potencjalnych kontrahentów; 27,1% idzie o krok dalej i w ogóle zamyka się na współpracę tylko ze sprawdzonymi klientami; 35,2% z kolei twierdzi, że wiele transakcji nie dochodzi do skutku ponieważ są traktowani przez innych jako niesprawdzeni, czy też nierozpoznawalni. Jeśli odnieść te wskaźniki do wszystkich działających w Polsce firm, to wartość tych niezawartych transakcji waha się od 145 do 215 miliardów złotych, co stanowi równowartość 10% polskiego PKB z 2014 roku. Jednocześnie ankietowani zostali zapytani, czy gdyby podjęli dodatkowe działania podnoszące ich wiarygodność, to wtedy wpłynęłoby to na wzrost sprzedaży, poproszono ich też o oszacowanie jej wartości. Te transakcje zostały wyliczone na 66,3 miliarda złotych, czyli kolejne 3% PKB. Łącznie, w najbardziej pesymistycznym wariancie, w 2014 roku polska gospodarka „straciła” ( nie zarobiła ) 281 miliardów złotych właśnie przez deficyt zaufania. Jestem wręcz przekonany, że gdyby zbadać zaufanie do urzędników wyniki byłyby jeszcze bardziej zatrważające.

 

Polacy są jednym z najbardziej nieufnych narodów w Europie. Czas najwyższy to zmienić. Zmieńmy to. Just do it. Mamy jedyną i być może ostatnią szansę aby Polska stała się Nowoczesna. George Friedman założyciel i szef Stratforu (Strategic Forecasting, Incorporated), cieszącej się ustaloną renomą agencji wywiadu i prognoz geopolitycznych, w swojej prognozie na XXI wiek ( „Następne 100 lat”, wydaną przez AMFPlus, Warszawa 2009 ) uważa, że „Polska stanie się wielką i dynamiczną europejską potęgą, przewodzącą koalicji państw wschodnioeuropejskich”. Czy tak się stanie, zależy tylko i wyłącznie od nas, a ściślej od zmiany naszej mentalności i świadomości.

 

 

Krzysztof Kozik

zastępca redaktora naczelnego

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |