SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  110  / Zdeterminowani, ale z odmienną optyką

 

Własny punkt widzenia - Zembrzyce

 

Zdeterminowani,

ale z odmienną optyką

 

Gmina Zembrzce, w odróżnieniu dla swoich sąsiadów Mucharza i Stryszowa, będzie miała najmniejszy dostęp do lustra przyszłego Jeziora Mucharskiego. Ale między nami panuje atmosfera poczucia wspólnoty celu, jakim jest rozruszanie życia gospodarczego i stworzenie mieszkańcom podstaw do wykazania własnej aktywności, która w konsekwencji musi się przełożyć na wzrost ich poziomu życia, dochodów, zadowolenia. Atmosfera poczucia wspólnoty, ale i partnerstwa. To z kolei wyznacza ramy, w jakich się poruszamy i zasady współpracy. Każda gmina ma własną strategię rozwoju – w różnym stopniu nawiązującą do funkcjonowania wielkiej – mam nadzieję – atrakcji turystycznej, jakim będzie Jezioro Mucharskie.

 

Mamy niewielki, a praktycznie żaden dostęp do przyszłej wody z powodu biegnących wzdłuż betonowych obwałowań zbiornika drogi krajowej nr 28 z jednej strony i linii kolejowej z drugiej. Ten fakt wymusił skorygowanie naszego spojrzenia na kwestię udziału i form, w jakich Zembrzyce będą uczestniczyły w zagospodarowaniu Jeziora. Nie będziemy zatem na siłę tworzyć centrum rekreacyjnego przy brzegu zbiornika, bo turyści, plażowicze, wędkarze musieliby przebiegać albo przez tory, albo przez drogę o dużym natężeniu ruchu. Byłoby to pozbawione sensu. Poza tym woda, przy małych spiętrzeniach będzie dochodzić tylko do wiaduktu kolejowego, co oznacza, że Zembrzyce leżące za końcowym odcinku zbiornika „Świnna Poręba” będą miały z nią do czynienia raczej rzadko, tylko w przypadku wielkich opadów, lub tzw. cofki. Trzeba jednak przyznać, że wzdłuż obwałowań jest miejsce na bulwary spacerowe. Musieliśmy wymyślić inny sposób skorzystania z renty położenia w bliskim sąsiedztwie przyszłych Małopolskich Mazur. Nasz udział w rozbudowie funkcji turystycznej i rekreacyjnej Krainy Jeziora Mucharskiego będzie następujący. Postawiliśmy wykorzystać atut samych Zembrzyc, które, co rzadkie na tym terenie, mają zwartą zabudowę – z centrum miejscowości wszędzie jest blisko. Dysponujemy bardzo rozbudowaną, w odróżnieniu od naszych sąsiadów, bazą noclegową. W dużym ośrodku rekolekcyjnym Totus Tuus jest ponad 300 miejsc noclegowych, a jego oferta dotyczy nie tylko osób chcących rozwijać się duchowo, ale także zwykłych turystów. Mamy też ośrodek Caritasu, w którym starsze, schorowane osoby przechodzą rehabilitację. Na sezony wakacyjne chcemy przysposobić szkołę, w której organizowane będą turnusy kolonijne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. To w oparciu o te filary będzie tworzone centrum rekreacyjne ze ścieżkami zdrowia, ale także lodowiskiem w czasie zimowym. Chcemy w tym celu zbudować boiska wielofunkcyjne, rozbudować i wzbogacić plac zabaw dla najmłodszych. W odróżnienia od Mucharza i Stryszowa, które koncentrują się na tworzeniu letniej oferty związanej z korzystaniem z wody w Jeziorze, chcemy, by Zembrzyce były celem dla turystów także poza sezonem letnim, przez cały rok. W gminie są piękne tereny widokowe – będziemy budować specjalne wieże, skąd będzie można podziwiać uroki krajobrazu, ścieżki rowerowe, bo trzeba wiedzieć, że przez gminę przebiega Mały Szlak Beskidzki (Chełm – Zembrzyce długości 7,4 km). Nasze Centrum Rekreacji w zamierzeniu ma być sercem tych wszystkich atrakcji, punktem wyjścia dla potencjalnego turysty. Należy jednak zaznaczyć, że jest to na dzień dzisiejszy punkt wyjścia, który będziemy chcieli wzbogacać o elementy wypracowany z naszymi mieszkańcami i partnerami gospodarczymi. W sumie chcemy doprowadzić do stanu wzajemnego uzupełniania się ofert dla turystów. Ci, którzy przyjadą do Mucharza i Stryszowa, by wypoczywać nad wodą, powinni się zainteresować naszą ofertą rekreacyjną, turystyczną i na odwrót, ci, którzy zechcą przyjechać do Zembrzyc będą mieli tuż za miedzą dostęp do sportów wodnych, plaż itp. Aby nasza wspólna oferta nie miała charakteru „wyspowego” planujemy uruchomienie w sezonie letnim autobusowej komunikacji lokalnej, łączącej wszystkie atrakcje wokół Jeziora Mucharskiego z naszą bazą noclegową i propozycjami samych Zembrzyc.

Te ambitne plany opierają się na założeniu, że będziemy, jako samorządy, w stanie sięgnąć po 5,5 miliona euro zarezerwowane już w Małopolskim Programie Operacyjnym na najbliższe lata. Ja osobiście niezbyt wierzę w przekazanie samorządom działek przez RZGW w Krakowie. Gminy Zembrzyce ten problem również dotyczy ale w najmniejszym stopniu, bo mielibyśmy otrzymać tylko około dwóch hektarów terenu, które w porównaniu do sąsiednich gmin nie leżą w bezpośrednim sąsiedztwie lustra wody. Będziemy więc w pierwszej kolejności budować i przysposabiać dla potrzeb turystyki i rekreacji obiekty oraz tereny będące własnością samorządu i to w centrum miejscowości, które leży w niedalekim sąsiedztwie przyszłego Jeziora Mucharskiego. Nie będziemy zatem budować nowych obiektów kubaturowych w pobliżu samego akwenu, za to skupimy się na przykład na remoncie i wyposażeniu istniejącego w centrum Zembrzyc, ostatnio ocieplonego pawilonu sportowego. Skupimy się również na wytyczaniu szlaków rekreacyjnych okalających Jezioro Mucharskie a obejmujące wszystkie miejscowości Gminy Zembrzyce. Ta korekta planów trafiła jako uzupełnienie wspólnego wniosku trzech gmin o przyznanie środków z urzędu marszałkowskiego na zagospodarowanie terenów wokół Jeziora i została zaakceptowana. Zembrzyce są o krok do przodu w porównaniu z naszymi przyjaciółmi i partnerami z Mucharza i Stryszowa, ponieważ podpisaliśmy już umowę na projektowanie konkretnych zadań inwestycyjnych. Wspieramy ich jednak, bo mamy świadomość, że tylko razem możemy skutecznie walczyć o dobrą przyszłość Krainy Jeziora Mucharskiego.

Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na pewien ważny problem natury społecznej. W ostatnich latach Zembrzyce czy też Tarnawa Dolna bardzo się wyludniły. W samych Zembrzycach co trzeci, czwarty dom to pustostan. Ludzie wyjechali za pracą i budynki niszczeją. Będziemy chcieli zachęcić właścicieli tych budynków – a jest to możliwe tylko w przypadku powodzenia naszych planów związanych z Jeziorem Mucharskim, do zainteresowania się przysposobieniem tej substancji dla potrzeb turystyki. Być może powstanie sieć kwater prywatnych i gospodarstw agroturystycznych a ich właściciele zarobią niezłe pieniądze. I może wrócą w rodzinne strony.

 

Łukasz Palarski

Wójt Gminy Zembrzyce

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |