SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  112/113  / Platformy współpracy biznesu

 

Platformy współpracy biznesu

 

Czy regulować rynek
gospodarki dzielenia się

 

Rozmowa z Barbarą Burytą – Kierownikiem projektu Sharing Skills w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

 

– W czerwcu br. Komisja Europejska przedstawiła „Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się”. Kluczowym pytaniem, zawartym w dokumencie, a skierowanym zarówno dla władz, jak i podmiotów gospodarczych, jest to, czy – a jeżeli tak – to w jakim stopniu, zgodnie z obowiązującym prawem UE, platformy współpracy i usługodawcy mogą być objęci wymogami dotyczącymi dostępu do rynku. Wymogi te mogą obejmować obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności, licencji lub spełnienia wymogów minimalnych dotyczących norm jakościowych. W tym kontekście moje pytanie jest następujące: czemu ma służyć regulowanie działalności w gospodarce dzielenia się?

 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/strategy/collaborative-economy_en

Gospodarka dzielenia się stwarza problemy prowadząc do zacierania się różnic między profesjonalnym a nieprofesjonalnym świadczeniem usług, wydaje się wobec tego zasadne wprowadzenie regulacji zapewniających osiąganie określonych standardów. Dotyczą one m.in. kwalifikacji osób świadczących usługi. W tym zakresie zostały podjęte działania zmierzające do zdiagnozowania sytuacji i zaproponowania zasad akredytacji.

Działanie są realizowane w ramach projektu pn. “Increasing the labour market relevance of VET provision and reducing skills mismatches and shortages in the new booming „Sharing Economy” sector”. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+.

Zakończono pierwszy etap – opracowanie raportu badawczego. Jest dostępny na witrynie projektu.

 

– Kiedy można oczekiwać propozycji rozwiązań?

 

– Przedstawienie propozycji systemu akredytacji i dedykowanych im szkoleń w formie webinariów jest przewidziane na październik 2017 roku.

Rozmawiał: Jacek Broszkiewicz

 

 

 

Materiał został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Tekst odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

 

 

Termin „gospodarka dzielenia się” oznacza modele prowadzenia działalności, w których działalność odbywa się dzięki pośrednictwu platform współpracy, tworzących ogólnie dostępny rynek czasowego korzystania z dóbr lub usług, często dostarczanych przez osoby prywatne. Gospodarka dzielenia się obejmuje trzy kategorie uczestników: (i) usługodawców dzielących się swoimi dobrami, zasobami, czasem lub umiejętnościami – mogą to być osoby fizyczne oferujące usługi okazjonalnie („peers”) lub usługodawcy zawodowo zajmujący się świadczeniem usług („profesjonalni dostawcy usług”); (ii) użytkowników powyższych usług; oraz (iii) pośredników łączących – za pośrednictwem platformy internetowej – dostawców z użytkownikami i ułatwiających transakcje między nimi („platformy współpracy”). Transakcje w ramach gospodarki dzielenia się nie wiążą się zwykle z przeniesieniem własności i mogą być dokonywane odpłatnie lub nieodpłatnie. (Źródło: „Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się”)

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |