SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  112/113  / Nie tylko dla samorządów

 

W poszukiwaniu taniej i dobrej energii:

Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

 

Nie tylko dla samorządów

 

Z Rafałem Soją, Prezesem Zarządu TAURON Sprzedaż

– rozmawia Jacek Broszkiewicz

 

– Gorący od lat temat: partnerstwo publiczno-prywatne. Na czym ono polega w relacjach pomiędzy samorządami a TAURONEM, poważnym dostawcą energii, który ma ponad 5 milionów klientów w całym kraju?

 

– Energetyka od lat współpracuje z samorządami. Taka ścisła współpraca dotyczy szczególnie majątku oświetleniowego, który sprzyja rozwiązaniom partnerstwa publiczno-prywatnego, bo samorządy mają coraz więcej infrastruktury ośwetleniowej. TAURON pracuje nad kompleksowymi rozwiązaniami, które zapewnią jednostkom samorządu terytorialnego zarówno serwis, modernizację jak i dostawę energii na potrzeby oświetlenia ulicznego. Już teraz oferujemy samorządom inteligentne rozwiązania, które przygotowaliśmy przy wsparciu partnerów technologicznych. Takie nowoczesne patenty nie tylko podnoszą poziom bezpieczeństwa, ale też wpływają na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a więc i obniżenie kosztów ponoszonych przez gminy na cele oświetlenia ulicznego.

 

A inne obszary współpracy?

 

– Nową platformą wspólnych działań TAURONA i samorządów jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Wiąże się to m.in. z regulacjami dotyczącymi klastrów energetycznych, które zapisane zostały w ustawie o OZE. Jako firma, która ma i kompetencje i zaplecze techniczne w tej dziedzinie, oferujemy samorządom profesjonalną obsługę tego typu przedsięwzięć. Jedną z naszych propozycji jest produkt TAURON Fotowoltaika. To oferta montażu paneli fotowoltaicznych na bardzo korzystnych zasadach. Zachętą do skorzystania z oferty TAURON Fotowoltaika jest fakt, że to propozycja usługi kompleksowej. Gmina może liczyć na doradztwo, przygotowanie projektu oraz dostawę i montaż kompletnego systemu fotowoltaicznego, bo przy tej ofercie współpracujemy z firmami partnerskimi, które mają ugruntowaną pozycję na rynku.

 

– Czy to oferta dla wszystkich gmin z całej Polski?

 

– Produkt TAURON Fotowoltaika przeznaczony jest dla klientów, którzy korzystają z obiektów podłączonych do sieci TAURON Dystrybucja.

 

– Ale energię elektryczną sprzedajecie również gminom spoza tego obszaru…

 

W przetargach na zakup energii gminy coraz częściej stosują również pozacenowe kryteria wyboru oferty, np. zagwarantowanie dostaw energii wytworzonej w odnawialnych źródłach.

Oczywiście i mamy tu duże sukcesy. Ostatnio wygraliśmy wiele przetargów, w tym największe w Polsce, np. na dostawę energii dla jednostek samorządu terytorialnego z Górnego Śląska. O skali przetargu świadczy zarówno wolumen zakontraktowanej energii – 903 GWh – jak i wartość zwycięskiej oferty – 230 mln zł. Wspomnę również o innych, dużych zamówieniach TAURONA, które zdobyliśmy w przetargach ogłoszonych przez grupy zakupowe z Lubina, Olsztyna i Szczecina. Sumaryczny wolumen energii elektrycznej pozyskanej w tych trzech ostatnich przetargach wynosi ok. 534 GWh. Zwycięstwa w największych przetargach potwierdzają, że oferta TAURONA należy do najkorzystniejszych na rynku.

 

– No to teraz pomówmy o konkurencji. Samorządy, które ogłaszają przetargi na zakup energii, wzrost konkurencyjności na tym rynku na pewno cieszy. Niestety dość powszechne jest założenie, że o wygranej w przetargu powinna decydować tylko najniższa cena zakupu energii. Tak było m.in. w ponad 30 gminach w Opolskiem. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym gminy te wybrały na dostawcę energii firmę, która w czerwcu br. straciła możliwość świadczenia tej usługi.

 

– Doskonale znam tę sprawę. Z powodu nierzetelnego działania tej firmy blisko 10 tysięcy punktów poboru energii – w większości należących do obiektów gminnych – przeszło zgodnie z prawem energetycznym na tzw. umowy rezerwowe, w których obowiązują wyższe stawki za energię elektryczną. Tak więc samorządy, zamiast zaoszczędzić, poniosły straty finansowe. Takie przypadki nie są odosobnione.

 

– Jak więc chronić przed niepewnymi dostawcami? Jak Pan ocenia poziom ryzyka, które biorą na siebie wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, ale także szefowie licznych instytucji otoczenia biznesu i inni partnerzy instytucjonalni?

 

– Problem, o którym Pan wspomina, jest przejawem niedoskonałości rynku zamówień publicznych, a w szczególności stosowania jedynie kryterium cenowego. Konsekwencje takiego podejścia mogą być bardzo dotkliwe, zwłaszcza w przypadku postępowań dotyczących dostaw energii elektrycznej, bo przecież nie da się bez niej funkcjonować. Jak podkreślają znawcy rynku energii elektrycznej i co potwierdza sytuacja podmiotów, które musiały przejść na kosztowne umowy rezerwowe, taka taktyka jest krótkowzroczna i bardzo ryzykowna. Często, zamiast planowanych oszczędności, przynosi straty finansowe. Wprawdzie prawo energetyczne zabezpiecza odbiorcom ciągłość dostaw w takich przypadkach, ale za ryzyko wyboru niewłaściwego kontrahenta trzeba płacić. Jednak coraz więcej jednostek samorządu terytorialnego zaczyna rozumieć, że „przetarg organizowany jest w celu wyboru oferty najkorzystniejszej dla użytkownika, a nie najlepszej w świetle jakichś obiektywnych kryteriów”. Taka interpretacja podana została w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 czerwca 2003 r. i wyraźnie podkreśla, że można stosować pozacenowe kryteria wyboru oferty.

 

– Na przykład jakie?

 

– Pozacenowe kryteria wyboru oferty powinny odpowiadać na specyficzne potrzeby konkretnej gminy czy innej jednostki samorządu terytorialnego.

 

Nową platformą wspólnych działań TAURONA i samorządów jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Jedną z naszych propozycji jest produkt TAURON Fotowoltaika – podkreśla Rafał Soja, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

- Czyli…

 

– Na przykład w wygranym przez TAURON przetargu na dostawę energii dla grupy zakupowej z Lubina wyznaczone były dwa kryteria: cena oraz uwzględnienie w ofercie energii z odnawialnych źródeł (OZE). Startujący w przetargu wykonawcy musieli więc zaoferować nie tylko korzystną cenę, ale również zagwarantować jak najwyższy procentowy udział energii wytworzonej z odnawialnych źródeł w całkowitej ilości energii oferowanej zamawiającemu. W ten sposób gmina, np. Lubin, podkreśla, że stawia na ekologię nie tylko w wybranych obszarach, ale wszędzie tam, gdzie może o tym decydować, a więc i w przetargach na dostawę energii elektrycznej.

 

– Z przedstawianych przez TAURON informacji wynika, że do podstawowych założeń tej strategii należą: zapewnienie stabilności finansowej, inwestycje dopasowane do potrzeb rynku oraz rozwój innowacji i budowanie długotrwałej, silnej relacji z klientem. Jakie elementy tej strategii są najważniejsze dla spółki TAURON Sprzedaż?

 

– Najważniejsi są zawsze klienci. Tak jak do tej pory będziemy się skupiać na zaspokojeniu ich oczekiwań związanych z ofertą sprzedaży energii elektrycznej i gazu. Jednak w nowej strategii wyznaczyliśmy sobie również dodatkowe cele. W 2025 roku zamierzamy uzyskać przynajmniej 25 proc. przychodów z nowej działalności.

 

– Jak zamierzacie to zrealizować?

 

– Podstawowe media energetyczne, które stanowią rdzeń oferty produktowej TAURONA – czyli prąd, gaz, węgiel, ekogroszek i ciepło sieciowe – wiążemy z urządzeniami oraz usługami dedykowanymi różnym potrzebom klientów.

 

Na przykład?

 

– Przedsiębiorca z sektora MSP oraz klient indywidualny, który kupuje u nas prąd, wybierając dodatkowo usługę, np. Serwisanta 24H, ma gwarancję naprawy instalacji elektrycznej do 4 godzin od momentu zgłoszenia. Usługa realizowana jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Naprawa urządzeń elektrycznych wykonywana jest w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia w dni robocze. Analogiczną usługę mamy dla klientów, którym sprzedajemy gaz. Biorąc pod uwagę to, że nasza oferta cenowa na prąd i na gaz jest atrakcyjna, wybór pakietu usług dodatkowych jest dla klienta korzystnym rozwiązaniem.

 

Tauron oferuje przedsiębiorcom m.in. usługi serwisowe i specjalistyczne. Jedną z nich jest Serwisant Gazowy 24 H.

– Zmiany strukturalne w Tauron oferuje przedsiębiorcom m.in. usługi serwisowe i specjalistyczne. Jedną z nich jest Serwisant Gazowy 24 H.gospodarce spowodowały konieczność dostosowania polityki w dziedzinie sprzedaży energii – nie tylko elektrycznej – do nowej sytuacji. Znikły wielkie kolosy przemysłu ciężkiego, natomiast pojawiła się ogromna masa podmiotów gospodarczych działających w sferze usług. Jaka jest oferta TAURON Sprzedaż w odniesieniu do tej grupy firm? Jakie korzyści mogą one czerpać z nawiązania współpracy z Wami?

 

– W przeorientowaniu polskiej gospodarki ze sfery produkcji na sferę usług dostrzegliśmy szansę na rozwój naszej oferty. Mamy różnorodne produkty zarówno dla mniejszych, jak i większych firm.

Podmiotom, które nie dysponują wyspecjalizowanymi służbami energetycznymi, oferujemy nasze usługi specjalistyczne. Do tej linii produktów należą m.in. Pomiar, Monitoring, Oferta Specjalna LED czy Kompensacja. Mamy też produkty ekologiczne, np. TAURON EKO Premium i TAURON EKO Biznes. Tym klientom, którzy chcą zagwarantować sobie możliwości zakupu energii elektrycznej po cenach odnoszonych do notowań Towarowej Giełdy Energii, sprzedajemy np. produkt TAURON Giełda i TAURON Giełda Prawa Majątkowe.

Tak więc oferujemy naszym klientom całą gamę różnorodnych usług. Do klienta należy wybór tej, która najbardziej mu odpowiada. A jeżeli klient potrzebuje konsultacji, zawsze może liczyć na wsparcie dedykowanego doradcy z TAURONA.

 

– Tauron obecny jest również na rynku gazu. Wygrał przetarg na sprzedaż paliwa gazowego m.in. dla Krakowskiej Grupy Zakupowej Gazu. Głównym odbiorcą będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, które zamówiło paliwo gazowe dla swoich kotłowni. Inni odbiorcy to szkoły, przedszkola i żłobki Gminy Miejskiej Kraków, a także muzea, domy pomocy społecznej i domy kultury. W gaz od TAURONA zaopatrzone będą również obiekty w podkrakowskich gminach, m.in. w Skawinie, Mogilanach i Świątnikach Górnych. Czy i na tym polu macie dla klientów równie szeroką ofertę?

 

– Sprzedaż gazu rozpoczęliśmy w 2015 roku. Staramy się realizować proces sprzedaży paliwa gazowego w modelu podobnym do handlu energią elektryczną, ale oczywiste jest, że na obecnym etapie pracujemy nad rozwojem tej oferty. Chcę jednak zaznaczyć, że TAURON Gaz jest już produktem dobrze rozpoznawalnym wśród klientów biznesowych, bo tu podstawą kontraktów są indywidualnie negocjowane zasady rozliczeń, a także sprzedaż produktów dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Klienci biznesowi mogą również skorzystać z produktu „TAURON GAZ Giełda” opartego o rynkowe ceny paliwa gazowego oraz oferty TAURON Multipakiet, czyli „energia z gazem razem”. Dla gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw mamy wspomniane już usługi Serwisanta Gazowego 24 H. Pracujemy nad wzbogaceniem oferty naszych produktów gazowych, ale już teraz warto kupować gaz od TAURON Sprzedaż. Jesteśmy konkurencyjni na tym rynku i oferujemy klientom bardzo atrakcyjne ceny.

 

– Jak to jest możliwe?

 

– Korzystamy z efektu synergii, czyli angażujemy te same zasoby i procesy, które służą nam przy sprzedaży energii elektrycznej. Takie działanie wpływa na ograniczenie kosztów i pozwala integrować kontakt z klientem wokół współpracy dotyczącej różnych mediów i usług, co z naszej perspektywy jest bardzo pożądanym kierunkiem.

 

– Dziękuję za rozmowę.

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |