SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  112/113  / Skandynawskie wzorce w południowej Polsce

 

Z perspektywy UE

 

Poczwórna Helisa połączy cztery województwta

Łączyć firmy małe i duże korporacje, uniwersytety i ośrodki badawcze, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe; promować innowacyjność, wspierać start-upy i tworzyć warunki zrównoważonego rozwoju, planować i wdrażać politykę zielonego wzrostu. To najważniejsze zapisy misji South Poland Cleantech Cluster – Klastra Czystych Technologii Południowej Polski, który powstał ponad 2,5 roku temu w Krakowie na bazie NordicHouse

 

W lutym zeszłego roku udało nam się zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą South Poland Cleantech Cluster z 30 udziałowcami. Podobne przedsięwzięcia na świecie działają na zasadzie tzw. potrójnej helisy [red. – partnerstwa trzech typów podmiotów: prywatnych, publicznych i naukowych] i trzy rodzaje podmiotów: firmy działające w obszarze cleantech, uniwersytety i urzędy, miasta, gminy. My, dodając jeszcze organizacje pozarządowe (NGO), stworzyliśmy helisę poczwórną. W skład klastra wchodzą zarówno firmy mikro, małe i średnie, jak i duże koncerny, takie jak Rafako, mBank, Qumak, Bruk-bet czy STMicroelektronics, uniwersytety (Jagielloński, Śląski, Ekonomiczny, Rolniczy), AGH, Politechnika Krakowska, PAN, gminy – Gdów, Raciechowice oraz organizacje typu NGO – np. Polska Sieć Energie Cités.

Cztery województwa Polski południowej: Małopolska, Śląsk, Podkarpacie i Świętokrzyskie, to łącznie 12 milionów mieszkańców i jeden z największych regionów przemysłowych UE, o sporym kapitale intelektualnym (w tym naukowo – badawczym) i gospodarczym, które umiejętne wykorzystane pozwolą na stworzenie, w przyszłości, liczącego się w świecie ośrodka innowacyjności w dziedzinie cleantech, czyli czystych technologii. Pojęcie to w Polsce, w odróżnieniu od krajów zachodnich, nie zakorzeniło się jeszcze na dobre w społecznej świadomości. W Europie Zachodniej, szczególnie w krajach skandynawskich, coraz więcej firm i instytucji zdaje sobie sprawę, jak wielką wagę mają działania, które rozwijają i wdrażają procesy związane się m.in. z produkcją energii odnawialnej (w Danii w roku 2015 aż 42,1% zużytej energii pochodziło z elektrowni wiatrowych), redukcją eksploatacji zasobów naturalnych i efektywniejszym ich wykorzystania i podnoszenia partycypacji ich mieszkańców (smart citizens). Regiony zamierzają skoncentrować się na rozwoju kapitału intelektualnego, nauki i badań, infrastruktury (w tym transportowej), środowiska, rewitalizacji miast, współpracy transgranicznej, współpracy przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) i promocji własnej za granicą.

Misją Klastra jest także wsparcie zrównoważonego i zielonego wzrostu regionu poprzez uczestniczenie w kreowaniu i realizowaniu włączającej polityki zielonego wzrostu, mogącej poprawić sytuację społeczną mieszkańców, promującą odpowiedzialne gospodarowanie surowcami naturalnymi i respektującą delikatną równowagę na naszej planecie. SPCleantech stał się także mocnym motorem rozwoju gospodarczego i promotorem innowacji na terenie Polski południowej poprzez tworzenie aktywnego środowiska biznesowego dla przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP we współpracy z instytucjami badawczymi, dostawcami, klientami i konkurentami działającymi w tym samym obszarze geograficznym.

Działalność klastra skupia się na 5 podstawowych filarach:

 • innowacje i przedsiębiorczość (m.in. poprzez zwiększenie komercjalizacji nowych produktów i technologii, wspieranie przedsiębiorczości i start-upów oraz stymulowanie dostępu do kapitału podwyższonego ryzyka dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie ich działalności),
 • kojarzenie i sieci b2b (łączy w procesie kojarzenia przedsiębiorstwa z uzupełniającymi się zasobami R&D, technologiami czy innymi mocnymi stronami, które mają zamiar odkrycia wzajemnych korzyści ze współpracy R&D czy partnerstwa biznesowego),
 • coaching i mentoring (współpracuje z szeroką grupą doświadczonych trenerów i mentorów polskich i skandynawskich, którzy są w stanie zaoferować swoją wiedzę w celu szybszej implementacji zrównoważonych rozwiązań),
 • testy i demonstracje (ułatwia dostęp do state-of-the-art instalacji testowych i demonstracyjnych w regionie. Start-upy i firmy innowacyjne mogą wykorzystać te miejsca na prowadzenie R&D, budowanie prototypów, czy testowanie istniejących produktów, które odpowiadają zapotrzebowaniom rynku)
 • międzynarodowy zasięg (działa aktywnie na rzecz współpracy z międzynarodowymi ośrodkami wiedzy i sieciami, np. Scion, Park Naukowo – Technologiczny w Kopenhadze).

 

Uczestnictwo w klastrze daje członkom wiele korzyści, w tym:

 •  możliwości konkurowania na arenie międzynarodowej,
 •  integracja procesów produkcyjnych, dystrybucyjnych, zakupowych;
 •  zapewnienie działań długoterminowych,
 •  kształtowanie i wzmacnianie marki regionu jako centrum kompetencji w obszarze cleantech.
 • Wszystkie realizowane projekty i przedsięwzięcia, szczególnie te z udziałem funduszy unijnych, wymagają sporego zaangażowania finansowego, a klastry w Polsce nie są, w żaden sposób wspierane finansowo (możliwość taka istnieje tylko dla KKK – Krajowych Klastrów Kluczowych). Aby klaster mógł prawidłowo funkcjonować i rozwijać się – musi posiadać swoją strukturę organizacyjną, pracowników, lokale wraz z wyposażeniem, a to wszystko kosztuje. Owszem, są składki członkowskie (ich wysokość zależy od wielkości firmy czy instytucji) ale to nie jest wystarczające. Dlatego SPCleantech angażuje się w projekty międzynarodowe we współpracy zagranicznymi uniwersytetami, instytucjami badawczo-naukowymi i partnerami biznesowymi, prowadzi szkolenia, warsztaty i organizuje spotkania matchmaking i business mixers dla firm członkowskich. Członkami klastra są także firmy zagraniczne, które dopiero planują wejście na rynek polski.

  Jedną z ostatnich inicjatyw SPCleantech jest stworzenie we współpracy z KIC InnoEnergy (agenda Komisjii Europejskiej) Pre Acceleration Point, którego zadaniem jest wspieranie polskich start-upów. SPCleantech buduje i wspiera rozwój aktywnego środowiska start-upowego, zwłaszcza dla start-upów we wczesnej fazie pomysłu i wypracowywania modelu biznesowego. Celem warsztatów prowadzonych przez klaster jest przekazanie doświadczeń polskich i skandynawskich mentorów do polskich start-upów i coachów. SPCleantech współpracuje z grupą doświadczonych mentorów z Danii, Finlandii i Szwecji.

  Celem programów Pre Accelerator jest wzmocnienie pozycji młodych innowatorów poprzez przekazanie im cennych narzędzi oraz informacji potrzebnych do wdrożenia innowacyjnych pomysłów. Programy te są również efektywną metodą podnoszenia świadomości lokalnej społeczności w zakresie przedsiębiorczości i promowania przedsiębiorczego sposobu myślenia.

  1 lipca tego roku South Poland Cleantech Cluster został nagrodzony certyfikatem Bronze Label Certificate przyznawanym przez inicjatywę European Cluster Excellence jako wyraz uznania za zaangażowanie i profesionalizm klastra. SPCleantech może korzystać z tego certyfikatu wraz z etykietą przez okres dwóch lat oraz wykorzystywać wyróżnienie do swoich działań marketingowych.

  Janusz Kahl*
  Managing Director South Poland Cleantech Cluster
  *Janusz Kahl jako jedyny w świecie pełni funkcję Konsula Honorowego
  aż czterech skandynawskich państw: Danii, Szwecji, Finlandii I Islandii

  Skontaktuj się z nami:

  Napisz do nas:

  Europrojekty.pl Sp. z o.o.

  Al. Korfantego 32/44
  40-004 Katowice

  NIP: 634-281-53-00

  +48 509 179 016

  Adres:

  E-mail:

  Telefon:

  Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
  e-mail:

  redakcja@europrojekty-pl.pl

  redakcja@europrojekty-pl.pl

  Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

  Wysyłanie...  |

  Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

  Wiadomość wysłana  |