SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  114  / Bliżej Skandynawii

 

Polskie euroregiony w Unii Europejskiej:

Euroregion Bałtyk

 

Bliżej Skandynawii

 

 

Mam przyjemność przedstawić Państwu projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk. Projekt nosi tytuł: South Baltic Public Innovators Network, co w wolnym tłumaczeniu brzmi „Sieć publicznych Innowatorów Południowego Bałtyku”. W skrócie SB PIN. Tytuł jest nieco zagadkowy, więc postaram się rozwinąć nieco temat.

 

Problemem z jakim borykamy się na naszej „bałtyckiej” granicy jest słaba aktywność samorządów lokalnych (i podmiotów z mniejszych miejscowości) we współpracy transgranicznej, szczególnie z partnerami ze Skandynawii. Przyczyn jest kilka, diagnozowano je w różnych badaniach, lecz zawsze powtarza się kilka najważniejszych, a mianowicie brak partnerów, brak finansów (nie tylko na udział własny, również zasada refundowania kosztów nie wspiera podmiotów o mniejszych możliwościach), często bariera językowa oraz inne ograniczenia wynikające z jakości kadr.

 

Spotkanie w Szwecji, w Hassleholm, 31 stycznia br

 

Oczywiście nie jesteśmy w stanie wpłynąć na zmniejszenie dolegliwości wszystkich barier, to nie jest możliwe. Lecz projekt wychodzi naprzeciw co najmniej kilku wyzwaniom, głównie w zakresie możliwości pozyskania partnera, nawiązania dobrych kontaktów i ułatwienia, przynajmniej w pierwszym okresie, pracy nad ideą projektową, m.in. dzięki zapewnieniu wsparcia osób doświadczonych zarówno w zarządzaniu międzynarodowymi projektami, jak i specjalistów w konkretnych obszarach problemowych. Temu służyć będą spotkania warsztatowe o tematyce określonej przez Program Wsparcia (czyli głównie „zielony” i „niebieski” wzrost), zaś z drugiej strony tematyka została przefiltrowana przez potrzeby lokalnych samorządów (Polski, Szwecji i Danii). Takich spotkań powinno odbyć się 8, pierwsze z nich już w kwietniu 2017 r. w Szwecji. Będzie ono poświęcone możliwościom współpracy w obszarze „niebieskiego” wzrostu, a dokładniej problemom jakości wody w szerokim aspekcie, problemom związanym z zabezpieczeniem dostaw i jakości wody pitnej dla mieszkańców oraz zagadnieniom związanym z ochroną wybrzeża. Zadaniem uczestników będzie wypracowanie wspólnych, innowacyjnych pomysłów w jaki sposób lokalne samorządy (w tym przypadku – uczestniczące w pracach warsztatu) mogą sprostać tego typu wyzwaniom przy wykorzystaniu możliwości, jakie niesie międzynarodowa współpraca i w ramach wsparcia takich instrumentów jak Program Południowego Bałtyku.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele samorządów lokalnych (z obszaru kwalifikowalnego dla Południowego Bałtyku) zainteresowanych uczestnictwem w sieciach kontaktów międzynarodowych, przygotowaniem i realizacją wspólnych międzynarodowych projektów. Głownie – jst oraz organizacje z Pomorza i Warmii i Mazur (Polska), Skanii (Szwecja) oraz Koge (Dania).

Inne tematy, które będą w centrum kolejnych warsztatów to wykorzystanie w samorządach i przez samorządy energii odnawialnych (wciąż aktualny temat), sposoby zarządzania środowiskiem, zrównoważona turystyka czy też problemy rozwoju obszarów wiejskich (rolnictwo a czystość środowiska). Dosyć ciekawym tematem może też stać się problematyka planowania rozwoju miast jako „przyjaznych wiekowi” oparta na rozwoju oraz wzroście miast i wsi w oparciu włączeniu społeczne wszystkich grup (w tym wykształceniu odpowiednich umiejętności wśród młodzieży, osób starszych, bezrobotnych), a także poruszająca problemy aktywnego starzenia się i żywności. Realizacja dedykowanych warsztatów w/w dziedzinie przewidziana jest dla Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Liczymy na to, że takie „kontrolowane” środowisko ułatwi nawiązywanie kontaktów międzynarodowych tym podmiotom, które nie mają doświadczenia, wspomoże organizacje w pracy nad ich projektowymi pomysłami i doprowadzi do wzrostu ilości współpracujących organizacji i instytucji w tym obszarze przygranicznym, jak również przyczyni się do wzrostu jakości i innowacyjności pomysłów projektowych. Nasz cel jest zbieżny z priorytetami programu Południowy Bałtyk, gdzie zauważono już wcześniej, że o środki aplikuje stała ilość wnioskodawców – głównie instytucje i organizacje z dużych ośrodków miejskich, sieci kontaktów nie rozszerzają się o nowe podmioty, zaś wiedza i doświadczenie nabyte w projektach nie ma szerokiego przełożenia na inne, mniejsze centra i miejscowości. A przecież wielokrotnie w projektach powstają innowacyjne rozwiązania, które z powodzeniem mogłyby być wykorzystywane przez

Inną kwestią jest fakt, że mniejsze podmioty nie chcą uczestniczyć w projektach finansowanych z projektów UE z uwagi na absurdalne często wymogi administracyjne (szczególnie przy rozliczeniach), których nie są w stanie udźwignąć, a które często wymuszają tworzenie nikomu niepotrzebnych pseudodokumentów. Niestety, jest to zagrożenie, któremu nie możemy przeciwdziałać z taką siła i skutecznością, z jaką byśmy chcieli.

 

Małgorzata Samusjew
Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |