SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  114  / To nie jest Polska B…

 

Innowacje:

Park Naukowo-Technologiczny "Polska-Wschód" w Suwalkach

 

To nie jest Polska B…

 

Z Dariuszem Bogdanem – prezesem Parku Naukowo-Technologicznego "Polska-Wschód"

– rozmawia Stanisław Kurak

 

– Suwalski Park Naukowo – Technologiczny „Polska – Wschód” ma nowego prezesa…

 

– Najbardziej zwięzły komunikat i pytanie zasadnicze: i co z tego?

 

– No właśnie: i co z tego?

 

– Nie zamierzam zmarnować szansy. Parku i swojej. Długo szukałem odpowiedzi na pytanie – czy jest to moje miejsce. Czy po latach w Ministerstwie Gospodarki w roli wiceministra i jednocześnie przewodniczącego Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a ostatnio wiceprezesa dużej firmy Gaz-System chciałbym skutecznie poprowadzić przedsięwzięcie regionalne, które według mnie ma znaczenie transgraniczne, a na dodatek ma bardzo ambitne zadanie – stymulowania rozwoju przedsiębiorczości i jednocześnie innowacyjności. Po blisko czterech tygodniach wiem już na pewno, że jest to moje miejsce i jest to swoisty powrót do korzeni, bo przecież w Suwałkach chodziłem do szkoły podstawowej, I LO im. Marii Konopnickiej. Tu mieszkają moi rodzice i rodzeństwo. Ilekroć przyjeżdżałem do Suwałk to słyszałem, że jadę do Polski B, regionu kojarzącego się głównie z polskim biegunem zimna. I wtedy mówiłem: macie Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną, park naukowo-technologiczny, wyższą uczelnię, nie mówiąc już o urokach krajobrazowo-turystycznych. Czyli na Suwalszczyźnie jest wszystko potrzebne do życia, co pozwala nie tylko robić dobry, przyjazny biznes, ale również mieć doskonałe warunki do życia i odpoczynku. Nigdy jednak nie przypuszczałem, że będę miał szansę udowodnić znaczenie tych słów.

 

– Jak pan to zrobi?

 

– Uważam, że nikogo specjalnie nie interesuje mój stan emocjonalny, czy zostawię tu duszę, czy serce, chociaż angażuję się bez reszty. Podchodzę do Parku z punktu widzenia przedsięwzięcia gospodarczego, uwzględniając jednocześnie jego misję oraz genezę jego powstania. Liczę na to, że Park, skupiający wokół siebie kompetentnych, pełnych pasji ludzi, kreujący przedsiębiorczość, podkreślający istotną rolę nauki, będący ważnym partnerem w relacjach ze Wschodem, tworząc i rozwijając szeroką sieć współpracy, będzie przyjaznym środowiskiem dla biznesu. Oczywiście w tym wszystkim potrzebny jest łut szczęścia.

 

– To strategia, a szczegóły?

 

– Chciałbym, aby Park był nie tylko kojarzony z rozbudowaną świetną infrastrukturą techniczną, ale również wykorzystał potencjał ludzi i firm, którzy są pracownikami lub firm, które swoje siedziby mają w Parku.
Chciałbym wykreować lokalny transgraniczny think-tank, który swoim zakresem działania obejmie nie tylko region północno-wschodniej Polski, ale również naszych najbliższych sąsiadów: Litwę, Łotwę, Estonię, ale również Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej i Białoruś.
Moim planem jest to, aby zmienić Park z klasycznej roli usługobiorcy, na usługodawcę w szerszym znaczeniu niż tylko wynajmowanie powierzchni oraz laboratoriów. W żadnym razie nie mam zamiaru zrezygnować z dotychczasowej roli Parku, związanej z rolą regionalnego Hub`a, przedsiębiorczości i innowacyjności. A co o do szczegółów to jesteśmy w finalnym momencie przygotowywania projektu w porozumieniu z PWSZ w Suwałkach oraz Politechniką Warszawską pod nazwą „Park na wyższej uczelni”. Jego odbiorcami będą studenci oraz osoby, chcące założyć swój biznes. Będziemy kontynuować, tym razem za własne pieniądze, wsparcie nowych startupów powstających w Parku. Rozpoczniemy również aktywną sprzedaż pełnej oferty produktowej, żeby zagospodarować sale konferencyjne oraz laboratoria Parku. Niebawem ogłosimy konkurs „Nowy Innowacyjny Startup”. Najlepszy startup otrzyma wynajem biura za złotówkę miesięcznie w okresie pierwszego roku, a pozostałe – otrzymają biura po preferencyjnych stawkach. Do tego dokładamy usługę mentora, wykorzystanie parkowych laboratoriów po kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem oraz bezpłatną obsługę prawną i księgową.

 

 

– Podkreśla Pan „odnowienie” gospodarczych relacji ze Wschodem.

 

– Jest to programowy powrót do pierwotnego kierunku działania i rozwoju Parku w Suwałkach. Współpraca transgraniczna, ale nie w wydaniu okazjonalnym, przy realizowaniu wspólnych projektów, ale trwałe partnerstwo gospodarcze, a przede wszystkim wymiana innowacyjnych doświadczeń. Świadczymy bezpłatną usługę związaną z wynajęciem sali pod roboczą nazwą „Centrum Polska-Wschód”, gdzie każdy przedsiębiorca może za „free” spotkać się w parku naukowo-technologicznym ze swoim partnerem biznesowym. Jest udostępniona sala z pełnym wyposażeniem technicznym. Jedynym warunkiem jest to, że te spotkania muszą mieć charakter spotkań B2B plus, dodatkowo musi być to spotkanie o charakterze transgranicznym. Prowadzimy rozmowy z firmami, jak również z uczelniami związane ze wspólną realizacją projektów. O roli regionalnego think-tanka mówiłem wcześniej. Konkretem w tym zakresie jest raport, który będzie przygotowany za ok. 1,5 miesiąca, a będzie dotyczyć jednego z międzynarodowych zagadnień, mającym znaczenie dla naszego regionu. Takich raportów wychodzących cyklicznie będzie kilka. Będą wydawane w językach narodowych po to, aby przybliżyć warunki związane z prowadzeniem biznesu oraz życia w tych krajach.
Powrót do pierwotnego kierunku rozwoju parku jakim była współpraca z partnerami zza wschodniej granicy, mimo upływu wielu lat w moim przekonaniu jest nadal aktualny. Warto także wskazać na programy unijne wspierające Partnerstwo Wschodnie z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią, ale również naszych najbliższych partnerów z Unii Europejskiej oraz oczywiście kraj spoza UE, czyli Rosję. W tych obszarach oczywiście kilka koncepcji realizowania zadań zostałojuż nakreślonych. Jesteśmy w fazie planowania organizacji spotkań, natomiast niebawem będziemy mogli pochwalić się już konkretnymi działaniami, które podejmiemy po podpisaniu stosownych umów. Na pewno wykorzystamy do tego celu nasz ośrodek sieci Enterprise Europe Network. W tym kontekście warto podkreślić, że mamy jeszcze jeden priorytet, oprócz poprzednich, którym jest nauka. Chcielibyśmy postrzegać go nie tylko z punktu widzenia podejścia współpracy między irmami, ale też – wspólnych badań naukowych, w oparciu o porozumienia transgraniczne. Z naturalnych powodów takie uczelnie jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Politechnika Warszawska czy Politechnika Białostocka, które są udziałowcami parku, są naszymi strategicznymi partnerami. Jednak chcielibyśmy nie ograniczać się tylko do polskich uczelni, ale również współpracować z uczelniami z Kowna, Wilna czy też z Mińska i Kijowa, a także z innymi istotnymi ośrodkami naukowymi zza naszej wschodniej granicy.

 

– A wspieranie przedsiębiorczości?

 

– Mam taki pomysł, aby tworzyć w mieście i regionie przyjazne środowisko dla przedsiębiorców. Oczywiście potrzebne jest do tego przyjazne prawo, ale i pomysły. Stymulowanie i wspieranie przedsiębiorczości. Lokalnej i nie tylko. Regionalnej i ogólnopolskiej także. Jest to wielkie wyzwanie i to wyzwanie podejmujemy. Już to przecież robiłem. Może w szerszej skali. Przychodzi mi do głowy projekt, z którym się utożsamiam, i który od lat służy polskim przedsiębiorcom: CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Projekt ten sprawił, że dzisiaj możemy on-line założyć firmę, zamknąć działalność gospodarczą czy ją zawiesić i wszystko w jednym miejscu, a nawet przez internet. Jest to usługa zintegrowana i publiczna przeglądarka wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Zdaniem wielu najlepszy tego typu system w Europie. Kiedyś zakładanie działalności gospodarczej wydawało się niewyobrażalne bez wizyty w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym czy GUS-ie i trwało to minimum dwa tygodnie. Dzisiaj cały proces trwa 15 minut, nie wychodząc z domu. I nikt nie wyobraża sobie, że może być inaczej. Skoro tak jest to mogę uznać to za osobisty sukces.
Chodzi jednakże o to również, aby tworzyć sieć współpracy na rzecz wspomagania przedsiębiorczości. W regionie, w mieście działają różne podmioty zajmujące się stymulowaniem przedsiębiorczości: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Regionalnego „Ares”, Suwalska Izba Przemysłowo-Gospodarcza, Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i inne. Każdy z tych podmiotów w większym lub mniejszym stopniu zajmuje się przedsiębiorcami. Czas zacząć działać wspólnie. Taka synergia powinna przynieść lepsze i bardziej odczuwalne rezultaty. Rozmawiam już na ten temat ze wszystkimi interesariuszami i powinniśmy w ciągu najbliższych tygodni wypracować wspólne metody działania. Przedstawimy je środowisku przedsiębiorców i dopiero wówczas zaplanujemy zintegrowany program wsparcia przedsiębiorczości.

 

– Infrastruktura w Parku jest imponująca. Czy nie należy jej lepiej wykorzystać?

 

– Oczywiście. Zaczęliśmy od analizy wykorzystania istniejącego w Parku Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego i widzimy tu ogromne możliwości. Potrzebna tu nowa i skuteczna strategia marketingowa, która pokazywałaby rzeczywiste zalety bazy konferencyjnej w Suwałkach. Propozycje wykorzystania tej bazy muszą również trafić do naszych partnerów na Wschodzie, w Suwałkach bowiem może powstać ośrodek biznesowych kontaktów na linii Wschód-Zachód.
Inicjatorzy powstania Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach mieli przede wszystkim na uwadze szczególne walory transgraniczne tego miejsca i do tego zamysłu trzeba jak najszybciej wrócić.
Trzeba też zmienić koncepcję związaną z funkcjonowaniem laboratoriów, pójść w kierunku dzielenia dostępu do laboratoriów pomiędzy wielu przedsiębiorców, a nie udostępnianiu tylko jednemu. Ta zmiana wymaga czasu. Chcielibyśmy wyjść z usługą wynajmu nie tylko pojedynczych urządzeń czy powierzchni, lecz także z samą usługą przeprowadzenia badań przez specjalistów z parku lub z parkiem współpracujących. Oczywiście uwzględniamy ograniczenia funkcjonowania laboratoriów wynikające z wybudowania ich za unijne pieniądze. W mojej opinii bardzo istotne jest również akredytowanie co najmniej dwóch z nich. Wypracowujemy nowy model biznesowy związany z zagospodarowaniem części laboratoriów chemicznego, multimedialnego, a także poszukujemy partnerów hali procesów technologicznych. Teraz z naszego zaplecza badawczo-rozwojowego korzysta m.in. Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych Kruszbet oraz firmy: Where Is 24, Encode, Mega Sonic, Ecologie, Europejskie Centrum Doradztwa oraz Alsi Expres.

 

– Co skłoniło Pana do powrotu do Suwałk?

 

– Prowadzenie Parku Naukowo-Technologicznego to duże wyzwanie biznesowe, a na dodatek jest niezwykle interesujące intelektualnie. Zawsze miałem świadomość, że PNTPW to świetne miejsce do kreowania nowych interesujących rozwiązań. Zawsze interesowały mnie przedsiębiorczość, nowe technologie i kreowanie nowych rozwiązań, implementowanie pomysłów i tworzenie nowej trwałej wartości. Park to wszystko zapewnia, a jak dodamy do tego dobry zespół, z którym wciąż się siebie uczymy, to wybór jest oczywisty. A poza tym Suwałki to miejsce dla mnie magiczne. Spędzałem dotąd tutaj wszystkie święta, wakacje, no przecież każdy chciałby wrócić do miejsca, gdzie się wszystko zaczęło. Park Naukowo-Technologiczny to doskonałe miejsce dla kogoś o profilu kompetencji zbliżonym do moich. Oczywiście życie to zweryfikuje, ale mam szansę na wdrożenie własnych pomysłów, a mam ich bardzo dużo i wierzę, że będę robił to skutecznie. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że Park ma swoje problemy i używając sportowego żargonu nie jest to dyscyplina sprinterska, a raczej długodystansowa. Jednocześnie statystyczny prezes Parku pełnił tę funkcję przez rok, czasu więc nie mam specjalnie dużo, nie mniej jednak mam nadzieję stworzyć nowy model biznesowy Spółki, która w perspektywie będzie sprawną firmą opartą na kilku solidnych filarach nie tylko na infrastrukturze, która jest imponująca, ale również na usługach eksperckich świadczonych przez ekspertów zatrudnionych bądź współpracujących z PNT PW I trzeba jak najszybciej odpowiedzieć: Suwałki, Podlasie to nie jest Polska B. Zrobimy wszystko, aby tak właśnie było.

 

– Dziękuję za rozmowę.

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |