SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  114  / Wspieramy przedsiębiorczość akademicką

 

Fundusz Wyszehradzki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Wspieramy przedsiębiorczość akademicką

 

 

Wzmacnianie międzynarodowej współpracy start-upów jest jednym z priorytetów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w roku 2017. Działania podejmowane w Akademii Techniczno-Humanistycznej (ATH) w Bielsku-Białej, w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej, znakomicie wpisują się w powyższy cel. W okresie październik 2016r. – luty 2017r. ATH koordynowała projekt pt. Cross-border Bees in V4 Countries – Building of Educational Entrepreneurship Start-ups in V4 Group, finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (nr projektu: 11610602).

 

Głównym celem tego przedsięwzięcia było zaangażowanie studentów w kreowanie pomysłów na start-upy mogące skutecznie konkurować w skali całego regionu Wyszehradzkiego. Studenci z Akademii Techniczno-Humanistycznej wraz z kolegami z Czech (VŠB – Technical University of Ostrava), Węgier (Szent István University) i Słowacji (Alexander Dubček University of Trenčín) projektowali modele biznesu konfrontując je z warunkami rynkowymi i konkurencyjnymi panującymi w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W trakcie warsztatów zorganizowanych w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji i w Czechach studenci doskonalili swoje pomysły pod okiem fachowców: przedstawicieli świata nauki i biznesu.

 

 

W Bielsku – Białej studenci mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami firmy Tatry Mountain Resorts a.s. (TMR) w umiędzynarodowieniu jej działalności. TMR, lider rynku turystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, obsługujący ośrodki górskie w Czechach i na Słowacji, od 2014r. jest aktywny także w Polsce. Firma przejęła Szczyrkowski Ośrodek Narciarski i dokonuje jego gruntownej modernizacji. W latach 2017-2019 przeznaczy na ten cel 260 mln zł. W portfelu biznesowym TMR znalazło się też Śląskie Wesołe Miasteczko, które jest drugim, obok Tatralandii, parkiem rozrywki zarządzanym przez firmę. Pan Július Vinter, Country Manager Poland, omówił wyzwania, jakie firma musiała podjąć wchodząc na polski rynek, związane między innymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Możliwość współpracy z kolegami z innych krajów Grupy Wyszehradzkiej w tworzeniu pomysłów na biznes okazała się więc dla studentów dobrym sposobem na radzenie sobie ze wspomnianymi wyzwaniami. W czasie warsztatów w Bielsku – Białej studenci mieli też niecodzienną możliwość odwiedzenia przedsiębiorstwa Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. Firma jest czołowym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem pojazdów przeznaczonych dla służb mundurowych (w tym dla straży pożarnej, wojska oraz policji). Jej samochody są użytkowane w 25 krajach. Studenci obserwowali poszczególne fazy procesu produkcyjnego oraz zapoznali się ze specyfiką sprzedaży, marketingu, logistyki i badań prowadzonych w przedsiębiorstwie.

W czasie warsztatów w Gödöllő (Węgry), studenci rozwijali swoje projekty biznesowe i dowiedzieli się jakie są możliwościami ich finansowania (w tym ze środków unijnych). W Trenczynie (Słowacja) zdobywali kompetencje w zakresie tworzenia biznes planów oraz ponownie mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia przedsiębiorców. Z kolei warsztaty w Ostrawie (Czechy) były okazją do poznania zasad i przykładów przedsiębiorczości społecznej w czeskim oddziale Impact Hub, należącym do międzynarodowej sieci zrzeszającej 15 tys. członków w 80 lokalizacjach. Ponadto studenci poznawali zasady prezentacji projektu biznesowego. Fachowcy z Centrum Wsparcia Innowacji, działającego w ramach inkubatora biznesu na Uniwersytecie w Ostrawie, doradzali studentom, jak do swojego projektu zachęcić inwestorów czy klientów. Warto podkreślić, że inkubator może pochwalić się wysoką skutecznością: działa w nim ok. 35 firm zatrudniających ponad 200 osób, każdego roku wspiera ok. 15 nowych projektów, którym pomaga pozyskać dofinansowanie, w tym od inwestorów z USA. Finałem warsztatów w Ostrawie był tzw. start-up show, czyli konkurs na najlepszy projekt start-up. Należy zaznaczyć, że wszystkie projekty biznesowe opracowane przez studentów biorących udział w projekcie znalazły uznanie wśród pracowników nauki i przedstawicieli biznesu. Jednak najlepszym okazał się pomysł o nazwie V4 Food, oparty na wykorzystaniu technologii mobilnych w oferowaniu usług gastronomicznych dedykowanych dla klientów (w tym studentów biorących udział w wymianach międzynarodowych) zainteresowanych zdrową, lokalną kuchnią w poszczególnych krajach Grupy Wyszehradzkiej.

 

 

Zarówno studenci, jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni uczestniczący w projekcie, są zgodni, że był on znakomitą okazją do nawiązania bliskich, międzynarodowych relacji, które dobrze rokują na przyszłość. Studenci zyskali przekonanie, że są w stanie skutecznie współpracować w międzynarodowych zespołach i stworzyć dobry pomysł na biznes. Pracownicy uczelni zyskali kolejne doświadczenia w realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorczości studenckiej, które zamierzają wykorzystać w kolejnych projektach podejmowanych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. ATH ma bowiem szczególny potencjał w stymulowaniu przedsiębiorczości akademickiej, tak w regionie, jak i w skali międzynarodowej. Uczelnia posiada zdywersyfikowaną ofertę kształcenia przez co studiująca tu młodzież zdobywa zróżnicowane, często uzupełniające się, kompetencje. Na przykład połączenie sił studentów wydziałów inżynierskich z kolegami kształcącymi się w zakresie zarządzania może zwiększyć skuteczność planowania i wdrożenia pomysłu na biznes opartego na danej innowacji produktowej czy procesowej.


prof. ATH dr hab. Katarzyna Żyminkowska
Kierownik projektu Cross-border Bees in V4 Countries – Building
of Educational Entrepreneurship Start-ups in V4 Group
Kierownik Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości,
Wydział Zarządzania i Transportu
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
e-mail: kzyminkowska@ath.bielsko.pl

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |