SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  115  / Ćwierćwiecze pierwszego polskiego Euroregionu

 

Jubileusz pioniera – Euroregion Nysa

 

Ćwierćwiecze pierwszego polskiego Euroregionu

 

 

 

3 marca 2017, pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecie Euroregionu Nysa. Moc wspomnień, odznaczeń, państwowych, medali pamiątkowych, podziękowań, gratulacji oraz życzeń wypełniły Salę Koncertową po brzegi.

 

Galę otworzył Prezydent Euroregionu Nysa Piotr Roman, prezydent Bolesławca, który powiedział m. in.: – 25 lat temu niezwykle odważni ludzie, którzy jeszcze nie wiedzieli, że będziemy w Unii Europejskiej, że będziemy cieszyli się wolnościami, które do tej pory były udziałem tylko dojrzałych demokracji zachodnich – zdecydowali się na utworzenie czegoś zupełnie nowego w polskiej rzeczywistości i w realiach Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście, czerpali wzory z rozwiązań już stosowanych na zachodzie Kontynentu, ale musimy pamiętać, w jakim my wówczas miejscu się znajdowaliśmy, jak wszystko w rozpoczynającej się transformacji było nowe, nieznane i niezwykle fascynujące. Euroregion Nysa powstał jako pierwszy na terytorium Polski i był pierwszym w naszej części Europy. Twórcy Euroregionu Nysa w trudnościami i determinacją przecierali pierwsze szlaki, zbierali doświadczenia, z których korzystali ich naśladowcy na wszystkich polskich granicach. Budowano przejścia graniczne, walczono o mały ruch przygraniczny, by sąsiedzi z Niemiec i Czech i Polski mogli się wzajemnie poznawać, zaprzyjaźniać, nawiązywać relacje biznesowe. Dziś Euroregion Nysa jest ważnym elementem Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych, którego ubiegłoroczną konferencję zorganizowano w Goerlitz, Libercu i Bolesławcu – trzech wiodących, obok Jeleniej Góry i Zittau, miastach euroregionu, Był to swoisty wyraz uznania tej wielkiej euroregionalnej wspólnoty dla dokonań i pozycji jaką Polacy, Niemcy i Czesi razem osiągnęli i nadal z powodzeniem rozwijają. W ciągu 25 lat zrealizowano w ramach Euroregionu Nysa tysiące różnego rodzaju projektów, w tym w ogromnej większości unijnych. Bardzo ważnym celem, który udało się osiągnąć był rozwój gospodarczy, nawiązanie biznesowej współpracy małych i średnich przedsiębiorstw, współdziałanie w dziedzinach kultury, edukacji i bezpieczeństwa – podkreślił Piotr Roman.

Andrzej Dera – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał przesłanie Andrzeja Dudy do uczestników obchodów 25-lecia Euroregionu Nysa. Prezydent RP podzielił uczucie dumy z faktu, że: – „Euroregion Nysa stał się pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem z Europie Środkowo-Wschodniej po historycznych przemianach zapoczątkowanych w 1989 roku. Było to namacalne świadectwo nowych relacji naszych wolnych narodów – podkreślił Prezydent RP – przejścia do rzeczywistości, w której granice nie są już pilnie strzeżone kordonami, ale pełnią rolę mostów pozwalających na bliską, partnerską współpracę. Ten region Europy, w którym spotykały się od stuleci różnorodne tradycje kulturowe składające się dzisiaj na nasze wspólne dziedzictwo, jest szczególnie dobrym miejscem na budowanie ponadgranicznych więzi. Dzięki temu, że to zadanie zostało powierzone samorządom – zaznaczył Andrzej Duda – i dzięki skupieniu się na sprawach najbliższych ludziom udało się odnieść wiele konkretnych osiągnięć. Dla półtora miliona mieszkańców trzech krajów Euroregion Nysa stał się szansą na wymianę informacji i doświadczeń, na rozwój gospodarczy i zbliżenie kulturowe, na podniesienie poziomu życia, skuteczną ochronę środowiska, wykorzystanie bogactwa przyrodniczego, a co za tym idzie na rozwój turystyki. Składam wyrazy uznania wszystkim twórcom tych sukcesów reprezentujących stronę polską euroregionu i dziękuję naszym partnerom z Czech i Niemiec – napisał w swym liście Prezydent RP.

 

Cezary Przybylski – marszałek Województwa Dolnośląskiego w swym okolicznościowym wystąpieniu powiedział m. In.: – Samorząd wojewódzki od niedawna jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa. Uważam, że ten fakt jasno dowodzi, iż do rozwoju współpracy transgranicznej przykładamy ogromną wagę. To również dowód na to, że euroregion potrafi skupić wokół siebie nie tylko ludzi, ale i poważne instytucje, które utożsamiają się z jego misją. Wiem o czym mówię, ponieważ byłem starostą powiatu bolesławieckiego, które od dawna działa w strukturach euroregionu Nysa. Nie będzie przesadą jeśli powiem, że Dolny Śląsk zawdzięcza w dużej mierze swój wielki sukces i pozycję na mapie Polski i Europy działaniom Stowarzyszenia będącego stroną polską euroregionu Nysa.

 

Czesław Fedorowicz gratuluje Jubilatom

 

Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski: – Chciałbym w imieniu administracji rządowej pogratulować i podziękować euroregionowi Nysa za wkład w rozwój Dolnego Śląska, pogranicza trzech kultur. Ćwierćwiecze działalności to, po okresie nieco szalonym, typowym dla młodzieńczego entuzjazmu w robieniu początków, czas na pewną stabilizację. Ale wiem, że te młodzieńcze cechy nadal tkwią w ludziach euroregionu. Jestem więc pewien i tego życzę, by stabilizacja nie oznaczała zamykania się na nowe rozwiązania, pomysły i idee, co jest niezmiernie ważne w zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

 

Wśród licznie zgromadzonych gości reprezentujących władze państwowe, regionalne, samorządowe, obecnych było wielu zwykłych mieszkańców euroregionu Nysa, ludzi mieszkających w południowo-zachodnim zakątku Polski, przedstawiciele naszych południowychi zachodnich sąsiadów, a także reprezentanci 12 polskich euroregionów, czyli struktur, które podążyły drogą wytyczoną przez Euroregion Nysa. Gratulacjom i słowom uznania nie było końca. Zacytujmy fragmenty wypowiedzi niektórych z nich:

Czesław Fiedorowicz, nestor polskich działaczy euroregionalnych, szef euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”, przewodniczący Federacji Euroregionów RP: – Euroregion Nysa był i jest nie tylko pionierem, ale i wzorem dla nas. Chcę uczciwie powiedzieć, że bez euroregionu Nysa byłoby Polsce o wiele trudniej rozwijać procesy integracyjne i wstąpić do Unii Europejskiej. Euroregion Nysa jest też jedynym realnym spoiwem łączącym tak ważne gremia jak Grupa Wyszehradzka i Trójkąt Wajmarski.

Czesław Kręcichwost, prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, przewodniczący Rady Euroregionu, radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: – Cieszymy się ogromnie z sukcesów euroregionu Nysa. Jesteśmy waszym wschodnim sąsiadem i działamy na granicy polsko-czeskiej. Mamy o 5 lat mniej i odczuwamy ogromną wdzięczność za to, że mogliśmy korzystać z waszych doświadczeń, rad i pomocy.

Daria Kardaczyńska – dyrektor biura Euroregionu Silesia: – W przyszłym roku będziemy obchodzili 20-lecie, ale byłoby to niemożliwe, gdyby nie korzystanie z waszych doświadczeń, nowatorskiego podejścia. Chcę podkreślić ten właśnie aspekt działalności euroregionu Nysa, a konkretnie bardzo inspirujący przykład działania grup roboczych euroregionalnych ekspertów wnoszących innowacyjny wkład na rzecz rozwoju, proponujących nowe cele zgodnie z duchem i literą euroregionalnych priorytetów. Musimy i chcemy dużo jeszcze od was się nauczyć…

Małgorzata Samusjew – dyrektor biura Euroregionu Bałtyk: – Odczuwam lekką zazdrość, bo wam, na granicy czesko – niemiecko – polskiej, stosunkowo łatwo współpracować. My mamy nieco trudniej, ponieważ od naszych partnerów dzieli nas morze. Ale, z drugiej strony, mam pewność, że tak jak wy, którzy przezwyciężyliście, jako euroregionalni pionierzy wielkie trudności i przeszkody, tak i nam, waszym wzorem, to samo się uda. Doceniamy wasz dorobek i doświadczenie i dziś chcę przedstawić dokument umowy o pogłębionej współpracy między naszymi euroregionami. Wierzę, że wspólnie będziemy odnosić kolejne sukcesy.

Cezary Cieślukowski – przewodniczący Stowarzyszenia Euroregion Niemen, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego: – Miałem do Państwa najdalej, ponieważ z Suwałk do Jeleniej Góry trzeba przejechać 800 kilometrów. Ale warto było nie tylko ze względu na potrzebę i chęć złożenia życzeń i podziękowań za przecieranie euroregionalnych szlaków, ale także dlatego, że widok jak Polska tak pięknie rośnie, powoduje, iż duma rozpiera piersi. To także wasz w tym udział. Pozdrawiam z pogranicza polsko – litewsko – rosyjsko – białoruskiego. Już samo to zestawienie partnerów wskazuje, z jakimi trudnościami w budowaniu partnerskich, przyjacielskich relacji z sąsiadami musimy się mierzyć. Ale wasz przykład dodaje nam sił, wiary i nadziei w sukces.

Krzysztof Szydłak – dyrektor biura Euroregionu Pro Europa Viadrina: Naszymi partnerami i sąsiadami przez Odrę są Niemcy. Muszę przyznać, że bez doświadczenia, rad i wsparcia pracowników euroregionu Nysa byłoby nam o wiele trudniej osiągnąć taki poziom współpracy z sąsiadami, jaki mamy dzisiaj. Zawsze mogliśmy zawsze na was liczyć i za to serdecznie dziękuję.

 

Delegacje Euroregionów z różnych stron kraju przekazali jubilatom unikalne, regionalne prezenty i upominki.

Za wybitne zasługi w rozwijaniu transgranicznej współpracy gospodarczej, kulturalnej i turystycznej, za działalność na rzecz rozwoju regionu oraz za rozpowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży Prezydent RP Andrzej Duda przyznał najbardziej zasłużonym w tym dziele osobom wysokie odznaczenia państwowe. Wręczał je minister Andrzej Dera.

Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali Henryk Sławiński i Marian Stebelski, Złote Krzyże Zasługi Paweł Domagała, Wojciech Kapałczyński, Piotr Roman i Krzysztof Zieliński. Wręczono również srebrne i brązowe Krzyże Zasługi. Prawie sto medali pamiątkowych 25-lecia odebrali samorządowcy z miast i gmin regionu jeleniogórskiego, przedstawiciele instytucji, szkół wyższych, służb mundurowych, członkowie honorowi i eksperci z grup roboczych Euroregionu.

 

Galę XXV-lecia uwieńczył znakomity koncert będący podsumowaniem Polsko – Czeskich Warsztatów Muzycznych w ramach Funduszu Małych Projektów. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej oraz chóry dziecięce „Złote Nutki” z SP nr 2 w Jeleniej Górze i „DPS Vrabcaci” z Jablonca nad Nysą poprowadził dyrygent Szymon Makowski. Wystąpili światowej sławy pianista Ivo Kahanek z czeskiej Pragi, pochodząca z Jeleniej Góry, obecnie w Teatrze „Rampa” w Warszawie, Michalina Brudnowska i Karkonoski Zespół Folkowy „Szyszak”. Związany od wielu lat z Euregionem Nysa. Maciej Gałęski napisał koncert fortepianowy g-moll „Karkonoski” oraz muzykę i słowa do trzech pieśni. Utwory na wyjątkowy koncert jubileuszowy opracował, i sam skomponował „Suitę Karpacką” , wiolonczelista i kompozytor związany z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Dolnośląskiej od 2004 roku, Roman Samostrokov.

 

Antoni Szczęsny

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |