SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  115  / Nie ma magicznego rozwiązania, ale…

 

Szwajcarskie Fundusze wspierają Europę i Polskę

 

 

Nie ma magicznego rozwiązania, ale…

 

 

 

– Każdy kraj musi stawić czoło problemowi zrównoważonego rozwoju regionów. Powodem tego stanu rzeczy są opóźnienia w ich socjoekonomicznym rozwoju, głównie ze względu na uwarunkowania historyczne, geograficzne i stopniową utratę konkurencyjności głównych gałęzi gospodarczych danego regionu. Zazwyczaj w tych regionach brakuje ofert pracy, szczególnie dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, przeważa również niski dochód per capita. W konsekwencji można zaobserwować negatywne procesy zachodzące w tych regionach, takie jak emigracja, drenaż mózgów, co dodatkowo osłabia te obszary oraz pozbawia je wpływów podatkowych” – mówi Guido Beltrani, Dyrektor Polskiego Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (Zarządzał programami pomocowymi w Kosowie i na Ukrainie, a obecnie Szwajcarsko-Polskim Programem Współpracy.

 

Równomierny rozwój i Europa jednej prędkości to pojęcia wymyślone przez polityków na ich użytek. Zawsze w historii świata byli biedniejsi i bogatsi, i dobrze, bo ci „gorsi” mają do kogo równać i o co walczyć. Ważne jest to, że podejmują walkę o poprawę i zmianę swojej sytuacji; bez zewnętrznego wsparcia dążenia te byłyby, w większości przypadków, skazane na niepowodzenie. Jednym z elementów wsparcia są Fundusze Szwajcarskie – pieniądze najbogatszego państwa Europy, które choć nie jest członkiem UE, wspiera rozwój jej państw członkowskich.

Szwajcarski Program Pomocy (Swiss Contribution) ma dwa podstawowe cele:

 • po pierwsze niwelować różnice pomiędzy „starymi” i nowymi państwami członkowskimi UE,
 • po drugie niwelować różnice w rozwoju regionów w nowych krajach członkowskich. W ten sposób niwelowane są różnice zewnętrzne i wewnętrzne.

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy (SPPW) – to forma pomocy finansowej (dotacje bezzwrotne na realizacje konkretnych projektów), której celem jest stymulowanie rozwoju słabiej rozwiniętych regionów nowych krajów członkowskich UE, a jego beneficjentami są: organizacje pozarządowe (ngo), przedsiębiorcy, uczelnie, administracja publiczna.

Na mocy porozumienia podpisanego 20 grudnia 2007 w Bernie Szwajcaria udostępniła dziesięciu nowym krajom członkowskim ponad 1 mld franków szwajcarskich, z których lwia część (40%) trafiła do Polski. Przyznana Polsce kwota stanowi równowartość 1,9 miliarda złotych. 0 % ogółu środków jakie otrzymała Polska skierowanych zostało do 4 województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego i Małopolskiego.

 

 

Program zakładał 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10-letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007. W tym roku kończy się realizacja tych projektów. Wsparcie skierowane było do 4 głównych obszarów: – bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform (79,7 mln CHF); środowisko i infrastruktura (198,7 mln CHF); sektor prywatny (67,8 mln CHF); rozwój społeczny i zasobów ludzkich (81,2 mln CHF). Pozostała kwota, w wysokości 37,1 mln CHF przeznaczona była na tzw. lokacje specjalne czyli Blok Grantowy dla organizacji pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Programów Partnerskich.

Program jest nakierowany na realizację projektów z różnych sektorów:

 • zdrowie i sprawy socjalne,
 • ochrona środowiska i infrastruktura,
 • bezpieczeństwo i migracje, wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, partnerstwo w dziedzinie badań, rozwój sektora prywatnego oraz rozwój regionalny. W tym ostatnim zakresie środki Funduszu zostały kierowane do projektów biznesowych zakładających likwidację barier strukturalnych, takich jak:
  1. niewystarczające środki finansowe,
  2. brak współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami,
  3. udostępnienie rynku dla lokalnych produktów,
  4. brak wiedzy koniecznej dla stworzenia i rozwoju biznesu.

Projekty (wg założeń) powinny stanowić oddolną inicjatywę lokalnych przedsiębiorców, podobnie zresztą jak wymienione wcześniej pomysły biznesowe które zostały sfinansowane z kilku różnych instrumentów oferowanych przedsiębiorcom w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wśród pomysłów, które zostały zrealizowane dzięki środkom Funduszu Szwajcarskiego, a które okazały się wielkim sukcesem, są:

 • rodzinna firma hotelowa prowadząca „Hotel w Drzewach” (woj. lubelskie); w chwili obecnej pokoje trzeba rezerwować w kilkumiesięcznym wyprzedzeniem;
 • winiarnia w Świętokrzyskiem, która uzyskała międzynarodowe nagrody za produkcję wina regionalnego i stworzenie szlaku winnego, stopniowo przyciągającego coraz większą liczbę turystów;
 • gospodarstwo rodzinne na Podkarpaciu, które zajmuje się przetwarzaniem zbiorów a produkowane przez nich suszone owoce są sprzedawane w całej Polsce;
 • pierwszy w Polsce Inkubator Kuchenny w Zakrzowie (gmina Stryszów, Małopolska).

Przykłady te są dowodem na to, że jest wiele przejawów ducha przedsiębiorczości w słabiej rozwiniętych regionach i warto je wspierać. Nie ma magicznego rozwiązania, ale to, co można zrobić, to pozytywne podejście wobec tych obszarów. Polega ono na stworzenie zdrowych mechanizmów przedsiębiorczości i gospodarczych warunków do jej promocji. Często w tych regionach drzemie nieodkryty potencjał, szczególnie w takich sektorach jak turystyka, agroturystyka, ekologiczna produkcja żywności, bądź też tradycje przemysłowe, które można wypromować. Konkretne pomysły jak wykorzystać ów potencjał powinny wyjść od samych mieszkańców; także tych, którzy po czasowej emigracji postanowili wrócić do swojego regionu z dobrym pomysłem na biznes w walizce – podkreśla Guido Beltrani.

Program niebawem się kończy; jego dalsza kontynuacja zależeć będzie od wyników referendum.

 

Krzysztof Kozik

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |