SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  115  / Trwa walka o poprawę jakości powietrza

 

Polskie samorządy w Unii Europejskiej: Nowy Sącz

 

 

Trwa walka o poprawę jakości powietrza

 

 

 

Mająca lokalny charakter walka ze smogiem w niedawnym czasie stała się problemem na skalę całego kraju. Jak w smogowej rzeczywistości radzi sobie Nowy Sącz? Dobrze! Choć średniogodzinne wyniki stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu PM10 i PM2,5, prezentowane na stronie internetowej Urzędu Miasta, pokazują, że wiele pracy jeszcze przed nami.

 

Za zły stan jakości powietrza odpowiada przede wszystkim zjawisko tzw. niskiej emisji, pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego tj. indywidualnego ogrzewania budynków. W latach 2007-2015 na poprawę jakości powietrza z miejskiego budżetu przeznaczono blisko 35 mln zł, z czego większość pozyskano ze środków zewnętrznych. Do roku 2022 Urząd Miasta zamierza wydać kolejnych 40 mln zł na walkę ze smogiem. A mamy z czym walczyć! Przeprowadzona w ramach programu SALPS inwentaryzacja 11639 źródeł emisji zlokalizowanych na terenie Nowego Sącza pokazała, że 4253 budynków (ok. 36,5%!) ogrzewanych jest węglem.

Miasto od lat prowadzi szereg działań celem poprawy jakości powietrza. Ich efektem jest odnotowanie w ostatnich latach stopniowej poprawy stanu powietrza, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach ostatnich, zbiorczych ocen jakości powietrza w latach 2011-2016. W 2011 r. ilość dni w roku z przekroczeniami dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia (50 μg/m3) pyłu PM 10 wynosiła 126 dni, natomiast w 2016 roku odnotowano najniższą ilość dni z przekroczeniami normy średniodobowej tj. 78 dni, czyli o 48 mniej!

 

Ratusz w Nowym Sączu

 

Jakie działania Urzędu Miasta przyniosły najlepszy efekt? Spośród wszystkich podjętych na szczególną uwagę zasługują: realizacja projektu pn. „Program poprawy jakości po-wietrza dla Nowego Sącza – etap I” w ramach programu pilotażowego KAWKA”, udzielanie dotacji celo-wych ze środków z budżetu Miasta dla osób fizycznych na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, wdrożenie system lokalnego monitoringu jakości powietrza oraz kampanie edukacyjne.

Realizacja programu KAWKA pozwoliła osiągnąć założony w projekcie efekt ekologiczny. Od początku lipca 2014 r. do końca listopada 2016 r. zredukowano emisję pyłu PM10 w ilości 29,2 mg/rok, pyłu PM 2,5 w ilości 27,6 mg/rok oraz CO2 w ilości 4670,13 mg/rok. W ramach programu „KAWKA”:

  • wyeliminowano 625 kotłów węglowych i zastąpiono je kotłami gazowymi (548 szt.) lub wysokosprawnymi kotłami na paliwa stałe (28 szt.);
  • zrealizowano 80 instalacji kolekto-rów słonecznych (eliminacja ogrzewania ciepłej wody z wykorzystaniem kotłów węglowych), oraz 5 pomp ciepła;

Dzięki udzielonym dotacjom celowym na zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych dla osób fizycznych ze środków budżetu Miasta od 2007 roku zamontowano 276 kolektorów słonecznych.

Chcąc zapewnić uzyskanie pełnej informacji na temat jakości powietrza w Mieście Urząd Miasta we współpracy z Akademią Morską w Gdyni i Politechniką Warszawską wdrożył pilotażowy system lokalnego monitoringu jakości powietrza. Wyniki z zainstalowanych w 2016 r. na terenie Nowego Sącza 5. punktów pomiarowych prezentują średnio-godzinną ilość pyłów zawieszonych PM 10, PM 2,5. Te informacje mają na celu uświadomienie mieszkańców, jaka jest amplituda zmian zanieczyszczenia powietrza w czasie, potwierdzając jednocześnie, że główny problem to emisja z palenisk domowych (najwyższe stężenia występują w godzinach rozpalania oraz dokładania w godzinach wieczornych).

Zanieczyszczenie powietrza w Nowym Sączu jest jednym z najważniejszych wyzwań w zakresie ochrony środowiska stojących przed Miastem w nadchodzących latach. W związku z tym Miasto aplikuje o uzyskanie środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wymianę kotłów w ok. 200 gospodarstwach indywidualnych oraz podłączenie budynków jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej. Miasto będzie ubiegało się także o pozyskanie środków na realizację OZE (odnawialnych źródeł energii) min. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła dla mieszkańców i obiektów publicznych. Wszelkie podejmowane przez samorząd działania wymagają akceptacji i zaangażowania mieszkańców w ograniczenie niskiej emisji, bowiem to piece i kotły gospodarstw domowych są główną przyczyną obecnego stanu jakości powietrza.

 

Materiał przygotował Urząd Miasta Nowego Sącza

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |