SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  115  / 2-milionowa metropolia

 

Ustawa o Śląsko-Dąbrowskiej Metropolii podpisana!

 

 

Po wieloletnich staraniach…
2-milionowa metropolia

 

 

 

W numerze 43 naszego czasopisma z maja 2005 roku ówczesny Prezydent Świętochłowic, najmniejszego miasta konurbacji katowickiej Eugeniusz Moś pisał: „W Świętochłowicach spotykają się prezydenci i burmistrzowie miast Górnego Śląska, aby rozmawiać o powstaniu związku aglomeracyjnego, nazywanego również konurbacją górnośląską. Związek taki – wzorowany na strukturze konurbacyjnej Zagłębia Ruhry – ma w przyszłości ułatwić nie tylko rozwój naszego regionu, ale także jego zarządzanie. Nieprzypadkowo na miejsce spotkania zostały wybrane zostały właśnie Świętochłowice – miasto leżące w samym centrum regionu i doskonale skomunikowane z sąsiednimi organizmami miejskimi, gdyż położone pomiędzy Drogową Trasą Średnicową a autostradą A4.”

 

To już wówczas, przed z górą 12 laty, rodziła się idea powołania do życia Metropolii Silesia. Toczono spory o nazwę, bo nowy twór miał się składać z odrębnych kulturowo części: miast górnośląskich i tych, które tworzą Zagłębie Dąbrowskie. Przed uzyskaniem niepodległości w 1918 roku te obszary znajdowały się pod zaborami: pruskim i rosyjskim, a wschodnia cześć regionu z Jaworznem, które niedawno wycofało się z uczestnictwa w Metropolii – w austriackim.

Pisaliśmy wtedy: „Fakt, iż w świętochłowickim spotkaniu nt. powołania obszaru konurbacji uczestniczyli marszałek województwa śląskiego Michał Czarski oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek> i dr Jan Olbrycht, wyraźnie wskazuje, jak wielką rolę do nowej formuły współpracy przywiązują zarówno samorządowcy, jak też politycy i parlamentarzyści.” Wszyscy oni mówili jednym głosem: „Podejmujemy próbę nakreślenia strategii i kierunków rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego naszego regionu.”

Zgromadzeni w Świętochłowicach prezydenci i burmistrzowie wyrazili poparcie dla wszelkich działań, zmierzających do utworzenia wspólnoty miast aglomeracji górnośląskiej.

 

To był rok 2005

A dziś?

Po tym, jak Sejm na 37. posiedzeniu 9 marca br. uchwalił ustawę, która do Senatu została przekazana już następnego dnia i ostatecznie uchwalona 16 marca 2017 – 4 kwietnia, uroczyście podpisał ją w Katowicach prezydent RP Andrzej Duda, samorządowcy mówią:

 

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego:

– To historyczny moment dla naszego regionu. Samorządy skupione w Górnośląskim Związku Metropolitalnym od lat zabiegały o stworzenie prawnych podstaw metropolii. Pozwoli to na jeszcze ściślejszą współpracę miast przy finansowym wsparciu z budżetu państwa. Korzyści odczują mieszkańcy regionu. To dla nas ogromna szansa na wszechstronny rozwój. Jestem przekonana, że dzięki ustawie metropolitalnej zyskamy m.in. w sferze gospodarczej, kulturalnej, naukowej, czy turystycznej i rekreacyjnej, znacząco przyśpieszając upowszechnianie innowacji i wprowadzanie korzystnych zmian. Dysponujemy niezbędnym potencjałem by wesprzeć tworzenie związku pozwalającego na realizację funkcji społecznych i gospodarczych przypisanych obszarom metropolitalnym. Patrząc na podobne rozwiązania w Europie widzimy, jakie efekty przynoszą one społecznościom lokalnym. Chcemy iść w tym samym kierunku, co na przykład Zagłębie Ruhry …

 

Znamienna jest konsekwencja i przywiązanie do modelu funkcjonowania Metropolii. Z uwagi na przemysłowy jej charakter tak przed 12 laty, jak i teraz oczywistym była potrzeba czerpania ze sprawdzonych gdzie indziej wzorów. Nieprzypadkowo więc tak wówczas, jak i obecnie przywoływanym był i jest model funkcjonowania Zagłębia Ruhry…

 

Marcin Krupa, prezydent Katowic:

– W momencie powołania do życia związku metropolitalnego naszego województwa, pojawią się pola do wspólnych działań w takich obszarach, jak przykładowo ochrona powietrza, transport czy rozwój. Jestem gorącym orędownikiem metropolii, bo widzę w niej szansę na wielki skok cywilizacyjny, zarówno dla Katowic, jak i dla każdej gminy, która będzie w ten projekt włączona. Połączone możliwości kilkunastu miast, duży kapitał ludzki, zaplecze uniwersyteckie, czy setki miejsc wartych zobaczenia. Razem możemy więcej i musimy to wykorzystać.

 

Ustawa metropolitalna dla województwa śląskiego określa tryb tworzenia oraz zasady funkcjonowania związku. Ponadto w ustawie określono, że związkiem metropolitalnym jest zrzeszenie gmin tego województwa, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 mln mieszkańców.

Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim zostanie wydane do 30 czerwca. Jest to formalne usankcjonowanie istniejących i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych integrujących gminy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Do związku wejdą gminy zamieszkane łącznie przez ponad 2 miliony osób. Tylu też mieszkańców odczuje korzyści związane m.in. z integracją transportu publicznego oraz uporządkowaniem i lepszym wykorzystaniem przestrzeni publicznej. Utworzenie związku oznacza także wzmocniaenie działań dotyczących rozwoju czy promocji. Pieniądze mają być zapewnione dzięki 5-procentowemu udziałowi związku w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na jego obszarze. Kwota ta to ponad ćwierć miliarda złotych z budżetu państwa w skali roku.

Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, podział i wykorzystanie środków finansowych, zadania realizowane prze Związek.

Do konsekwencji i nadziei związanych z podpisaniem ustawy metropolitalnej dla Śląska a także prac związanych z procesem wprowadzania jej w życie będziemy na naszych łamach wracać niejednokrotnie.

 

Przygotował we współpracy z GZM: Jacek Broszkiewicz

 

 

METROPOLIA TO DOBRE MIEJSCE DO ŻYCIA

  • 2,3 tys. km kw. powierzchni – największy obszar metropolitalny w kraju, zamieszkały przez 2,37 mln mieszkańców;
  • Ponad 200 tys. firm i przedsiębiorstw wytwarzających 8% PKB kraju;
  • Znakomite zaplecze biznesowe, wykwalifikowana kadra pracownicza,
  • Atrakcyjne tereny inwestycyjne;
  • Różnorodność szkół – dostępność kształcenia w każdej dziedzinie nauki;
  • Prestiżowe wydarzenia kulturalne i sportowe;
  • Unikalne atrakcje turystyczne.

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |