SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  116  / Spojrzenie gospodarza regionu

 

Innowacyjna Małopolska – Marszałek Jacek Krupa

 

Spojrzenie gospodarza regionu

 

Z Jaciem Krupą, Marszałkiem Województwa Małopolskiego – rozmawia Jacek Broszkiewicz

 

 

– Jak pan ocenia zakończoną perspektywę unijną w Małopolsce? Niekiedy spotykamy się z opiniami, że te dotacje unijne można by wydać lepiej… Czy zgadza się Pan z tą opinią?

 

– Nie mam żadnych wątpliwości, że fundusze unijne dały nam możliwość realizacji wielu ambitnych projektów, które realnie zmieniły i w dalszym ciągu zmieniają nasz region. Wystarczy tylko spojrzeć na inwestycje, które realizowaliśmy w poprzedniej perspektywie programowej, a więc w latach 2007-2013. Dzięki dotacjom z regionalnego programu udało się zainwestować potężne środki w infrastrukturę. Efekty? Ponad 50 km nowych i 771 km wyremontowanych dróg regionalnych i lokalnych, 884 ha stref inwestycyjnych i rewitalizacja ponad 190 ha obszarów miejskich i wiejskich. Poprawiliśmy też znacznie komfort życia naszym mieszkańców – dzięki dotacjom unijnym udało się stworzyć prawie 500 km sieci kanalizacyjnej i ponad 120 km sieci wodociągowej. To tylko kilka przykładów, ale zauważamy wyraźnie, że dzięki unijnym dotacjom Małopolska jest nie tylko coraz piękniejsza, ale też coraz bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Z dużą radością widzę również, że także małopolscy przedsiębiorcy są coraz odważniejsi w sięganiu po unijne pieniądze, rozwijając swoje firmy i tworząc nowe miejsca pracy.

Dziś Małopolska jest zupełnie innym regionem, niż było to jeszcze kilka lat temu – i co najważniejsze, dostrzegają też to nie tylko polscy, ale i zagraniczni eksperci. Małopolska dominuje bowiem w krajowych rankingach i umacnia swoją międzynarodową pozycję wśród regionów Europy. Nie bez powodu otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016.

Reasumując: środki z poprzedniej perspektywy finansowej były lekiem na największe nasze bolączki – na stan małopolskich dróg, brak kanalizacji i wodociągów. Ten program był narzędziem, które w doskonały sposób pobudziło gospodarkę regionu. Czy teraz zamierzamy zwalniać? Oczywiście, że nie! Do nowej perspektywy finansowej UE, którą wytyczono do 2020 roku, przystąpiliśmy mądrzejsi o doświadczenia z poprzednich lat. W obecnej perspektywie koncentrujemy się więc na działaniach, które będą procentować w przyszłości – rozwijamy te dziedziny, które napędzają gospodarkę, w tym wspieramy innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, transport publiczny, aktywizujemy także naszych mieszkańców społecznie.

Jestem przekonany, ze Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 znów przyspieszy rozwój naszego regionu, zwiększając jeszcze bardziej jego atrakcyjność zarówno pod względem infrastruktury, jak i zatrudnienia. A jest z czego korzystać – mamy do wydania ogółem aż 3 mld euro, czyli aż o 1 mld euro więcej niż we wcześniejszej perspektywie, co daje nam możliwość realizacji wielu ambitnych celów.

 

– Małopolska to w powszechnej percepcji przede wszystkim Kraków – wyjątkowe miasto nie tylko w skali krajowej, ale europejskiej i globalnej. Jak, Pana zdaniem, coraz skuteczniej wykorzystywać ten swoisty handicap, by uzyskać efekt zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności dla całego 3-milionowego regionu? Na jakich polach konkurencyjność Małopolski może przynieść najlepsze efekty – takie, które wiążą się ze wzrostem dobrobytu mieszkańców we wszystkich wymiarach życia?

 

– Domeną współczesności jest specjalizacja – i słusznie, bo nikt nie może być dobry we wszystkim. Pracownicy i firmy dążą do tego, żeby stać ekspertami w swoich dziedzinach – nie inaczej jest z regionami w Unii Europejskiej. Dlatego we współpracy z najwyższej klasy ekspertami przeanalizowaliśmy mocne i słabe strony Małopolski, wskazując na branże i dziedziny, w których mamy szansę odnieść największy sukces – także na arenie międzynarodowej. Tak wytyczyliśmy inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Co to za dziedziny? Po pierwsze, stawiamy na tzw. nauki o życiu, w którym mieści się całe spektrum kluczowych dla nas specjalizacji: ekologia, medycyna, biologia molekularna czy agrotechnika. Drugą z „inteligentnych specjalizacji” Małopolski jest energia zrównoważona, a więc przede wszystkim kwestia czystych technologii przetwarzania paliw kopalnych, a także inwestycje w odnawialne źródła energii i projekty, które zapewniają większą efektywność energetyczną. Małopolska stawia też coraz mocniej na rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, branżę chemiczną, a także produkcję metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych. Za małopolską specjalizację uznano również elektrotechnikę i przemysł maszynowy, a także tzw. przemysły kreatywny i czasu wolnego. W sumie to siedem specjalizacji, a więc siedem kierunków, według których wspieramy rozwój Małopolski, czyli m.in. projekty tutejszych przedsiębiorców, naukowców czy inwestorów.

 

Tak ma wyglądać nowy Ratusz Marszałkowski w Krakowie

 

– Obserwujemy obecnie podejmowanie inicjatyw mających na celu dokonanie ustrojowych zmian w funkcjonowaniu państwa. Jak odbiera Pan te tendencje? Czy jest to wyraz realizacji idei centralizacji państwa i ograniczenia znaczenia samorządów – także w kontekście regionalnym? Jakie konsekwencje mogą spowodować te zmiany w odniesieniu do kondycji demokracji w Polsce i wpływu obywateli na najważniejsze sfery ich życia?

 

– Na kolejne zakusy władzy centralnej w odbieraniu samorządom ich kompetencji – w których przez lata zdołali się wyspecjalizować i udoskonalić – patrzę z ogromnym niepokojem. Mam wrażenie, że rząd kroi samorządy plasterek, po plasterku… jak salami. Już odebrano samorządowcom ośrodki doradztwa rolniczego, teraz coraz odważniej sięga się po wojewódzkie fundusze ochrony środowiska czy wojewódzkie urzędy pracy. Efekt jest przerażający – samorządy lokalne i regionalne, które najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców, tracą kompletnie wpływ na kluczowe dla lokalnych społeczności kwestie. A decyzje o tym, co ma dziać się w gminach na Podhalu czy Małopolsce Zachodniej, będą zapadać w… Warszawie.

 

– W obecnej perspektywie finansowej Polska otrzyma z UE 82,7 miliarda euro. Jakie są ambicje samorządu Małopolski w sferze aplikowania o dofinansowanie własnych projektów określonych w RPO? Jakie są priorytety Pana Marszałka w obecnej kadencji

 

– Jak wspomniałem wcześniej, koncentrujemy się na działaniach, które będą procentować w przyszłości – efektywnie inwestujemy w edukację, badania naukowe i innowacje. Nie oznacza to jednak, że nie realizujemy także projektów związanych z rozwojem infrastruktury. Przypomnę, że w tej chwili realizowany jest przez nas największy program budowy dróg w historii Małopolski – do 2023 roku wybudowanych zostanie 14 nowych obwodnic, rozbudowanych zostanie 274 km tras wojewódzkich, a zmodernizowanych 84 km. Inwestycje transportowe zapisane w Małopolskim Planie Inwestycyjnym sięgają kwoty 2,4 mld zł. Wspieramy także rozwój aktywnej turystyki rowerowej – m.in. w ramach regionalnej sieci tras rowerowych oraz w ramach tras lokalnych. Tylko na tworzenie nowych rowerowych „autostrad” przeznaczamy łącznie kwotę ponad 100 mln zł.

Inne przykłady w inwestycje, które zaprocentują w przyszłości? Chociażby 54 mln zł przeznaczane na modernizację kształcenia zawodowego w Małopolsce. Pierwsza edycja projektu pokazała, że są to działania, na których nie warto oszczędzać – nie tylko udało się nam unowocześnić system kształcenia zawodowego w regionie, ale zbudowaliśmy też bardziej atrakcyjny wizerunek szkoły zawodowej. Dzięki temu uczniowie z Małopolski coraz chętniej decydują się na dalsze kształcenie gwarantujące zdobycie konkretnego fachu i pracy. Co jeszcze? Rozwijamy projekty związane z inteligentnymi specjalizacjami i unowocześniamy usługi publiczne, chociażby poprzez cyfryzację, co jest istotnym impulsem do rozwoju. Jestem przekonany, że wykorzystywane przez nas środki z RPO znacznie przyspieszą rozwój nasz region i zwiększą jej atrakcyjność dla inwestorów – że zaprocentują w przyszłości, czyniąc Małopolskę regionem jeszcze bardziej innowacyjnym.

 

– Dziękuję za rozmowę.

 

 

Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego – jest absolwentem marketingu i zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1990-1998 był burmistrzem Skawiny, następnie przez cztery lata pracował jako wicestarosta krakowski, a od 2002 do 2005 r. był starostą powiatu krakowskiego. W 2005 r. został wybrany na posła na Sejm RP, w 2007 r. zdobył mandat poselski po raz drugi. Był m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od listopada 2011 r. do maja 2012 r. był wiceprezesem Krakowskiego Parku Technologicznego – spółki zarządzającej Specjalną Strefą Ekonomiczną. Od maja 2012 r. członek Zarządu Województwa Małopolskiego, a od listopada 2015 r. Marszałek Województwa Małopolskiego.

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |