SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  117  / Powtórzyć sukces…

 

Swiss Contribution na kolejne lata?

 
Powtórzyć sukces…


Z Guido Beltranim,
Dyrektorem Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Ambasadzie Szwajcarii – rozmawia Jacek Broszkiewicz
– Dotarliśmy do końca 10-letniego okresu wdrażania i wydaje się, że Program odniósł sukces, który przyniósł korzyści zarówno Polsce jak i Szwajcarii. Nasuwa się teraz naturalne pytanie - czy planowane jest powtórzenie Programu? Jeśli tak, to czy zdecydowano już o obszarach wsparcia i poziomie dofinansowania? Czy priorytety dla nowego Programu się zmienią?

 

– Rzeczywiście, bieżący Szwajcarsko-Polski Program Współpracy kończy się i mogę potwierdzić, że okazał się sukcesem.

Pozwolę sobie wspomnieć kilka aspektów tego sukcesu. Po pierwsze, w każdym projekcie zakładane cele zostały osiągnięte, a w wielu przypadkach znacznie przekroczone. Przykładowo, ponad 25 400 budynków mieszkalnych zostało wyposażonych w kolektory słoneczne przeznaczone do produkcji ciepłej wody, podczas gdy pierwotnie planowano, że będzie to około 16 700 budynków. Było to możliwe dzięki oszczędnościom, które pojawiły się w projektach, na przykład w wyniku przetargów, oraz w rezultacie zmiany kursu franka szwajcarskiego. Spowodowało to, że dostępne były dodatkowe środki, które umożliwiły realizację dodatkowych działań dostosowanych do potrzeb naszych beneficjentów.

Te dodatkowe środki mogły zostać wykorzystane w ramach tych samych projektów nie tylko dzięki zgodzie i elastyczności strony szwajcarskiej, ale także dzięki zaangażowaniu Instytucji Realizujących - odpowiedzialnych za realizację projektów – w identyfikację nowych działań i dzięki zwiększeniu ich wkładu własnego. Sądzę, że to wysokie zaangażowanie wynikało z faktu, że projekty dotyczyły rzeczywistych potrzeb. Potwierdza to także fakt, że niektóre działania rozpoczęte w ramach finansowanych przez nas projektów będą kontynuowane po ich zakończeniu. W kilku przypadkach powstały nawet nowe polskie instytucje, które będą odpowiedzialne za dalsze koordynowanie tych działań - na przykład Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Po drugie, wiele z naszych projektów przyczyniło się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w Polsce. Mam na myśli projekty wspierające słabiej rozwinięte regiony i podregiony, ale także konkretne działania stworzone w ramach naszych projektów w celu wspierania osób najuboższych, na przykład w usuwaniu bardzo niebezpiecznego azbestu z dachów ich domów.

Po trzecie, jestem pod wrażeniem liczby innowacji opracowanych w ramach naszych projektów: przykładowo, promowaliśmy wprowadzanie nowych technologii w dziedzinach takich jak pozyskiwanie energii z odpadów, czy produkcję ciepła ze spalania biomasy; promowaliśmy wdrożenie strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu - temat, który do tej pory interesował głównie duże korporacje - przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce; wspieraliśmy nowe podejścia umożliwiające rolnikom przetwarzanie owoców i warzyw z zachowaniem wysokich standardów; a także promowaliśmy innowacje społeczne, np. nową formę opieki społecznej, którą są lokale aktywizujące.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy także znacznie zwiększył wymianę doświadczeń między partnerami z Polski i Szwajcarii. Ta wymiana pozwoliła wypracować wysokiej jakości rozwiązania wdrożone w ramach naszych projektów, np. w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego lub renaturalizacji rzek.Mamy więc wiele powodów do dumy z naszych wspólnych osiągnięć.

 

Parlament Szwajcarski w Bernie zdecydował...

 

– Z polskiego punktu widzenia oczywiście kwestią najbardziej interesującą jest pytanie o to, czy możliwa jest kolejna edycja Programu?

 

– Jeśli chodzi o przyszłość, w chwili obecnej dyskusje koncentrują się na ewentualnym powtórzeniu tzw. Swiss Enlargement Contribution, czyli programu bezzwrotnej pomocy dla najnowszych państw członkowskich Unii Europejskiej. Decyzja ta zależy od rozwoju ogólnych stosunków między Szwajcarią i Unią Europejską. Ewentualny drugi Szwajcarsko-Polski Program Współpracy byłby częścią nowego Programu Swiss Enlargement Contribution. Na tym etapie mogę powiedzieć, że z punktu widzenia szwajcarskiego rządu, powtórzenie tego Programu może być rozważone w oparciu o ogólny stan stosunków między Szwajcarią a Unią Europejską. W odniesieniu do tematycznych obszarów wsparcia, decydujące znaczenie będą miały doświadczenia z realizacji pierwszego Programu oraz zmiany priorytetów w Europie. Jest prawdopodobne, że tematy związane z kształceniem zawodowym oraz migracją zyskają na znaczeniu. Obszary tematyczne zostaną określone w dwustronnych rozmowach z państwami partnerskimi, aby dopasować je do priorytetów Szwajcarii oraz państw partnerskich.

 

– Czy bieżące zmiany w stosunkach polsko-unijnych mogą wpływać na decyzję o powtórzeniu Programu?

 

– Na tym etapie główna decyzja, która musi zostać podjęta, dotyczy ewentualnego uruchomienia drugiego programu bezzwrotnej pomocy dla najnowszych państw członkowskich Unii Europejskiej. Tak jak wspomniałem, decyzja ta zależy od rozwoju ogólnych stosunków między Szwajcarią i Unią Europejską i nie jest związana z rozwojem sytuacji w państwach członkowskich, w tym w Polsce.

 

Referenda w Szwajcarii to codzienność. Tym razem go nie będzie.

 

– Jak są w Szwajcarii podejmowane decyzje o uruchomieniu programów takich jak Szwajcarsko-Polski Program Współpracy? Czy muszą być również zatwierdzone w referendum lub są częścią kompetencji rządu?

 

– W Szwajcarii zatwierdzenie Programu Swiss Enlargement Contribution odbywa się w kilku krokach. Podstawa prawna musi najpierw zostać opracowana przez rząd szwajcarski i zatwierdzona przez parlament. Jak wszystkie ustawy, może być przedmiotem referendum fakultatywnego, a następnie powszechnego głosowania. Referendum może zostać zorganizowane, jeżeli w ciągu 100 dni od opublikowania nowego prawa co najmniej 50 000 obywateli Szwajcarii podpisze wniosek o referendum. Miało to miejsce w przypadku pierwszego Programu: w 2006 r. zwołano referendum i podstawa prawna dla uruchomienia Programu została zatwierdzona przez szwajcarskich wyborców większością 53% głosów. Jednak ustawa oczywiście nie wystarczy. Po zatwierdzeniu ustawy, rząd szwajcarski musi przygotować szczegółową propozycję, którą następnie muszą zaakceptować dwie izby szwajcarskiego parlamentu. W tej szczegółowej propozycji określa się ważne elementy Programu, np. listę krajów beneficjentów, tematyczne obszary wsparcia oraz ogólny budżet. Oprócz procedur prawnych w Szwajcarii, przed rozpoczęciem nowego Programu potrzebne są także rozmowy z Komisją Europejską oraz z państwami partnerskimi w celu określenia dokładnego zakresu różnych programów dwustronnych.

W odniesieniu do ewentualnego drugiego Programu Swiss Enlargement Contribution, w 2016 r. parlament szwajcarski zatwierdził podstawę prawną i nie złożono wniosku o referendum, co oznacza, że nie jest potrzebne powszechne głosowanie nad ustawą. Przygotowanie szczegółowej propozycji będzie zależeć, jak wspomniałem powyżej, od rozwoju ogólnych stosunków między Szwajcarią i Unią Europejską.

 

– Dziękuję za rozmowę.

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |