SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  117  / Wszystko zależy od… mieszkańców

 

Szwajcarzy są konkretni:
nowoczesne technologie dla gmin dorzecza Wisłoki

 
Wszystko zależy od… mieszkańców





„Jestem pod ogromnym wrażeniem tego co zobaczyłem i usłyszałem z ust mieszkańców tego regionu – bezpośrednich użytkowników tych instalacji. Jestem także pod wrażeniem jakości wykonanych prac, różnorodności zastosowanych rozwiązań i nowoczesnej technologii. Widzieliśmy instalacje, które znajdują się na wielu budynkach prywatnych, te na budynku basenu i kompleksu sportowego, a także te które znajdują się nad zielonym rynkiem w Jaśle. – Guido Beltrani, Dyrektor Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Inteligentne miasta i systemy nie mogą istnieć bez inteligencjimieszkańców i lokalnej społeczności, a żadna innowacja nie dojdzie do skutku, jeśli nie zyska aprobaty bezpośredniego odbiorcy czy użytkownika. Świadomość zmian i przyszłych korzyści, to klucz do sukcesu każdego przedsięwzięcia, a zmiana świadomości i mentalności wymaga cierpliwości i konsekwencji w dochodzeniu do celu.

 

LICZY SIĘ DOŚWIADCZENIE

„To nie pierwszy projekt tzw. środowiskowy realizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Realizacja Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki, jednego z największych projektów grupowych w Polsce przyniosła efekt w postaci uporządkowanej gospodarki wodno-ściekowej w 16 gminach województw podkarpackiego i małopolskiego. Na obszarze blisko 2 tys. km2 , trudnym pod względem ukształtowania powierzchni, przeprowadzono radykalną przebudowę oraz modernizację obiektów i urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Kluczem do sukcesu była solidarna współpraca wszystkich samorządów oraz sprawna i profesjonalna realizacja projektu. Bardzo dobra organizacja działań pozwoliła w ciągu 3 lat wybudować 600 km kanalizacji sanitarnej, 90 km sieci wodociągowej, 10 nowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków oraz zmodernizować 4 oczyszczalnie i 2 stacje uzdatniania wody” – mówi Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Wieloletnie doświadczenia i racjonalne wykorzystywanie środków, stanowiły dla Szwajcarów gwarancje, że ich pieniądze zostaną właściwie zainwestowane i przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczności lokalnych, poprawy jakości powietrza w dolinie Wisłoki poprzez redukcję zanieczyszczeń pochodzących z tzw. niskiej emisji.

 

Kryta pływalnia w Jasle instalacja PV

 

Budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii to główne cele Kampanii edukacyjno-informacyjnej. Kolejny raz zastosowaliśmy metodę doradców domowych jako skuteczną formę aktywnej edukacji. Odwiedzono ponad 12,5 tys. gospodarstw domowych. Równolegle z kampanią przeprowadzono 32 spotkania szkoleniowe dla mieszkańców w 20 gminach Związku z udziałem ekspertów, władz gmin, podczas których prezentowano cele i założenia projektu solarnego, aspekty ekologiczne, formalne i techniczne. Działania te przyczyniły się znacząco do podniesienia świadomości ekologicznej. Dzięki temu mieszkańcy w tak dużej liczbie zgłosili chęć uczestnictwa i przystąpili do projektu – stwierdziła Maria Lignar, Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle.

 

WYMIERNE I TRWAŁE EFEKTY

W partnerstwie ze stroną szwajcarską, dzięki środkom finansowym oraz wsparciu merytorycznemu strony szwajcarskiej, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle zrealizował na terenie 20 gmin (obszar 2 tys. km2, zamieszkały przez ok. 246 tys. mieszkańców), jeden z największych projektów pilotażowych w Polsce w zakresie odnawialnych źródeł energii: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Inwestycje realizowane były na terenie gmin: Miasto Jasło, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina horkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków – większość kontraktów prowadzona była w formule zaprojektuj i wybuduj.

Gminy objęte projektem położone są w dorzeczu rzeki Wisłoki, którego część stanowi obszar Magurskiego Parku Narodowego. Rozległy kompleks leśny jest ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt. Stosowanie odnawialnych źródeł energii pozwoli na zachowanie równowagi ekosystemu i wpłynie na poprawę komfortu życia i zdrowia mieszkańców okolicznych miejscowości.

W ramach Projektu wykonano: – 8 250 instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych, o powierzchni ponad 41 tys. m2, – 103 instalacje kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, centra kultury, obiekty sportowe, domy opieki społecznej, – 49 instalacji systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w tym baseny w: Jaśle, Gminie Czarna, Gminie Dębica, oczyszczalnie ścieków w: Szerzynach, Szebniach, Trzcinicy, Pilźnie.

Dzięki Szwajcarsko–Polskiemu Programowi Współpracy, budynek jasielskiego szpitala został wyposażony w 170 kolektorów słonecznych. Uzyskana z nich energia pozwala na podgrzewanie i magazynowanie 16 tys. litrów wody dla bieżących potrzeb szpitala. Bezobsługowy system monitoringu umożliwia łatwe kontrolowanie procesów zachodzących w układzie grzewczym, a zastosowanie nowoczesnych urządzeń, skutecznie zapobiega stratom przesyłowym energii. Inwestycja pozwoli na redukcję dwutlenku węgla do atmosfery o 103 tony rocznie.

 

NOWOCZESNOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Stosowanie nowoczesnej fotowoltaiki w przestrzeni miejskiej ma wiele atutów i bywa coraz częściej wykorzystywane w tworzeniu ciekawych rozwiązań architektonicznych. Moduły fotowoltaiczne stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych np. wykonaliśmy zadaszenie jasielskiego rynku targowego indywidualnie zaprojektowanymi panelami PV. Dach pokryty jest szybami 2x8 mm zespolonymi folią, między którymi znajdują się ogniwa krzemowe monokrystaliczne. Produkowany prąd jest wykorzystywany na potrzeby oświetlenia oraz zasilania Urzędu Miasta w Jaśle. Fotowoltaika może także nadawać nowe cechy i funkcje istniejącej architekturze, czego przykładem jest budynek Urzędu Miasta w Kołaczycach, gdzie zainstalowano moduły elewacyjne oraz żaluzje fotowoltaiczne, w jasielskim magistracie zastąpiliśmy tradycyjne bariery balkonowe nowymi produkującymi prąd a budynek krytej pływalni w Jaśle, gdzie zastosowano specjalny sposób montażu paneli fotowoltaicznych, podkreślił oryginalną bryłę budynku dodając funkcję elektrowni o mocy 129kWp– mówi Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku, podkreśla również, że realizacja projektu solarnego jest wielkim sukcesem 20 samorządów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i społeczności lokalnej, którego osiągnięcie nie byłoby możliwe bez bardzo dobrej współpracy, środkom finansowym oraz merytorycznemu wsparciu strony szwajcarskiej.

 

ZGDW Jasło – instalacja kolektorów słonecznych

 

Wpływ na środowisko i poziom energooszczędności:

„„– redukcja emisji CO2 do powietrza – 16 741 t/rok, p

– „„zmniejszenie zużycia węgla – 7 659 t/rok,

– „„zmniejszenie zużycia gazu w budynkach użyteczności publicznej – 80 013 m3/rok,

– „„zmniejszenie zużycia paliw kopalnych wg. OZE (systemy fotowoltaiczne i kolektory słoneczne) – 59 551 MWh/rok,

„„wzrost oszczędności energii w budynkach docelowych – 59 162 MWh/rok

„„ 

Krzysztof Kozik

„„ 

„„ 

„„Projekt : „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

„„artość projektu: 93,8 mln zł

„„Dofinansowanie Szwajcarii: 70,4 mln zł

„„Udział mieszkańców: 19 mln zł

„„Udział Gmin: 4,4 mln zł

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |