SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  121-122  / Dla zwyczajnych i tych specjalnej troski

 

Fundusze unijne wspierają edukację w powiecie bielskim


 
Dla zwyczajnych i tych specjalnej troski

 W celu podniesienia jakości i efektywności nauczania ogólnego w szkołach powiatu bielskiego oraz wzrost ich konkurencyjności i atrakcyjności, poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w przyswajaniu elementarnej wiedzy oraz pozalekcyjnych – różnych form rozwijających uzdolnienia, a także doradztwa edukacyjno-zawodowego Starostwo Bielskie realizuje m. in. projekt „KLUCZOWI CYFROWI” – przewidziany dla 650 uczniów czterech szkół powiatu bielskiego:

  • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych (Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
  • Zespół Szkół Silesia (Technikum)
  • Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie
  • Powiatowy Zespół Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk (Gimnazjum i Liceum).

 

Okres realizacji: 1.08. 2016 - 31.07 2018 r. Całkowita wartość projektu 1.380 545,46 PLN w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 1.242.490,91 PLN; 138 054,55 - wkład własny powiatu i wniesiony w postaci niefinansowej (wynajem sal lekcyjnych na zajęcia projektowe). Projekt przewiduje zakup pomocy dydaktycznych IT w tym 58 laptopów, 13 tablic interaktywnych, 3 urządzeń wielofunkcyjnych, drukarki 3D, 5 rzutników i ekranów projekcyjnych, telewizora, kamery i wizualizera, programów multimedialnych, interaktywnych podręczników, czasopism naukowych, map interaktywnych i tradycyjnych itp.

„DAJ MI SZANSĘ – DOCEŃ MNIE!” - skierowany do 59 uczniów i 31 uczennic Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach. Realizowany ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt przewiduje zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze (informatyka, matematyka, przyroda, geografia), pozalekcyjne (informatyka, techniczno-kulinarne oraz profilaktyczno-terapeutyczne - „Terapia sztuką”), doradztwo edukacyjno-zawodowe (III klasy gimnazjum); zajęcia terapeutyczne wspomagające realizowane za pomocą terapii metodami Tomatis i Biofeedback; warsztaty nt. równości szans płci oraz walki ze stereotypami nt. niepełnosprawności. Zakupiono pomoce dydaktyczne, m.in. sprzęt multimedialny (tablica multimedialna z projektorem, drukarka laserowa, laptopy, słuchawki, głośniki), a także specjalistyczny sprzęt terapeutyczny do realizacji zajęć metodą Biofeedback oraz Tomatis.

 

Źródło (www.powiat.bielsko.pl)

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |