SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  121-122  / Sieci transferu szukają partnerów

 

Unijne propozycje dla polskich miast


 
Sieci transferu szukają partnerów

 

Komitet Monitorujący Programu URBACT III obradujący w Sofii zatwierdził 25 nowych Sieci Transferu, do których z Polski dostało się 5 miast. W nowych sieciach reprezentowane są miasta z 20 państw UE, Wiele z nich miało już doświadczenie w projektach URBACT, które sobie bardzo cenią. Dla 36% z nich będzie to pierwsze doświadczenie w programie URBACT. Każda zatwierdzona sieć składa się na tym etapie z 3 miast założycielskich, w tym lidera proponującego Dobrą Praktykę. Wraz z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący, rozpoczyna się dla tych sieci tzw. Faza 1 działalności, która będzie trwać do 4-go grudnia 2018 roku i kończy się złożeniem wniosku uzupełniającego do dwuletniej Fazy 2, trwającej do grudnia 2020 roku. W Fazie 1 dołączyć mogą kolejne miasta, aby utworzyć sieć liczącą 5 do 8 partnerów - i tu jest szansa dla 20 polskich miast (patrz tabela II poniżej). W Sieciach Transferu może być tylko jeden reprezentant z dowolnego państwa członkowskiego (inaczej niż w dotychczasowych sieciach). Zachęcamy do dołączenia do nich! Chętne miasta mogą się kontaktować z Krajowym Punktem Kontaktowym URBACT (http://urbact.eu/urbact-polska

 

W skrócie , aby móc zakwalifikować ostateczne partnerstwo Sieć Transferu musi:

  • składać się z minimum 5 i maksymalnie 8 partnerów;
  • łącznie z Miastem Dobrej Praktyki jako Partnerem Wiodącym;
  • mieścić w swoim składzie nie więcej niż dwóch partnerów spoza miasta, (agencji lokalnych);
  • składać się z partnerów pochodzących z różnych państw członkowskich/partnerskich.

 

KTÓRE SIECI SZUKAJĄ PARTNERÓW?

ACTIVE NGOS - Riga (LV), Siracusa (IT), Santa PolaCouncil(ES) http://urbact.eu/ngo-house A platform for cooperation between non-governmental organisations and the municipality.Kontakt: Ilona Donina

 

Bio-Canteens - Mouans-Sartoux (FR), Troyan (BG), Municipality of Rosignano Marittimo (IT) http://urbact.eu/collective-school-catering A sustainable initiative for a territorial agri-food policy. Od 1998 roku miasto łączy tematykę żywności, zdrowia i środowiska. Aby przezwyciężyć problem braku lokalnej żywności ekologicznej utworzono komunalne gospodarstwo rolne, zatrudniono dwóch rolników do prowadzenia upraw warzyw na potrzeby stołówek szkolnych, uzupełniając tym samym 85% zapotrzebowania trzech lokalnych szkół (1000 posiłków dziennie). Zmieniono przepisy dotyczące zamówień publicznych, tak aby lokalni producenci mogli zostać dopuszczeni do składania ofert przetargowych. Kontakt: Lea Sturton

 

CARD4ALL - Gijon (ES), Suceava (RO), Jurmala (LV) http://urbact.eu/citizen-card. Kontakt: Pedro Lopez, Laura Gonzalez Mendez

 

City-as-a-Startup - Alba Iulia (RO), Brangaça (PT), Perugia (IT) http://urbact.eu/city-branding-making-invisible-visible A branding initative for sustainable cultural tourism. Praktyka Alba Iulia stanowi odpowiedź na wyzwanie wielu małych i średnich miast z Europy: jak odnaleźć się w ciągle zmieniających się warunkach gospodarczych, jednocześnie promując swoje dziedzictwo kulturowe? Alba Iulia, dynamiczne miasto z bogatą historią oraz doprowadzonym do ruiny dziedzictwem (cytadela, zabytki i średniowieczna biblioteka) opracowało zintegrowane podejście do brandingu, które zostało bezpośrednio powiązane z procesem planowania strategicznego miasta. Poprzez strategiczne pozycjonowanie i waloryzację swoich aktywów oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości, Urząd Miasta stało się punktem odniesienia zarówno dla inwestorów, turystów, jak i obywateli. Kontakt: Cristiana Fica

 

Innovator - Torino (IT), Cluj-Napoca Municipality (RO), Métropole du Grand Paris (FR) http://urbact.eu/everyones-innovator 10 000 public employees, 10 000 potential innovators. Innova.TO jest konkursem dla wszystkich pracowników miejskich Turynu (IT) (za wyjątkiem dyrektorów), inspirowanym zasadami „oszczędnej organizacji”. Ma on na celu stymulowanie i rozwój innowacyjnych projektów mających poprawić wydajność administracji, zmniejszyć ilość odpadów i wpłynąć na lepsze szacowanie zasobów. Miasto Turyn zatrudnia 10 tysięczną społeczność dobrze wykształconych, wykwalifikowanych pracowników. Ambicją Innova.TO jest zachęcenie wszystkich tych pracowników do postrzegania siebie jako potencjalnych innowatorów. Aby wzmocnić ich zaangażowanie zdecydowano, że propozycje projektów będą anonimowe, jury ma składać się z ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, wydano też zgodę, by prywatni sponsorzy zaoferowali nagrody. Kontakt: Fabrizio Barbiero

 

Making Spend Matter - Preston (UK), Villa Nova de Famalicao (PT), Pamplona (ES) http://urbact.eu/progressing-procurement-practice-through-spend-analysis Anchor institutions using spend analysis to improve procurement practice and benefit the local economy. Rada Miasta Preston (Wielka Brytania) i sześć innych instytucji rozpoczęły projekt mający na celu rozpoznanie, w jaki sposób ich zasoby finansowe mogą być lepiej wykorzystywane z korzyścią dla lokalnej gospodarki. Głównym elementem działań projektowych w Preston była analiza zamówień publicznych, aby zidentyfikować geograficznie miejsca i rodzaj podmiotów gospodarczych do których trafiają środki wydane na zamówienia, a także co się z nimi dzieje po dotarciu do tych podmiotów. Instytucje wykorzystały zgromadzone dane wynikające z analizy wydatków, aby ulepszyć sposób w jaki realizują procedurę zamówień publicznych. W praktyce niektórych instytucji wiedza wynikającą z tej analizy została dobrze wykorzystana: dowody wskazują na wzrost wydatków w lokalnej gospodarce, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Kontakt: Tamar Reay

 

Movement - Groningen (NL), Zlin Municipal Authority (CZ), Magdeburg (DE) http://urbact.eu/internationalisation-sustainable-future Active management of internasionalisation in a small university city in order to remain the vibrant local hub in the global knowledge economy. Groningen to małe i tradycyjnie regionalnie zorientowane miasto, dlatego umiędzynarodowienie na dużą skalę jest dla niego stosunkowo nowym zjawiskiem. W celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości miasta dobra praktyka realizuje zintegrowane podejście do SIECI TRANSFERU SZUKAJĄ PARTNERÓW! umiędzynarodowienia. Program ma na celu przyciągnięcie, zatrzymanie i integrację nowych mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu spójności społecznej i warunków do życia. Miasto zarządza złożonymi procesami zawartymi w zintegrowanym i partycypacyjnym programie, zajmujący się czterema kluczowymi aspektami: zamieszkaniem, pracą, życiem w mieście i komunikacją. Przyczynia się do zrównoważonej przyszłości gospodarczej, demograficznej i kulturalnej, czyniąc Groningen atrakcyjnym domem dla miejscowych i przyjezdnych, różnorodnych etnicznie mieszkańców. Kontakt: Jan Kees Kleuver

 

MUSIC SCHOOLS FOR SOCIAL CHANGE - L’Hospitalet de Llobregat (ES), Municipality of Adelfia (IT), Aarhus (DK) http://urbact.eu/music-school A tool for urban social cohesion through the development of the arts. Kontakt: Nuria Sempere

 

 

OpenHouses - Ujbuda (HU), Gheorgheni (RO), Forli (IT) http://urbact.eu/weekend-open-houses A community festival celebrating the city’s built heritage and common values. Mieszkańcy Budapesztu (HU) biorą udział w miejskim festiwalu Weekend Otwartych Domów -Budapeszt 100, który każdego roku otwiera bramy 50-60 domów i instytucji. Wydarzenie to stało się tradycją od jego premiery w 2011 roku, kiedy to frekwencja sięgnęła 20 000 osób. W latach 2011-2015 zorganizowano go jako inicjatywę budowania wspólnoty dla uczczenia 100-letnich budynków w Budapeszcie, we współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i dzielnicami. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na miejscowe budynki, ich wartość architektoniczną i historię - oraz na moc społeczności lokalnej, która organizuje wspólnoty mieszkaniowe i utrzymuje je razem. Od 2016 r. imprezy są organizowane tematycznie wokół określonego motywu lub miejsca. Ogólną misją Budapest100 jest zainicjowanie wspólnej dyskusji o rewitalizacji i zainspirowanie do zakładania i wzmacniania wspólnot mieszkaniowych. Kontakt: Rita Szerencses

 

RUMORLESS CITIES - Amadora (PT), Ioannina (EL), Free and Hanseatic City of Hamburg - District Hamburg-Altona (DE) http://urbact.eu/do-not-feed-rumour Enhance diversity by through deconstructing stereotypes and prejudices about immigrants. Kontakt: Dina Moreira

 

Rural - Rome (IT), Coruna (ES), Vilnius (LT) http://urbact.eu/resilient-urban-and-peri-urban-agriculture A tool for social inclusion and urban regeneration. Wykorzystując duży obszar swojego terytorium, odpowiedni pod uprawy rolnicze (51,7 ha), miasto Rzym (IT) opracowało z udziałem mieszkańców miejski projekt ogrodniczy. Cel projektu jest dwojaki: walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz umożliwienie rekultywacji środowiska poprzemysłowego. Projekt obejmuje już 27 ha dostępnych gruntów, promując zrównoważone i ekologiczne podejście do miejskiego ogrodnictwa. Współpracując z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, osobami w niekorzystnej sytuacji i mniejszościami, miasto wykorzystuje rolnictwo miejskie i podmiejskie jako metodę usprawnienia procesów zarządzania. Obok polityki zatrudnienia najważniejszą rolę w projekcie odgrywa dialog społeczny i międzykulturowy. Kontakt: Claudio Bordi

 

Silver cities - Badalona (ES), Tartu (EE), Svendborg (DK) http://urbact.eu/building-age-friendly-city The story of how to implement an age-friendly urban strategy to promote citizens’ health, inclusion and wellbeing at all stages of life Zmiany demograficzne są jednym z kluczowych wyzwań społecznych stojących przed miastami. Liczba osób w podeszłym wieku stale rośnie, a miasta mają trudności z dostosowaniem się i spełnianiem swoich potrzeb. Miasto Badalona (ES) uznało tą sytuację jako mandat na wprowadzenia zmian i wykazało, że możliwe jest przeprojektowanie lokalnych świadczeń zdrowotnych i socjalnych na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Dzięki licznym inicjatywom i projektom rozpoczętym w 2012 roku Badalona dąży do sytuacji, w której obywatele zostaną ujęci systemem stałej opieki, tj. zintegrowanej pionowo (między różnymi poziomami opieki) i poziomo (między różnymi lokalnymi świadczeniami, np. świadczeniami socjalnymi, mieszkaniowymi, zatrudnieniowymi). Kontakt: Valentina Tageo

 

The Playful Paradigm - Udine (IT), Klaipeda (LT), Cork City Council (IE) http://urbact.eu/playful-paradigm Using ‘games’ as a flexible and innovative way for healthy and sustainable place-making. Rekreacyjne działania i gry promują integrację społeczną, umożliwiają pokonanie barier i budują mosty między ludźmi, pokoleniami i miejscami, opowiadając się tym samym za zmianami i innowacjami. Wszystkie zainteresowane strony, z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw i organizacji non-profit, muszą dzielić się odpowiedzialnością za postęp społeczny. Rekreacyjne miejsca, takie jak Miejska Biblioteka Zabawek i park publiczny, targi Energy in Play, Travelling ToyBus, Światowy Dzień Igrzysk i Dzień Pi, przyczyniły się do poprawy wielu miejsc w przestrzeni miasta i podniosły świadomość zdrowotną mieszkańców a także w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju. Kontakt: Ileana Toscano

 

WetrEIN - Viladecans (ES), Tallinn Education Department (EE), Nantes (FR) http://urbact.eu/educational-innovation-network The story of a network that has an obsession for boosting the renewal of the education in our city by means of involving all relevant stakeholders. Kontakt: Joan Bassolas

 

Aldo Vargas Tetmajer
Krajowy Punkt URBACT

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |