SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  121-122  / Współpracujemy i wspólnie tworzymy dobrobyt pogranicza…

 

Jubileusz Euroregionu – Śląsk Cieszyński


 
Współpracujemy i wspólnie tworzymy dobrobyt pogranicza…

 

Leży w obszarze przygranicznym południowej Polski oraz północno-wschodnich Czech, w bliskim sąsiedztwie Słowacji; rozciąga się na obszarze 1730 km2 i zamieszkuje 672 tys. mieszkańców, z czego 360 tys. po stronie czeskiej. Liczba członków: 17 po stronie polskiej, 46 po czeskiej. Euroregion sięga od Godowa i Jastrzębia–Zdroju po Istebną po stronie polskiej i od Bohumina po Hrčavu po stronie czeskiej. Na jego terytorium znajduje się największe przejście graniczne na południu Polski, Cieszyn–Boguszowice – Chotěbuz, a największym atutem jest jego atrakcyjność turystyczna. Powstał 22 kwietnia 1998 roku na mocy umowy pomiędzy Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska, w skład którego wchodzą: Sdružení obcí Jablunkovska, Svaz obcí okresu Karviná a Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci reprezentującego stronę czeską a Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ reprezentującego stronę polską.

 

W przedostatnią kwietniową niedzielę, dokładnie 20 lat od powstania w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie miała miejsce międzynarodowa konferencja podsumowująca i promująca 20 lat istnienia Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko zrealizowana w ramach projektu „JUBILEO. Podsumowanie i promocja dorobku współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński“ dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Wchodzących do Teatru gości witał „Olziaczek“ – maskotka Euroregionu – Těšínské Slezsko, hostesy w strojach cieszyńskich rozdawały okolicznościowe piny a w foyer teatru dostępna była wystawa poświęcona 20-leciu Euroregionu i jego rówieśnikowi – przeglądowi „Kino na granicy“.

Jubileuszową galę prowadzili wspólnie (w swoich językach) Bogdan Kasperek – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ (polski partner – na zdjęciu obok) i Tomáš Balcar – Dyrektor Biura Regionální sdruženi územni spolupráce Těšínského Slezska (czeski partner) a zainaugurował ją Chór „Hejnał Mazańcowice“ z gminy Jasienica odśpiewaniem pieśni: „Płyniesz Olzo“, „Pojedziemy na łów“ oraz „Hymnu Trzeciego Tysiąclecia“ ( solistom akompaniowała na fortepianie Agnieszka Klimasara ). Ostatnią pieśń „Ojcowski Dom“ będącą swoistym hymnem Cieszyniaków, zebrani goście wysłuchali na ... stojąco. „Dwadzieścia lat temu w budynku filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie czterech ludzi pogranicza podpisało umowę Euroregionu Ślask Cieszyński. Podpisali ją w taki sposób, że Euroregion zdał swój egzamin, bo dzisiaj obchodzimy dwudziestolecie“. – rozpoczął Bodgan Kasperek.

 

Okolicznościowe życzenia i gratulacje przedstawicieli Euroregionów z południowych granic Polski (H.Jasiński, ARC SRiWR „Olza”)

 

W pierwszej kolejności gromkie brawa przywitały siedzącego w pierwszym rzędzie dr Jana Olbrychta eurodeputowanego i pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia, człowieka któremu Euroregion zawdzięcza swoje powstanie i istnienie. Powitano także Konsula Generalnego RP w Ostawie Janusza Bilskiego oraz reprezentujące samorząd województwa śląskiego: Sylwię Cieślar – wiceprzewodniczacą Sejmiku Województwa Śląskiego – i radną Danutę Kożusznik.

Kolejno i na przemian witano gości przybyłych z obu stron Olzy – samorządowców reprezentujacych 17 polskich członków stowarzyszenia: Brennej, Chybia, Cieszyna, Dębowca, Godowa, Goleszowa, Hażlacha, Istebnej, Jasienicy, Jastrzębia-Zdroju, Jaworza, Skoczowa, Strumienia, Ustronia, Wisły, Zebrzydowic i Powiatu Cieszyńskiego; czeskich członków Stowarzyszenia reprezentowali samorządowcy z miejscowości: Horní Suchá, Petřvald, Chotěbuz, Hrčava, Bystřice, Český Těšín, Karviná, Vendryně, Havířov, Písek oraz kilkunastu posłów z regionu, z senatorem Jerzym Cienciałą na czele, Na jubileusz przybyły także delegacje polskich Euroregionów z pogranicza PL/CZ – Beskidy (z Dyr. Biura Marcinem Filipem), Pradziad (z Przew. Radosławem Roszkowskim – Starostą Prudnickim), Silesia, (z Dyr. Biura Darią Kardaczyńską) i pogranicza PL/SL – Karpaty (z Wiceprzewodniczacym Dawidem Laskiem) i Tatry (z Dyr. Biura Michałem Stawarskim).

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili także: przedstawiciele służb mundurowych, instytucji kultury i sztuki, Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Biznesu, firm współpracujących, sektora pozarządowego (ngo), Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V–A CZ-PL w województwie śląskim, beneficjenci projektów oraz byli samorządowcy i pracownicy biur.

Z pogranicza francusko-niemieckiego, przybyła delegacja zaprzyjaźnionego od lat Eurodystryktu Pamina, z Dyrektorem Patricse‘m Harsterem na czele. Francuscy przyjaciele odwiedzili do południa drewniany kościół w Bielowicku i wizytowali zamek w Grodźcu Śląskim.

Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy odeszli niedoczekawszy jubileuszu.

Janusz Pierzyna – wójt gminy Jasienica i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” rozpoczął swe wystąpienie słowami: – Słyszeliśmy słowa naszego hymnu „Ojcowski dom, to istny Raj, dar Ojca niebieskiego“. My tu na Śląsku Cieszyńskim z tym sie utożsamiamy i tak to postrzegamy. Każdy z nas w różnych częściach świata i bez tego hymnu tak postrzega miejsce, w którym się urodził. Tu na Śląsku Cieszyńskim nikomu nie trzeba tego tłumaczyć. Pan Bóg dał miejsce, narzędzia i pierwszych ludzi, którzy tu zostali. Później była historia. Mówił następnie o historii powstania UE, począwszy od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali na ostatnim rozszerzeniu kończąc i ważnych dla każdego Europejczyka datach. – W czasie tego dwudziestolecia była możliwość korzystania z wielu programów, które zostały skierowane na pogranicze. Na początku był to promujący współpracę rejonów przygranicznych Phare CBC, małe projekty, z którego Polska uzyskała w latach 1994-2003 537 mln €. Nie byłoby tego, gdyby nie ludzie. Te pieniądze były potrzebne na wzmocnienie i poszerzenie dotychczasowej współpracy. Pamiętajmy, że powierzchnia euroregionów na polsko-czeskim pograniczu to 29700 km2 po stronie polskiej i 20600 km2 po stronie czeskiej, a tereny te zamieszkiwane są przez 5 milionów osób, z czego większość bo 3,2 mln po stronie polskiej. (Jubileuszowy wywiad z Januszem Pierzyną zamieszczamy tutaj).

 

Wyróżnieni Medalem za wspieranie współpracy przygranicznej (H.Jasiński, ARC SRiWR „Olza”)

 

Dr Jan Olbrycht – eurodeputowany, przewodniczacy Grupy Urbact w PE, w swym wystąpieniu mówił na temat Euroregionu jako narzędziu kreowania współpracy transgranicznej w kontekście doświadczeń europejskich oraz znaczeniu współpracy transgranicznej jako głównego czynnika budujacego zaufanie i wpływającego na przełamywanie historycznych oporów i animozji. – Współpraca transgraniczna to jest coś innego niż miasta bliźniacze – to współpraca sąsiadów, których dzieli granica. Powstała zaraz po wojnie na granicy francusko-niemieckiej, z intencją bardzo czytelną. Chodziło o to aby próbować przekonać do siebie mieszkańców zwaśnionych stron, by wzajemnie się poznali, by zaczęli ze sobą rozmawiać, by sobie zaufali, aby się, krok po kroku się poznawali, w bardzo trudnej sytuacji i przy bardzo złych doświadczeniach historycznych. (… ). Kluczowe jest budowanie mostów zaufania, a reszta to są tylko środki. Ludzie, którzy to robią wykazują się niezwykłą odwagą. W imieniu tych wszystkich, którzy zaczynali chciałbym państwu podziękować, że to co zrobiliśmy na początku zostało przez was prowadzone dalej. (Obszerny wywiad z dr Olbrychtem prezentujemy tutaj).

Patrice Harster – Dyrektor Generalny Eurodystryktu Pamina: – Dlaczego tutaj dzisiaj jestem? Otóż po raz pierwszy byłem w Cieszynie w 2000 roku, gdy pełniłem funkcję Dyrektora ds. współpracy z zagranicą w departamencie Dolnego Renu; wtedy właśnie poznałem pana Jana Olbrychta Marszałka Województwa Śląskiego, b. burmistrza Cieszyna. To właśnie Pan Olbrycht przypieczętował moje przeznaczenie; bez tego nie byłbym tutaj dzisiaj. Nasza praca polega na tym, aby zmagać się z problemami, które pojawiają się na terenach przygranicznych; ta praca, właściwie nie ma końca. Jak podaje Komisja Europejska, 30% ludności Europy mieszka w terenach przygranicznych i bardzo ważne jest abyśmy potrafili stworzyć wartość dodaną na naszych terenach. Zachęcam do kontynuowania naszej współpracy. Chciałbym życzyć dalszej owocnej współpracy w waszym Euroregionie. Uważam, że kiedy granice się zacierają to można wreszcie realizować marzenia. Życzę Państwu abyście z całą mocą realizowali swoje marzenia.

21 marca 2018 roku Rada Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko ustanowiła dzień 22 kwietnia Dniem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Téšínské Slezsko – Obchody będą sprowadzały się, w wymiarze wewnętrznym, do wywieszenia flagi na budynkach samorządów i instytucji; flaga ta będzie nam także towarzyszyła w trakcie imprez transgranicznych. Można ją będzie także wieszać, obok flagi państwowej, w święta narodowe. Przede wszystkim ma to być dzień pełen zdarzeń promujących współpracę transgraniczną – poinformował Dyrektor Kasperek prezentując jednocześnie flagę Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Nie mniej ważnym punktem programu było podpisanie jubileuszowej deklaracji współpracy na rzecz wymiany dobrych praktyk pomiędzy Euroregionem a Eurodystryktem PAMINA. Przy dźwiękach sygnału Euroregionu deklarację tą podpisali – J. Pierzyna, L. Raszyk i P. Harster. Osoby zasłużone dla współpracy transgranicznej wyróżnione zostały Medalem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Téšínské Slezsko. Otrzymali je: Patrice Harster, Eduard Heczko, Marian Janecki, Janusz Pierzyna, Danuta Rabin, Vit Slováček i Petr Staňo. Po raz pierwszy przyznano także Honorową Szarfę Euroregionu Śląsk Cieszyński-Téšínské Slezsko. Tym najwyższym euroregionalnym wyróżnieniem uhonorowani zostali: Václav Laštůvka oraz Jan OlbrychtZłotą odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego

 

Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Euroregionem Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko a Eurodystryktem Pamina (H.Jasiński, ARC SRiWR „Olza”)

 

Dr Radosław Ostałkiewicz – wójt gminy Jaworze: – Dzięki obecności w strukturach Euroregionu mogliśmy m.in. odnowić amfiteatr, wyremontować chodnik wzdłuż ul. Zdrojowej oraz umożliwić młodzieży z gimnazjum wymianę zagraniczną Polska-Czechy. Już wkrótce w ramach polsko-czeskiego projektu przy UG Jaworze powstanie Arboretum (termin realizacji projektu to czerwiec 2018 r.). Nasza gmina współpracuje z 10 miejscowościami za Olzą, skupionymi w ramach Sdružení obcí povodí Stonávky, tj. Dolní Tošanovice, Hnojník, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Řeka, Ropice, Smilovice, Střítež, Třanovice, Vělopolí. Oprócz szkół z gminamiczeskimi współpracuje również nasza Ochotnicza Straż Pożarna, Liga Morska i Rzeczna oraz Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Euroregion nie jest dla mnie tajemnicą, gdyż przez okres perspektywy finansowej Europejskiej Współpracy Terytorialnej 007-2013 pracowałem społecznie jako ekspert ds. oceny mikroprojektów – w tym czasie oceniłem kilkadziesiąt projektów pod względem ich wpływu na jakość współpracy zagranicznej, której poziom muszę uznać za bardzo wysoki. W 2003 roku pozyskałem dla Gminy Jaworze jedną z pierwszych dotacji na projekt „Europa Jaworzu – Jaworze Europie” w wys. ponad 17 tys. € – dla mnie wtedy była to kolosalna kwota, której nigdy nie zapomnę...

W przerwie konferencji w teatralnym foyer otwarto wystawę 20 lecia Euroregionu i „Kina na granicy”. Część artystyczną swoimi występami uświetnili: „Gimnaści” z Wędryni oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej. Jubileuszowe świętowanie zakończyła uroczysta kolacja w Browarze Zamkowym w Cieszynie; gościom przygrywał zespół AMPLI FIRE ze Stonawy. 23 kwietnia w Hotelu Vitality w Wędryni odbył się z kolei panel dyskusyjny poświęcony funduszom mikroprojektów i wymianie dobrych praktyk pomiędzy pograniczem francusko-niemieckim a polsko-czeskim. Uczestniczyli w nim przedstawiciele samorządów lokalnych oraz przedstawiciele Eurodystryktu PAMINA. Miała również miejsce tzw. „Spartakiada Euroregionalna” - sportowa rywalizacja przedstawicieli euroregionów i partnerów z Francji i Niemiec.

 

Krzysztof Kozik

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |