SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  123-124  / Jaka przyszłość Karpat?

 

Z perspektywy rządu: Adam Hamryszczak


 
Jaka przyszłość Karpat?

 Bezpośrednio nadzoruję realizację Programu Polska-Słowacja 2014-2020 i muszę podkreślić wielkie uznanie, jakim darzę setki i tysiące ludzi bezpośrednio i głęboko zaangażowanych w realizację projektów realizowanych w jego ramach.

 

Z perspektywy ministerstwa inwestycji i rozwoju, które reprezentuję południowo-wschodnia część kraju nieodłącznie kojarzy się z działaniami Euroregionu Karpackiego. Podziwiam niezwykłą sprawność i skuteczność zarówno instytucji, jak i gremiów nim kierujący w pozyskiwaniu funduszy krajowych i zewnętrznych – przede wszystkim z Unii Europejskiej i pożytkowanie ich w celu przyspieszenie rozwoju regionu nie tylko w skali krajowej, ale i istotnej z punktu widzenia krajów, których obszary tworzą ten unikalny euroregion.

W relacjach polsko-słowackich od lat dzieje się wiele dobrego. W ramach Programu, o którym wspomniałem na wstępie, na różnego rodzaju projekty, działania, inicjatywy, które wzmacniają wspólny potencjał kulturowy, turystyczny, przyrodniczy, a więc po prostu cywilizacyjny, przeznaczamy prawie połowę środków, czyli 77,5 miliona euro ( cały program ma wartość 155,5 miliona euro). Te z projektów, które nie zostały do tej pory zakwalifikowane przez Komitet Monitorujący do dofinansowania i znajdują się na krajowej liście rezerwowej mogą liczyć na dodatkową szansę, ponieważ Unia Europejska zadeklarowała nadzwyczajną pulę wsparcia w wysokości ponad 23 milionów euro na wybrany przez ministra inwestycji i rozwoju program, którym zarządza.

Oczywiście mieliśmy do wyboru takie programy, jak Polska-Saksonia, Polska-Południowy Bałtyk, ale szczerze przyznam, że ministerstwo, i nie było tu żadnych wątpliwości, zdecydowało się przeznaczyć tę ekstra pulę pieniędzy właśnie na Program Polska – Słowacja. Ta decyzja pozwoli na uruchomienie dodatkowo kilku bardzo ważnych projektów dla Województwa Podkarpackiego, a więc i dla obszaru Karpat, które w połączeniu z zakwalifikowanymi już wcześniej skuteczniej zapracują na zbudowanie marki CARPATHIA. Oczywiście z mojego punktu widzenia najważniejszą sprawą jest odpowiedź na pytanie, co dla tego obszaru robi państwo. Najpilniejszym zadaniem jest zakończenie prac związanych ze Strategią Karpacką – dokumentem o fundamentalnym znaczeniu. Dlaczego? Ponieważ Komisja Europejska przywiązuje obecnie niezwykłą wagę do strategii makroregionalnych. To dobrze, tylko szkoda, że nie czyniła tego jeszcze kilka lat wcześniej. Teraz optyka na szczęście uległa zmianie. Rząd polski wraz ze swymi partnerami zza granicy podjął starania, by Strategię Karpacką opracować i wszystko wskazuje, że już niedługo oficjalnie ją ogłosimy. A to może rozpocząć pewien proces prowadzący do zbudowania w przyszłości Programu Karpackiego, on byłby z pewnością bardzo dobrze przyjęty przez wiele środowisk: przedsiębiorców, samorządowców, organizacji pozarządowych, instytucji regionalnych i ponadregionalnych.


Karpacki Festiwal Wędrowca, Sanok lipiec 2018 r.


Polski rząd podejmuje starania nie tylko o środki europejskie. Wspieramy turystykę i jej rozwój z poziomu krajowego budżetu, by wymienić takie programy jak Polska Wschodnia – Turystyka, którym zarządza ministerstwo inwestycji i rozwoju, ale jest realizowany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a pośrednikami są agencje rozwoju regionalnego – w Podkarpackiem jest to Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego. Mówimy tu o systemie preferencyjnych pożyczek w wysokości do 500 tys. zł oferowanych przedsiębiorcom na inwestycje turystyczne, czy około turystyczne. Chodzi m.in. poprawę pakietu standardów usług hotelowych, infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i na promocję oraz rozbudowę sektora oferującego produkty regionalne. To właśnie z nich Karpaty słyną i dzięki rozpowszechnieniu w świecie wiedzy o tym, mogą stać się bardziej popularne.

Już tej jesieni zamierzamy przeznaczyć 300 milionów złotych dla laureatów konkursu mającego wyłonić laureatów konkursu „Tworzenie sieciowych produktów przez małe i średnie przedsiębiorstwa”. Skierujemy poza tym dodatkowe środki w stronę wszystkich przedsiębiorców decydujących się tworzyć innowacyjne produkty i usługi – działających na terenie Bieszczad (o jednym ze sztandarowych, planowanych w Bieszczadach przedsięwzięć – będziemy śledzić jego realizację, piszemy o tym obok – przyp. red.).

Jestem przekonany i głęboko w to wierzę, że kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej będzie wystarczająco dobrze skonstruowana finansowo i ukierunkowana na to, by środki dedykowane rozwojowi współpracy polsko – słowackiej na obszarze pogranicza, były wystarczające. Na realizację projektów transgranicznych, międzynarodowych. Naturalnie cały czas zastanawiamy się nad tym jak najlepiej i najskuteczniej te środki wykorzystywać. Mam nadzieję, i to jest moje marzenie, że te pieniądze będą przyznawane najbardziej oryginalnym, ale i kluczowym dla pogranicza inicjatywom. W tej sferze najważniejsze znaczenie ma współpraca z samorządami. Jestem też przekonany, że tak jak do tej pory, także po 2020 roku w tych przedsięwzięciach dużą rolę będzie odgrywał Euroregion Karpaty.

 

Adam Hamryszczak
Wiceminister Inwestycji i Rozwoju

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |