SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  125  / Wskaźniki ministra Kwiecińskiego

 

MIIR: Świet(l)ne lata dla gospodarki


 
Wskaźniki ministra Kwiecińskiego

 


Strategia, inwestycje i społeczeństwo – pracę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w tych trzech obszarach podsumował w początkach grudnia minister Jerzy Kwieciński.

 

Resort inwestycji i rozwoju istnieje od stycznia 2018 roku, ale piony zajmujące się strategiami rozwoju i funduszami unijnymi podlegały ministrowi Kwiecińskiemu już wcześniej – w Ministerstwie Rozwoju, którym kierował premier Morawiecki. Na początku tego roku do zadań nowo utworzonego ministerstwa włączono budownictwo, mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne.

„Prace naszego resortu mają trzy wymiary – strategiczny, inwestycyjny i społeczny. To trzy ramiona tego samego trójkąta. Nie mogą istnieć bez siebie” – twierdzi minister Kwieciński.

 

STRATEGICZNE SPOJRZENIE…

W wymiarze strategicznym najważniejszym zadaniem ministerstwa była koordynacja wdrażania SOR. Strategia powstała w jeszcze w Ministerstwie Rozwoju, w departamencie, który teraz w MIiR czuwa nad jej realizacją. Minister Kwieciński jest też przewodniczącym rządowej Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju założono, że w latach 2016-2020 w jej realizację zaangażowanych będzie 2,1 biliona złotych (1,5 biliona pieniędzy publicznych i 0,6 biliona prywatnych).

„Do tej pory uruchomiliśmy 62% założonych środków publicznych, czyli nieco ponad 900 miliardów” – poinformował minister. Dodał, że wskaźniki makroekonomiczne pokazują, skuteczność SOR, która jest wspólnym mianownikiem gospodarczych aktywności rządu. W przygotowanej w resorcie prezentacji podkreślono, że:

  • tempo wzrostu PKB w ostatnich 5 kwartałach to około 5%,
  • instytucje międzynarodowe prognozują, że w tym roku PKB będzie rozwijać się w tempie 5%, a w przyszłym w okolicach 4%,
  • stopa bezrobocia wynosi 5,8% i jest jedną z najniższych od początku transformacji,
  • rosną płace – w październiku o 7,6% rok do roku,
  • nadwyżka w budżecie po październiku wyniosła 6,5 miliarda złotych,
  • dochód rozporządzalny gospodarstw domowych wzrósł w latach 2015-2017 o ponad 15%,
  • 67% Polaków dobrze ocenia poziom życia swój i swoich rodzin (CBOS, listopad 2018).

„Nasza gospodarka jest Usainem Boltem gospodarek europejskich” – ocenił Kwieciński.

Wśród zadań na przyszły rok minister Kwieciński wskazał przygotowanie projektu strategii rozwojowej do 2050 roku. Miałyby go poprzedzić szeroko zakrojone konsultacje publiczne.

 

KOORDYNACJA INWESTYCJI…

„Ostatnie dane GUS pokazują, że w trzecim kwartale nastąpiło odbicie w inwestycjach – prawie 10% rok do roku.

Dwa najważniejsze wyzwania to podtrzymanie tego wyniku i zamienienie go w trend oraz zwiększenie udziału inwestycji prywatnych. W przyszłym roku chcemy przeprowadzić reformę procesu inwestycyjnego, który obejmie przede wszystkim spore zmiany w prawie budowlanym” – zapowiedział Kwieciński.

Minister podsumował realizację programów inwestycyjnych ministerstwa. Resort odpowiada przede wszystkim za inwestycje unijne, które zasilają niektóre z rządowych programów, na przykład Dostępność Plus, Program dla Bieszczad, Program dla Śląska, Pakiet dla średnich miast.

Z budżetu UE 2014-2020 finansowanie trafiło na ponad 44 tysiące inwestycji wartych prawie 358 miliardów złotych. Wartość wsparcia UE w tych projektach to ponad 220 miliardów złotych. Oznacza to, że dwie trzecie funduszy dla Polski jest już zagospodarowanych.

W przyszłym roku MIiR planuje podpisać umowy na inwestycje, w których wartość dofinansowania unijnego wyniesie 46 miliardów złotych. Na koniec roku wykorzystane ma być 277 miliardów złotych z UE, czyli 84% puli dla Polski. Z tych pieniędzy będą finansowane nowe inwestycje, na przykład droga ekspresowa S7 Warszawa – Grójec czy autostrada A1 Częstochowa – Tuszyn.

Minister koordynuje też inwestycje finansowane z Planu Junckera. Wartość inwestycji w Polsce finansowanych z tego źródła to około 60 miliardów złotych. Wysokość zatwierdzonego wsparcia – ponad 15 miliardów złotych – daje naszemu krajowi piąte miejsce w UE – za Francją, Włochami, Hiszpanią i Niemcami. W przyszłym roku planowane jest pozyskanie finansowania dla co najmniej 7 dużych inwestycji.

Zadaniem Ministerstwa jest też wdrażanie dwóch programów finansowanych ze środków budżetowych – Mosty dla Regionów i dodatkowych 500 milionów złotych na drogi lokalne. W tym pierwszym przypadku do 29 marca 2019 roku trwa nabór wniosków. W drugim – pieniądze trafiły do 421 samorządów, które zrealizują 433 inwestycje. Powstanie 561 kilometrów dróg gminnych i powiatowych.

Oprócz zapowiadanej przez ministra Kwiecińskiego reformy procesu inwestycyjnego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju planuje w przyszłym roku przedstawić zmiany w prawie dotyczącym zagospodarowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii. Planowanie przestrzenne ma być bardziej skuteczne, a dane geodezyjne i kartograficzne dostępne dla obywateli.

 

WYMIAR SPOŁECZNY…

Ten obszar obejmuje program Dostępność Plus i mieszkalnictwo.

 

„Polska jeszcze nigdy nie miała takiego programu jak Dostępność Plus. Program to nie tylko warte 23 miliardy złotych inwestycje zwiększające dostępność, ale też na przykład zmiany w prawie. Pokazaliśmy pierwszy w historii projekt ustawy o dostępności, która jest teraz we wstępnych konsultacjach ze środowiskami osób niepełnosprawnych” – powiedział Kwieciński.

Ministerstwo przygotowało też trzy ustawy, których celem jest większe bezpieczeństwo rodzin:

  • specustawę mieszkaniową, która ma uwolnić atrakcyjne grunty i przyspieszyć budowę mieszkań przy zachowaniu standardów urbanistycznych,
  • ustawę, która wprowadza dopłaty do czynszów wysokości nawet kilkuset złotych przez 15 lat,
  • ustawę przekształcającą użytkowanie wieczyste gruntów pod nieruchomościami mieszkaniowymi we własność.

Wśród zadań na najbliższy rok minister wskazał między innymi przyjęcie ustawy o dostępności i uruchomienie programu dopłat do czynszów. Zapowiedział też, że na koniec 2019 roku będzie 100 tysięcy mieszkań w uruchomionych inwestycjach. Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (publikujemy oryginalny tekst zamieszczony na internetowych stronach MIiR – przy. red.)

 

* * *

 

Od redakcji: „STRATEGIA na rzecz ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” to 418 - stronicowe opracowanie autorstwa Mateusza Morawieckiego – dziś szefa rządu. „Jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. Co więcej, wartość samą w sobie stanowi fakt, że czyny wyprzedziły spisane treści” - czytamy we wstępie. Czy jest to realny plan, czy też zbiór pobożnych życzeń, przeznaczony dla nieświadomego i niewykształconego odbiorcy? Czy odpowiada on właściwie zidentyfikowanym oczekiwaniom społecznym, czy tylko je rozbudza? Czy jest adekwatny do ponadprzeciętnego poziomu wiedzy o świecie i gospodarce, czy te raczej zaspokaja deficyt edukacyjny i intelektualny szerokich kręgów społeczeństwa?

Niewątpliwie SOR jest ważnym dokumentem z wytycznymi rozwoju kraju, chociażby z tego powodu, że pełni rolę drogowskazu dla rządzących na najwyższym szczeblu. Trzeba jednak odpowiedzieć sobie na kolejne ważne, fundamentalne pytanie: Czy ci, którzy obecnie odgrywają pierwszoplanową, decyzyjną rolę na niwie spraw państwowych - mają świadomość, że są jedynie reprezentantami społeczeństwa i ich powinnością jest działać w jego imieniu? Czy mają stałą świadomość, że sami z siebie nie generują żadnych dochodów, ponieważ obracają wyłącznie groszem publicznym i z dotacji zewnętrznych? Ich sprawność w zarządzaniu wspólnym dobrem wpływa oczywiście na efektywność ekonomiczną masy podatków i danin zaangażowanych w rozwój i bieżące funkcjonowanie kraju. Czy jednak analiza efektów wprowadzania w życie Strategii akcentuje służebną wobec obywateli rolę każdego rządu w demokratycznym państwie prawa? Czy mamy do czynienia z rzetelną informacją, czy też jedynie z tanią propagandą sukcesu?

Doświadczenie uczy, że do analiz opracowywanych przez kręgi władzy zawsze, także w przyszłości, należy podchodzić z dużą ostrożnością. Dlatego na te i wiele innych ważnych pytań każdy musi odpowiedzieć sobie sam.

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |