SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  126  / Chodzież lokalnym liderem…

 

15 lat polskich samorządów w UE: Chodzież


 
Chodzież lokalnym liderem
wykorzystania
środków unijnychWedług rankingu opublikowanego przez magazyn „Wspólnota” Chodzież zajmuje 44 miejsce w kraju pod względem wydatków ze środków unijnych na lata 2014-2017 w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W przypadku Chodzieży jest to 575,84 zł.

 

Tablice informujące o zaangażowaniu środków unijnych to częsty widok w Chodzieży. Od roku 2006 samorząd miasta skutecznie aplikuje o coraz wyższe kwoty, dzięki którym powstają na terenie Chodzieży większe i mniejsze inwestycje. Przy udziale dotacji unijnych została wybudowana promenada nad Jeziorem Miejskim (ponad 3 mln zł dofinansowania), czy zmodernizowana infrastruktura wodno-ściekowa (ponad 23 ml zł dofinansowania). Z ostatnich dużych inwestycji warto skupić się na trzech: termomodernizacji budynków oświatowych, miejskiej mobilności oraz minicentrum nauki i kreatywności w Szkole Podstawowej nr 1.

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA – ENERGOOSZCZĘDNE I ESTETYCZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży”

Całkowita wartość projektu: 7 796 476,00 zł

kwota dofinansowania: 5 115 991,73 zł.

Termomodernizacji zostały poddane: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży, Miejskie Gimnazjum im. Jana Ignacego Paderewskiego w Chodzieży (obecnie jeden z budynków Szkoły Podstawowej nr 1) i Miejskie Przedszkole nr 5 „Pod Żaglami Piątki” w Chodzieży.

Inwestycja została zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”, Podziałanie 3.2.1. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”.

Celem projektu zgodnie z Programami Funkcjonalno – Użytkowymi, Audytami energetycznymi i Audytami oświetleniowymi było zmniejszenie ilości oraz kosztów zużycia energii w termomodernizowanych placówkach.

Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2017 r. i przez większość czasu prowadzone były równolegle na wszystkich trzech budynkach. Wykonano, między innymi, docieplenie fundamentów oraz ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachów i wymianę instalacji odgromowej. Przeprowadzona została wymiana oświetlenia oraz instalacji c.o. i c.w.u.

Efektem realizacji projektu jest nie tylko obniżenie strat ciepła w placówkach i racjonalizacja poziomu zużywanej energii, ale należy podkreślić, że znacząco poprawił się wygląd budynków, które zyskały nową elewację. Wpłynęło to na poprawę estetyki wyglądu miasta. Nowe elewacje placówek szkolnych i przedszkolnej z pewnością ogromnie cieszą dzieci – przedszkolaki i uczniów, którzy uczą się teraz w wyremontowanych, pięknych i kolorowych budynkach. Wielką popularnością w mediach społecznościowych cieszył się film, w którym zostały zestawione zdjęcia sprzed remontów oraz ukazujące stan po zakończonej inwestycji.

 

MOBILNOŚĆ MIEJSKA – CZYSTSZE POWIETRZE I ZMIANY PRZYZWYCZAJEŃ

Mobilna Chodzież to potoczna, skrócona nazwa projektu „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie Miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców”. Chodzieska mobilność zmienia oblicze naszego miasta od 2016 r. W ramach projektu wykonano prawie 10 km ścieżek pieszo-rowerowych, 270 miejsc postojowych dla samochodów, 8 parkingów o powierzchni około 10.000 m2, 167 miejsc postojowych dla rowerów, 18 wiat autobusowych, modernizacja 34 przystanków, 5 pętli i 13 zatok autobusowych, modernizacja 44 przejść dla pieszych i wykonanie 43 lamp nad drogami i ścieżkami pieszo-rowerowymi. Mieszkańcy korzystają z 5 nowych autobusów niskopodłogowych, w tym jednego o napędzie elektrycznym, w które wyposażony został Miejski Zakład Komunikacji oraz z 50, cieszących się wielka popularnością Chromków, czyli Chodzieskich Rowerów Miejskich.

Celem projektu jest zwiększenie udziału komunikacji publicznej i ekologicznej w sposobach przemieszczania się mieszkańców – co jak widać po popularności Chromka, który w niecały rok uzyskał ponad 2000 zarejestrowanych użytkowników – właśnie dzieje się na naszych oczach. Miesięcznie mieszkańcy spędzają z Chromkiem łącznie ponad 2.000 godzin i przejeżdżają w tym czasie około 12.000 kilometrów.

Projekt „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie Miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kwocie ponad 12.000.000 zł. Wkład własny miasta to ponad 3.000.000 zł, a wkład partnera projektu – Powiatu Chodzieskiego: 350.000 zł.

 

METAMORFOZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Pod nazwą projektu „Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży” kryje się gruntowna przemiana, jaką przeszła najstarsza z chodzieskich szkół.

Podstawowym celem projektu była poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej ogólnokształcącej w SP1, wzrost sprawności fizycznej uczniów i zwiększenie popularyzacji nauki i innowacji. Spektakularne efekty przyniosła przebudowa, mieszczącej się w odrębnym budynku, sali gimnastycznej wraz z dobudowaniem do niej minicentrum nauki i kreatywności, w którym odbywają się bardzo atrakcyjne zajęcia dla uczniów. Sala gimnastyczna przeszła gruntowny remont, łącznie z nawierzchnią, sufitem, przekształceniem sal, również na zajęcia korekcyjne. Z kolei centrum daje możliwości realizowania wielu z nich w oparciu o metody doświadczalne. Dzięki projektowi centrum zostało wyposażone w odpowiednie urządzenia umożliwiające przeprowadzanie zajęć w nowoczesnej formule. Należy pamiętać, że równie ważny był remont samej sali do zajęć z wychowania fizycznego oraz pozostałych pomieszczeń znajdujących się w budynku i zaadaptowania ich do funkcji higieniczno-sanitarnej oraz na potrzeby lekcyjne.

Generalną zmianę przeszło też szkolne boisko wielofunkcyjne, które obecnie posiada nawierzchnię poliuretanową oraz bieżnię z czterema torami.

Projekt został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Partnerem projektu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży. Całkowita wartość zadania to: 5 113 083,02 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło: 3 974 329,31 zł.

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |