SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  126  / Co jest możliwe…

 

Euroregion Śląsk Cieszyński:
15 lat w Unii Europejskiej - 15 lat drogi do przodu! 
Nie sądzę, by ktokolwiek był
na tyle mądry, aby ocenić,
co jest możliwe, a co nie

Henry Ford

 


Unię Europejską utworzono po to, aby położyć kres krwawym wojnom, wybuchającym często pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszliwszą była II wojna światowa. Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój. W 1986 r. dochodzi do podpisania Jednolitego aktu europejskiego. Jest to traktat tworzący podstawy dla szeroko zakrojonego sześcioletniego programu, mającego na celu usunięcie przeszkód dla wolnego przepływu handlu w UE, a w konsekwencji utworzenia „jednolitego rynku”. W 1993 r. ukończono proces tworzenia jednolitego rynku, w ramach którego obowiązują tzw. cztery swobody, czyli swoboda przepływu towarów, usług, osób i kapitału. W latach 90. wchodzą w życie kolejne dwa traktaty: w 1993 r. wchodzi w życie traktat z Maastricht, a w 1999 r. – Traktat Amsterdamski. Obywatele są zainteresowani kwestiami ochrony środowiska, a także współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Z kolei małe miasteczko w Luksemburgu daje nazwę układowi z Schengen, który stopniowo zapewni obywatelom możliwość podróżowania bez kontroli paszportowych na granicach.

 

Przystąpienie aż 10 nowych państw do UE w 2004 r. (w tym Polski i Republiki Czeskiej) uznano za kres podziałów politycznych pomiędzy Wschodem a Zachodem. We wrześniu 2008 r. w gospodarkę światową uderza kryzys finansowy. Wszystkie kraje UE ratyfikują traktat lizboński, który wchodzi w życie w 2009 r. Zapewnia on UE nowoczesne instytucje i skuteczne metody działania.

Zapewne, nie tylko w moim odczuciu, prawdziwe scalanie Starego Kontynentu rozpoczyna się z dniem 1 maja 2004 roku, kiedy do „europejskiej rodziny” dołączają kraje bloku wschodniego. Data ta staje się swoistą cezurą, można rzec „kamieniem granicznym”, intensyfikacji współpracy transgranicznej realizowanej przez Euroregiony. Jednym z nich, tym najmniejszym, ale zapewne bardzo aktywnym, jest Euroregion Śląsk Cieszyński. Te 15 lat, z 20 działalności Euroregionu, to ponad 110 projektów własnych (z których największy dotychczas posiadał budżet blisko 17 mln złotych), blisko 750 mikroprojektów, setki partnerstw, tysiące konsultacji, spotkań, konferencji, wspólnych aktywności po obu stronach granicy.

Wychodząc z założenia, że forma działalności euroregionalnej na naszym skrawku pogranicza sprawdziła się, wiemy że Euroregion jest nadal potrzebny. Udało się zrobić wiele, wciąż jednak tak dużo pracy przed nami. Wdrażać będziemy transgraniczne aktywności w turystyce, miedzy innymi na rzecz promocji marek terytorialnych, głównie Śląska Cieszyńskiego oraz budowy transgranicznych ofert i pakietów pobytowych. Pielęgnować będziemy nasze kontakty z instytucjami pogranicza francuskoniemieckiego oraz partnerami międzynarodowej sieci ośrodków szkoleniowo-doradczych TEIN. Na pewno będziemy rozwijać działalność EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. Mamy nadzieję, że nadal będziemy wdrażać wiele wartościowych działań, projektów własnych oraz wspierać nasze pogranicze poprzez zarządzanie Funduszem Mikroprojektów.

Przede wszystkim jednak na pewno będziemy kontynuować „mrówczą” pracę przy budowaniu i pielęgnowaniu partnerstw, nie tylko tych projektowych, dążąc do sytuacji w której polsko-czeska współpraca transgraniczna ze współpracy międzynarodowej stanie się zwyczajnie współpracą sąsiedzką.

Myślę, że udało nam się przez te ostatnie 15 lat osiągnąć wiele, także – zdawałoby się – rzeczy niemożliwych…

Ten projekt jest dla nas odzwierciedleniem nowej drogi. Kiedyś przekazywaliśmy środki w ramach regrantingu, potem pisaliśmy projekty parasolowe a teraz piszemy projekty bezpośrednio odpowiadając na potrzeby naszych członków. Na ich rzecz prowadzimy działania i zakupy sprzętu pod wspólnym mianownikiem i w jednym celu odpowiadającym palącej potrzebie społecznej.

 

Bogdan Kasperek
Sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |