SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  126  / Docenić korzyści

 

15 lat wielkopolskich samorządów w UE: Śrem


 
Docenić korzyściZ Adamem Lewandowskim, Burmistrzem Śremu
rozmawia Antoni Szczęsny
– Jak przekuwać obietnice wyborcze w czyny, czy era decydującej roli dofinansowania projektów z UE i innych zewnętrznych źródeł już się skończyła?

– 15-lecie Polski w Unii Europejskiej to doskonały moment, by cieszyć się z tego sukcesu; z tego, że Polska dołączyła do wspólnoty państw europejskich. Członkostwo w sojuszu europejskim to ogromne korzyści dla Polski, w tym oczywiście dla gminy Śrem. Gmina korzystała z różnorodnych programów unijnych, które umożliwiały wsparcie podejmowanych działań społecznych, kulturalnych, gospodarczych czy inwestycyjnych.

 

Realizacja niektórych inwestycji nie byłaby możliwa bez wsparcia funduszy unijnych. Wydatkowanie tak wielu milionów złotych byłoby ogromnym obciążeniem budżetu gminy Śrem. Formuła dofinansowania przedsięwzięć z zewnętrznych źródeł finansowania jest wciąż aktualna. Jako gmina korzystamy ze wszelkich możliwych instrumentów finansowych. Wdrażanie nowych rozwiązania technologii informatycznych czy tworzenie nowych miejsc kultury lub sportu jest ogromną korzyścią, równocześnie jednak przyczynia się do wzrostu bieżących kosztów (utrzymania systemów, obiektów itp.). Przy braku wsparcia funduszy zewnętrznych i wzroście kosztów bieżących, gmina dysponowałaby niewystarczającą pulą na realizację kolejnych wielkich przedsięwzięć.

– Gminy muszą stawiać na zrównoważony rozwój i realizować bardzo szeroki zasób zadań, które określa ustawa. Śrem kieruje się również wieloletnią strategią, która określa zasady oraz kierunki polityki w celu zapewnienia szeroko pojętego i trwałego rozwoju. Różnorodność zadań, ogrom potrzeb oraz chęć poprawy jakości życia mieszkańców sprawia, że dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, które może wynieść nawet 85% wartości projektu, jest nie tylko możliwością, ale również akceleratorem podejmowanych działań i zmian.

Moim zdaniem perspektywa finansowania gminnych inwestycji ze źródeł zewnętrznych jest wciąż aktualna, a samorządy, w tym Śrem, z chęcią będą z niej korzystać.

 

– Jaka będzie mapa drogowa inwestycji w 2019 r? Jakie są najtrudniejsze bariery uniemożliwiające szybkie wdrażanie innowacyjnych projektów poprawiających jakość życia?

– Ważne, by był równy dostęp do wszelkich projektów unijnych. Obecnie zabiegamy o umieszczenie projektów kluczowych w projektowanej strategii rozwoju Śremu i województwa wielkopolskiego. Podejmujemy starania o zapisanie inwestycji rewitalizacji linii kolejowej na trasie Śrem – Czempiń, która umożliwi mieszkańcom Śremu bezpośredni, wygodny i ekologiczny dojazd do Poznania. Ważnym punktem jest również przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 434 pomiędzy Śremem a Kórnikiem. Kolejnym elementem, na które warto ukierunkować działania, jest problem wykorzystania i zagospodarowania terenów rzecznych. W bieżącym roku szykujemy się do opracowania nowej strategii, która określi kierunki dalszego rozwoju gminy uwzględniając potrzeby mieszkańców oraz współczesny rozwój technologiczny.

 


– Co należy poprawić w funkcjonowaniu systemu kwalifikacji i przyznawania dofinansowania z UE i innych źródeł?

– Procedura pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych jest bardzo skomplikowana i zbiurokratyzowana. Ogromna ilość dokumentacji, którą należy przedstawić we wniosku, wymaga sporego nakładu czasu oraz pracy. Sporym utrudnieniem są krótkie terminy naboru. Harmonogramy konkursów na cały rok są co prawda dostępne wcześniej, jednak regulaminy, które uszczegóławiają zakres danego wniosku, pojawiają się przy ogłoszeniu naboru. Niestety czasem okres jednego miesiąca wyznaczony na przygotowanie wniosku jest zbyt krótki, by przygotować komplet niezbędnej dokumentacji. Warto zwrócić również uwagę na wysokość alokacji środków w poszczególnych konkursach. Są takie kwestie, które wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród samorządów, jak np. budowa dróg, gdzie wpływa nawet kilkadziesiąt czy kilkaset wniosków, a dofinansowanie otrzymuje jedynie kilka z nich.

 

– Co Pan sądzi o pomyśle nawiązywania przez samorządy bezpośrednich relacji finansowych – mówiąc wprost zaciągania kredytów inwestycyjnych i refundowaniu ich bezpośrednio przez UE, z pominięciem ministerstw i innych agend rządowych?

– Pomysł, o którym Pan wspomina jest propozycją do rozważenia. Wiele samorządów ma jeszcze sporą zdolność kredytową i dla nich byłaby to dobra sytuacja. Z drugiej strony sporo samorządów działa na pograniczu tej zdolności – co wówczas? Mówimy o zrównoważonym rozwoju, a coraz częściej dostrzegamy różnice rozwojowe – chociażby infrastrukturalne czy Dochody gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jak i potencjał samorządowy na przestrzeni całego kraju, są bardzo zróżnicowane.

 

– Jakich reform wymaga sama Unia Europejska i jaki powinien być jej kształt i priorytety?

– Proszę nie oczekiwać analizy politycznej z mojej strony. UE jest wspólnotą, dzięki której możemy liczyć na dalszy rozwój. Doceniamy wiele aspektów przynależności do Unii Europejskiej – chociażby swoboda bezgranicznego poruszania się po Europie. Pytanie brzmi, czy każdy szczegół rozwojowy musi odpowiadać uzgodnieniom na poziomie UE?

 

– Jakie projekty będziecie Państwo realizować (już realizujecie) w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i i jakie planujecie, mimo niezatwierdzenia jeszcze budżetu UE na lata 2020-2027?

– Gmina Śrem zrealizowała wiele projektów, które współfinansowane były ze środków UE. Korzystaliśmy z różnych programów: przede wszystkim WRPO i PROW, ale dzięki aktywności w Metropolii Poznań również z instrumentu ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) w ramach WRPO.

W Śremie nastąpiło wiele zmian, których prawdopodobnie nie udałoby się zrealizować bez wsparcia zewnętrznego. W ramach WRPO zdołaliśmy wybudować promenadę nad Wartą, przebudować główną arterię miasta obejmującą ulice Kilińskiego i Piłsudskiego, rozbudować Muzeum Śremskie o nową salę widowiskową i powierzchnię wystawową. Zakończyliśmy termomodernizację gminnych szkół – Szkoły Podstawowej Nr 6 i Szkoły w Nochowie. Rosnąca liczba uczniów spowodowała potrzebę rozbudowy szkoły w Dąbrowie. Obecnie budujemy dwa węzły przesiadkowe: przy ulicach Zamenhofa i Stary Rynek. Dążymy do realizacji długo oczekiwanego przez mieszkańców projektu – budowy kładki rowerowej przez kanał ulgi rz. Warty i ścieżek w kierunku Mechlina i Zbrudzewa. Programy dedykowane obszarom wiejskim wpłynęły na poprawę infrastruktury rekreacyjnej w sołectwach: w Psarskim powstało centrum rekreacyjne, w Krzyżanowie – sala sportowa, w Mechlinie – rozbudowano świetlicę wiejską. Pozyskaliśmy pieniądze na budowę świetlicy w Zbrudzewie oraz korty tenisowe w Psarskim. Dzięki wsparciu unijnemu udało się zrealizować szereg projektów społecznych i edukacyjnych: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, projekty zwiększające kompetencje uczniów w wielu dziedzinach nauki wraz ze szkoleniami dla nauczycieli i doposażeniem szkół w niezbędne oprzyrządowanie, projekty w zakresie pomocy społecznej. Oczywiście niezwykle ważna jest infrastruktura podstawowa powszechnego użytku, jak drogi czy chodniki, ale zdecydowaliśmy się postawić również na rozbudowę instytucji kultury i aplikować o środki na modernizację Muzeum Śremskiego, którą właśnie zakończyliśmy. Beneficjentami projektów byli i są tysiące mieszkańców gminy Śrem w każdym wieku.

 

– Dziękuję za rozmowę.


Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |