SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  126  / 25. Posiedzenie Komisji…

 

Euroregion Śląsk Cieszyński:
15 lat w Unii Europejskiej - 15 lat drogi do przodu!


 
25. posiedzenie
Polsko-Czeskiej
Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy TransgranicznejSala Cieszyńskiego Ośrodka Kultury “Dom Narodowy” 6 czerwca br. była miejscem konferencji podsumowującej 15-letnią obecność Polski i Republiki Czeskiej w strukturach Unii Europejskiej. Uroczystość otworzyli Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Zastępca Burmistrza Czeskiego Cieszyna Vít Slováček oaz Współprzewodnicząca Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Adminisracji Joanna Tomasini-Lewandowska. Konferencję poprowadzili Dyrektorzy polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński Bogdan Kasperek i Tomáš Balcar.

 

Podczas zdarzenia podsumowano działalność Euroregionu i polsko-czeską współpracę euroregionalną prowadzoną przez ostatnie 15 lat oraz zaprezentowano filmy poświęcone Euroregionowi oraz Funduszowi Mikroprojektów. Wręczono także wyróżnienia dla mikrobeneficjantów Funduszy Mikroprojektów Interreg na polsko-czeskim pograniczu czyli EURO-NAJki.

Konferencję poprzedziła terenowa wizyta pokazująca rezultaty realizacji programu “Ogród dwóch brzegów” na nabrzeżach Olzy w Cieszynie i w Czeskim Cieszynie. Towarzyszyły jej także wystawy podsumowujące 20 lat naszego Euroregionu oraz prezentujące projekty realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na pograniczu śląsko-morawskim. Zebrani w sali Domu Narodowego wysłuchali także okolicznościowego koncertu Michała Kasztury i Edyty Cymer.

Zdarzenie to poprzedziło dwudniowe (6-7 czerwca), jubileuszowe 25. posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które tym razem zagościło w Cieszynie. Jej obradom przewodniczyli Joanna Tomasini-Lewandowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Międzynarodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Tomáš Kafka, Dyrektor Departamentu Państw Europy Środkowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

W wystąpieniach inauguracyjnych Współprzewodniczący Komisji, witając uczestników posiedzenia, zaznaczyli że w 2019 roku mija 25 lat od podpisania Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o Współpracy Transgranicznej z dnia 8 września 1994 roku i podkreślili, że jubileusz ten pokrywa się w tym roku z XXV posiedzeniem Komisji. Zwrócili uwagę, iż wieloletnie relacje udowodniły, że dobra współpraca podmiotów szczebla rządowego z podmiotami lokalnymi przynosi wymierne, dobre efekty. Współprzewodniczący Komisji nawiązali również do 15. rocznicy członkostwa Polski i Czech w Unii Europejskiej, które otworzyło przed Warszawą i Pragą nowe możliwości współpracy w wymiarze europejskim.

Uczestników posiedzenia Komisji powitali: Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Pradze Barbara Ćwioro, Ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie Ivan Jestřáb, Burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Czeskiego Cieszyna Gabriela Hřebačková oraz Przewodniczący Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński, Wójt Jasienicy Janusz Pierzyna.

Po inauguracji posiedzenia przewodniczący grup roboczych Komisji spotkali się w celu omówienia efektów współpracy w okresie od poprzedniego posiedzenia Komisji oraz uzgodnili tematy i zadania, które będą realizowane w okresie do kolejnego posiedzenia Komisji. Swoje spotkanie odbyła także Grupa robocza ds. współpracy euroregionalnej, którą aktywnie współtworzy i Euroregion Śląsk Cieszyński.

W części jubileuszowej posiedzenia przedstawiciele naszego Euroregionu przedstawili informację dotyczącą rekomendacji dla obszaru pogranicza polsko-czeskiego w dziedzinie ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego powstałych w ramach projektu „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim”. Spotkało się to z żywym zainteresowaniem uczestników posiedzenia.

Po podpisaniu protokołu z obrad, na zakończenie jubileuszowego posiedzenia Komisji osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz rozwoju polsko-czeskiej współpracy transgranicznej wręczono okolicznościowe podziękowania. Jedno z nich z nich przypadło Euroregionowi Śląsk Cieszyński.

 

*****

 

Od niedzieli do wtorku 9-11 czerwca br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju RP pełniące rolę Instytucji Krajowej w programie Interreg V-A Republika Czeska – Polska, we współpracy z Euroregionami Śląsk Cieszyński i Silesia oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym Interreg V-A Republika Czeska – Polska w województwie śląskim, zorganizowało Rajd rowerowy na polsko-czeskim pograniczu oraz Piknik Europejski promujący Program i 15-lecie wejścia Polski i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej.

Piknik Europejski promujący polsko-czeską współpracę transgraniczną zorganizowany na zakończenie I etapu rajdu, na terenach przygranicznych i rekreacyjnych nad rzeką Olzą w Cieszynie (Camping „OLZA”) cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Cieszyna, Czeskiego Cieszyna oraz turystów. Dla uczestników przewidziane były różnego rodzaju atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, m.in.: stoiska z drobnymi upominkami i materiałami promocyjnymi dot. polsko-czeskiej współpracy, konkursy, degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, ścianka wspinaczkowa dla dzieci i dorosłych, możliwość sprawdzenia swoich sił na rowerach stacjonarnych, występ zaolziańskiego zespołu Ampli Fire oraz wieczorny pokaz tańca z ogniem, przygotowany przez „Inferis Teatr Ognia”.

Celem zorganizowanego rajdu, którego trasa przebiegała po polsko-czeskim pograniczu była promocja efektów projektów zrealizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej, w tym zrealizowanych w ramach Interreg V-A na naszym pograniczu. Jego czestnikami byli przedstawiciele polskich i czeskich instytucji zaangażowanych w realizację Programu oraz beneficjenci polsko-czeskich projektów transgranicznych, w tym także jednostek organizacyjnych miasta Cieszyna oraz Euroregionu Śląsk Cieszyński. Rajd rozpoczął się w niedzielę 9 czerwca w Ustroniu (Pijalnia Wód) a zakończył we wtorek 11 czerwca na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Trasa prowadziła m.in. przez Goleszów, Cieszyn, Czeski Cieszyn, Karwinę, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój i Godów. Uczestnicy rajdu zapoznali się z wybranymi efektami współpracy polsko-czeskiej na obszarze naszego Euroregionu: Pijalnią wód w Ustroniu Zawodziu, trasą rowerową Śladami Stroju Cieszyńskiego oraz trasami spacerowymi na ternie gminy Goleszów, zmodernizowaną drogą dojazdową do przejścia granicznego w Lesznej Górnej, projektami w ramach programu “Ogród dwóch brzegów” w Cieszynie i Czeskim Cieszynie (Revital Park, Sport Park, Sport Most, Cieszyńska Wenecja, Open Air Museum), rewitalizacją Archeoparku w Podoborze, modernizacją Parku Zdrojowego w Karwinie-Frysztacie, Żelaznym Szlakiem Rowerowym (Karwina, Piotrowice k. Karwiny, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój, Godów) oraz rewitalizacją Parku Zdrojowego i efektami innych projektów polsko-czeskiej współpracy, także mikroprojektów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Bogdan Kasperek
Sekretarz Euroregionu Śląsk Cieszyński
Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |