SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  126  / Stolica Podhala…

 

Polskie samorządy w Unii Europejskiej: Nowy Targ 
Stolica Podhala
nie przespała unijnych szans…


W latach 2014 – 2018 w Nowym Targu zrealizowano szereg inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem władz miasta jest dbanie o zrównoważony rozwój – czyli wdrażanie nowych inwestycji w sposób nie zagrażający środowisku. Szczególne miejsce w działaniach miejscowych samorządów zajmuje również kultywowanie oraz promocja tradycji, kultury góralskiej oraz aktywnego trybu życia. Dotacje unijne w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju oraz poszerzenia możliwości miasta na wyżej wymienionych płaszczyznach.

 

Wschodnia obwodnica miasta Nowy Targ dofinansowana Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zrealizowano jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w naszym mieście ostatnich lat tj. obwodnicy północno – wschodniej. Stała się ona ważnym węzłem komunikacyjnym poprzez powiązanie z drogami wylotowymi w Tatry, Pieniny, ośrodki narciarskie, baseny termalne oraz inne atrakcje regionu Podhala. Koszty zrealizowanego zadania (wraz z wykupem gruntów): 8 353 321,00 zł z czego miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 5 071 804,00 zł.


Budynek wieży wodnej odremontowany w ramach programu „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”


Programy unijne w znaczny sposób przyczyniły się do powstania w mieście Nowy Targ nowych placówek muzealnych. W ramach projektu: „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”, dofinansowano remont oraz konserwację zabytkowego obiektu techniki, z przełomu XIX i XX wieku – wieży wodnej przy dworcu kolejowym w Nowym Targu. W wyremontowanym budynku utworzono muzeum, poświęcone historii kolejnictwa w Nowym Targu. Koszty zrealizowanego zadania: 1 026 000,00 zł; koszty dofinansowania 854 000,00 zł ze środków Programu Współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 .

W ramach tego projektu rozbudowano dawną oficynę hotelu Herza w Nowym Targu oraz przekształcono ją w Muzeum Drukarstwa. W Muzeum znajduje się ekspozycja unikatowej maszyny drukarskiej z połowy XIX wieku wraz z oprzyrządowaniem. Koszty zrealizowanego zadania: 3 514 080,00 zł; koszty dofinansowania 2 480 593,00 zł ze środków Programu Współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.


Muzeum Drukarstwa współfinansowane w ramach programu „Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”


Projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr, jest konsekwentnie realizowany już od kilku lat przy partnerskiej współpracy sąsiednich Gmin po stronie polskiej oraz słowackiej. Wiodącym partnerem etapu II jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY. W ramach projektu na terenie miasta powstało ponad 8,9 km ścieżek rowerowych, przebiegających m.in. w pobliżu rezerwatu torfowiskowego „Bór na Czerwonem”. Wartość inwestycji dla Miasta Nowy Targ – 2 995 000,00 zł; dofinansowanie wyniosło 2 145 000,00 zł.

Realizacja projektu „Dziedzictwo materialne i społeczno– kulturowe Nowego Targu i Kieżmarku” przyczyniła się do wykorzystania dorobku materialnego i społeczno – kulturowego Nowego Targu i Kieżmarku. W ramach projektu wydano trzy publikacje: monografię Miasta Kieżmark, „Wspomnienia pracowników Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego” oraz album „Nowy Targ obrazki z przeszłości”.


Fragment ścieżki rowerowej powstałej w ramach projektu Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr etap II


Obecnie miasto jest w trakcie realizacji projektu pt; „Wędrówka śladami historii, kultury i tradycji pogranicza polsko-słowackiego Nowy Targ Kieżmark”. W ramach dotychczasowej realizacji mikroprojektu została przygotowana kampania informacyjno-edukacyjnej w telewizji TVP3 Kraków, pt. „Nowotarski krajobraz z Janem Pawłem II”, został również opracowany scenariusz do tegoż filmu . W ramach projektu przygotowano i opracowano album. „Nowotarski krajobraz z Janem Pawłem II”, którego promocja z uwagi na obchody 40-lecia wizyty Jana Pawła II w Nowym Targu została przewidziana na czerwiec bieżącego roku.


Jan Paweł II podczas wizyty na nowotarskim lotnisku w czerwcu 1979 roku (mat.archiwalne UM)


Działania realizowane w ramach projektów dotowanych przez Unię Europejską pozwoliły na zacieśnienie więzi z samorządami pogranicza polsko-słowackiego, znacznie przyczyniły się do poszerzenia oferty kulturowo-rekreacyjnej miasta Nowy Targ oraz wzbogaciły miasto o nowe placówki muzealne. Modernizacje dróg w ramach unijnych programów mają bezpośredni wpływ na tworzenie sprawnego i spójnego systemu transportowego co jest niezwykle istotną dziedziną działania samorządów wpływającą na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Dzięki realizacji projektów ze środków unijnych możemy budować pozycję miasta Nowy Targ jako rzeczywistej Stolicy Podhala na miarę XXI wieku.

 

Grzegorz Watycha
Burmistrz Miasta Nowy Targ


Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |