SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  126  / Wykorzystać bałtyckie odpady

 

Polskie euroregiony w Unii Europejskiej: Euroregion Bałtyk 
Wykorzystać bałtyckie odpady

 


Sama nazwa projektu CONTRA, w wolnym tłumaczeniu: „Bałtyckie Odpady Plażowe – zamiana uciążliwości na zasób i kapitał” powie niewiele osobom postronnym. A projekt koncentruje się na problemie, który może dotknąć każdego, kto lubi od czasu do czasu przyjechać nad Bałtyk by wypocząć i nacieszyć się czystą plażą. No właśnie… czystą plażą. Niestety nie zawsze tak jest. Morze bowiem, stale wyrzuca na brzeg resztki roślin i innych organizmów (i nie tylko). Fachowo nazywa się to „kidzina morska” (ang. Beach wreck). Są to odpady organiczne np. trawa morska, brązowe algi, wodorosty, czasem – martwe ryby lub meduzy, resztki drzew, gałęzie itp. Z jednej strony – to materiał biologiczny, który wzbogaca morze w składniki odżywcze, a z drugie strony – odpad, bardzo niepożądany szczególnie w miejscowościach turystycznych. Lokalne władze z takich miasteczek robią bowiem wszystko, by przyciągnąć turystów, a takie zwałowisko, delikatnie mówiąc, nieładnie pachnących resztek nie stanowi atrakcji. Jego usunięcie też jest kosztowne, a dodatkowo – stwarza konflikt z wymogami ochrony środowiska. Dla samorządów dbanie o czystość plaż, szczególnie po burzy czy sztormie, jest uciążliwe i kosztowne. Tego typu odpady w dużych ilościach gromadzą się na plażach, tworząc całe zwały gnijących resztek. W końcowym etapie resztki te wracają do wody morskiej w postaci brudnej zawiesiny, która skutecznie zniechęca do korzystania z plaży i wody.

 

Z problemem tym mierzą się właściwie wszystkie miasta i regiony nadmorskie leżące nad Bałtykiem. Tak naprawdę do końca nie ma jasności co z tym fantem robić. Sprzątać? Zostawiać? Jeśli zbierać z plaż, to co dalej z tym robić? Jak utylizować? Gdzie jest ten punkt równowagi między wymogami ochrony środowiska i morza, a gospodarką człowieka (szczególnie turystyką)? Wiele takich i innych pytań staje przez partnerami projektu.

W ramach projektu CONTRA partnerzy chcą po pierwsze sprawdzić jak wygląda obecnie stan wiedzy (w tym uregulowań prawnych) na temat zrównoważonego zarządzania odpadami plażowymi, przetestować niektóre rozwiązania jak również stworzyć zestaw „narzędzi”, które ułatwią rozwiązywanie problemu.

W 6 wybranych nadbałtyckich ośrodkach zostaną przeprowadzone badania, mające na celu określenie jaki wpływ na gospodarkę lokalną, środowisko i społeczności ma usuwanie tych odpadów, jednocześnie w ramach tych badań zostaną przetestowane sposoby utylizacji i ich wykorzystania. Na przykład jako nawozów, dodatków wzbogacających glebę (biokaronizatory), algowych bio-pokryć składowisk odpadów, materiału wzmacniającego teren wydm czy do produkcji biogazu lub poprawy jakości wody. Wyniki zostaną uwzględnione w opracowanym przez partnerów „zestawie narzędzi” (toolkit), który dotyczyć będzie metod i technik zarządzania, recyklingu i wykorzystania odpadów plażowych. Da to możliwość wszystkim zainteresowanym samorządom z terenów wybrzeża Morza Bałtyckiego na sprawniejsze i bardziej skuteczne zarządzanie plażami, a co za tym idzie – bardziej zrównoważony ruch turystyczny.

Jak wspomniałam, planowane jest 6 różnych działań – studiów przypadku, które określą możliwości, skutki, warunki wykorzystania kidziny morskiej. Będą to:

 • Produkcja nawozów / produktów do użyźniania gleby;(Niemcy)
 • wykonalność karbonizacji vapo termicznej (czyli sprawdzenie czy odpady te mogą wzbogacać substancje organiczne w węgiel); (Niemcy)
 • odpady plażowe jako materiał kompostowy w bio-warstwach wysypiskowych w celu biologicznego utleniania metanu; (miasto Koge, Dania)
 • Ochrona wybrzeża (wydmy i piaszczysta ściana wydmowa) (Mierzeja Kurońska, Rosja)
 • Wykorzystanie odpadów w procesie fermentacji beztlenowej (biogaz); (Kalmar, Szwecja)
 • Kompost w produkcji nawozów; (Swarzewo, Polska)
 • Analiza przepływu zanieczyszczeń pochodzących z gnijących glonów morskich na plażach do strefy przybrzeżnej (Zatoka pucka, Polska)


Ważne jest to, że w projekcie połączyli siły partnerzy z różnych sfer – samorządowcy, instytucje badawczo-naukowe, organizacje i instytucje ochrony środowiska, biznes. To otwiera nowe możliwości dla dialogu i współpracy między władzami i komercyjnymi podmiotami, które zajmują się przetwarzaniem bioodpadów. Być może uda się wypracować takie rozwiązania, które nie tylko pomogą samorządom utrzymać czyste plaże w sposób nie naruszający równowagi środowiskowej, ale również pozwolą na gospodarcze wykorzystanie tych odpadów.

Przez cały czas trwania projektu, a miejmy nadzieję, że i po jego zakończeniu, będzie działać międzynarodowa sieć interesariuszy. W ramach tej sieci zadbamy o wymianę informacji, doświadczeń, promocję najlepszych rozwiązań dotyczących zarządzaniem odpadami plażowymi.

Zadaniem naszego Stowarzyszenia jest koordynacja działań projektowych podejmowanych po stronie polskiej, jak również zebranie i opracowanie ram prawnych obowiązujących w przypadku zarządzania odpadami plażowymi (beach wreck) w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Chcemy by nasze gminy nadmorskie, nie uczestniczące bezpośrednio w projekcie również otrzymały konieczne informacje i narzędzia, które pomogą im lepiej, skuteczniej i z korzyścią dla środowiska naturalnego zarządzać takimi odpadami. Problem jest bowiem wspólny dla wielu nadmorskich miejscowości, które jak na razie są pozostawione same sobie, i które w różny sposób próbują sprostać zadaniu. W rezultacie realizacji projektu zostaną stworzone:

 • narzędzia (dostępne dla wszystkich zainteresowanych) donowoczesnego i zrównoważonego recyklingu problematycznych odpadów plażowych;
 • wytyczne w zakresie pomocy gminom w codziennym zarządzaniu plażami, które przyniosą największe korzyści środowiskowe i gospodarcze;
 • międzynarodowa i interdyscyplinarna sieć wsparcia i wymiany informacji między zainteresowanymi podmiotami
 • zebrana i udostępniona informacja na temat trendów turystycznych i reakcji społeczno-ekonomicznych dotyczących beach wreck

Nasze Stowarzyszenie podjęło wyzwanie i zaangażowało się w projekt CONTRA właśnie z uwagi na uciążliwość problemu dla wielu gmin nadmorskich, a poza tym – z uwagi na jego wpływ na jakość wody Morza Bałtyckiego. Po to właśnie stworzyliśmy w 2017 roku Grupę ds. Wody zarówno na poziomie Stowarzyszenia, jak i na poziomie całego Euroregionu Bałtyk. Ochrona wód Morza Bałtyckiego (i szerzej – środowiska RMB) jest jednym z priorytetów naszej organizacji. Tylko łącząc wysiłki wszystkich państw, regionów, miast i po prostu ludzi mieszkających wokół Bałtyku możemy skutecznie podejmować wyzwania jakie są nam „rzucane” przez dzisiejszą Rzeczywistość. Jakie będzie wynik naszych starań? O tym opowiemy Państwu za 2,5 roku. I mam nadzieję, że będzie to historia z happy endem.

 

Małgorzata Samusjew
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin RP
Euroregion Bałtyk

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |