SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  127  / Krakowski Obszar Funkcjonalny…

 

 
Krakowski Obszar Funkcjonalny
– rozwój gospodarczy Krakowa
i Małopolski z KMA4Business
Efektywne wykorzystywanie Funduszy Europejskich to jedno z wielu zadań realizowanych w spółce Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., która aktywnie pozyskuje środki unijne na rzecz rozwoju strategicznych obszarów biznesowych oraz promocji regionu w kraju i zagranicą. Promocja Krakowa i jego obszaru funkcjonalnego, jako miejsca do prowadzenia inwestycji przemysłowych, to jeden z głównych celów działalności Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

Mając na uwadze powyższe, Spółka od początku funkcjonowania aktywnie promuje Region oraz realizowany przez siebie projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” i w tym celu aktywnie pozyskuje środki. Korzystając z możliwości oferowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”) Spółka, jako Lider Partnerstwa, złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business” (KMA- 4Business).

Podjęliśmy współpracę z trzema Partnerami: Gminą Miejską Kraków, Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska i Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Dzięki połączeniu sił udało nam się uzyskać dofinansowanie w wysokości aż 4 749 613 zł. Całkowity budżet projektu to 5 587 780 zł – mówi dr Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

KMA4Business to zakrojony na szeroką skalę projekt, którego celem jest zintegrowana promocja gospodarcza potencjału gospodarczego Małopolski, a w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kraju i zagranicą.

– Dzięki takim inicjatywom, jak partnerski projekt „Krakow Metropolitan Area for Business”, możemy nie tylko przyciągnąć oczekiwane bezpośrednie inwestycje do Małopolski, Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego i Nowej Huty, ale także przeprowadzić realne działania, zmierzające do pobudzenia eksportu lokalnych produktów oraz oferowanych usług na rynki zagraniczne – dodaje dr Artur Paszko.

Odbiorcami działań promocyjnych są m.in. małopolskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, zainteresowane umiędzynaradawianiem swojej działalności oraz inwestorzy zagraniczni.

 

„KRAKÓW METROPOLITAN AREA FOR BUSINESS”

Od początku trwania projektu, tj. od lutego 2019 roku, Partnerom projektu udało się zrealizować szereg działań, w tym:

  • wziąć aktywny udział w 30. Edycji MIPIM Cannes – jednych z największych targów nieruchomości komercyjnych (marzec 2019 roku); oraz podobnej imprezie organizowanej co roku w Monachium pod nazwą EXPO Real (październik 2019 roku);
  • zorganizować stoisko wystawiennicze na targach Annual Investment Meeting w Dubaju (kwiecień 2019 roku), prezentując potencjał gospodarczy Małopolski potencjalnym kontrahentom z Bliskiego Wschodu;
  • zorganizować misję gospodarczą do Lwowa, w której uczestniczyło sześciu małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP (wrzesień 2019 roku); jej celem było umożliwienie przedsiębiorcom nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Ukrainy;
  • wziąć udział w 14. edycji targów „EU-China Business&Technology Cooperation Fair” (listopad 2019 roku); odbywały się one w dwóch ważnych strategicznie miastach Chin – na zachodzie w Chengdu oraz na północnym-wschodzie w Qingdao;
  • przeprowadzić dwie – adresowane do instytucji i firm poszukujących nowych miejsc inwestycyjnych – prezentacje potencjału gospodarczego Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Londynie (listopad 2019 roku).

 

PLANY NA LATA 2020-2022

Każdy z Partnerów projektu odpowiedzialny jest za realizację wybranych grup zadań. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska (zrzeszające Kraków i 14 otaczających go gmin) opracowuje kampanię wizerunkową projektu, w tym m.in. spójną identyfikację wizualną marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego i internetową platformę komunikacyjną. Obchodząca w tym roku jubileusz 75 lat działalności Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie organizuje spotkania biznesowe w ramach misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców do krajów europejskich (Niemcy, Białoruś, Ukraina) i poza Europę (USA, ZEA). Już teraz Izba zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w organizowanych dwóch misjach gospodarczych: do Hannoveru (Niemcy) w terminie 20-23 kwietnia 2020 roku oraz do Mińska (Białoruś) w terminie 19-22 maja 2020 roku. Więcej informacji na temat możliwości udziału w misjach znajduje się na stronie internetowej Izby: www.iph.krakow.pl.

Gmina Miejska Kraków (Urząd Miasta Krakowa) przygotowuje m.in. konferencję KMA4Business, która jest skierowana do przedsiębiorców i będzie poruszała tematykę możliwości inwestycyjnych dla branż reprezentujących inteligentne specjalizacje. Podczas konferencji zostanie zaprezentowana „mapa drogowa” służąca małopolskim MŚP w intensyfikacji ich aktywności eksportowej i wymiany gospodarczej, naukowej, innowacyjnej i technologicznej. Z kolei Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. kontynuuje działania promocyjne podczas wydarzeń targowych na rynkach zagranicznych. Ponadto przewidziano przygotowanie prezentacji terenów inwestycyjnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, która będzie wykorzystywać elementy rozszerzonej rzeczywistości.

Do stycznia 2022 roku ma zostać zrealizowany szereg podobnych działań, których wynikiem będzie promocja Małopolski (ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i otaczających go gmin, a także projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”), jako miejsca atrakcyjnego gospodarczo. A dotychczasowe doświadczenia Partnerstwa wskazują, iż – co raczej nie jest zaskoczeniem – połączenie sił różnych, ale jednolicie ukierunkowanych podmiotów, sprzyja budowaniu synergii, która przekłada się na realne rezultaty ich prac.

 

Marcin Rybski

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |