SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  128  / Wspólne dziedzictwo…

 

Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"
Klaster Turystyki Historycznej


 
Wspólne dziedzictwo
– język korzyściZjednoczona Europa jest w swej zachodniej i centralnej części kontynentem praktycznie bez granic państwowych. Istnieją formalnie, by podkreślić tożsamość narodową, kulturalną i polityczną niepodległych społeczeństw, silnie zakorzenionych wokół tych wartości. Na styku rzeczywistości polsko-niemieckiej odrębności, różnice istnieją, co zrozumiałe, i są nadal wyraźnie widoczne.

Bardzo dobre relacje pomiędzy obu państwami są na co dzień dopełniane i wzbogacane przez inicjatywy podejmowane przez obie strony na szczeblach regionalnych i lokalnych w ramach współpracy transgranicznej. Szczególnie cenne są te, które – przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej – koncentrują się na tworzeniu konkretnych rozwiązań opartych na języku wspólnych korzyści i kierowanych bezpośrednio do ludzi.

Niewątpliwie jedną z takich wzorcowych aktywności jest fakt powołania do życia w końcu ubiegłego roku Stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”. KTH to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą i Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.), podjęta w ramach realizacji projektu pn.: „EuRegioNet – Internacjonalizacja Sieci i Klastrów” (INTERREG VA Brandenburgia – Polska). Obszar objęty inicjatywą to głównie teren Województwa Lubuskiego oraz Kraju Związkowego Brandenburgia.

Pierwsze działania inicjujące miały miejsce w 2017 r. Partnerzy projektu EuRegioNet przeprowadzili szereg rozmów dot. możliwej lokalizacji klastra. Ostatecznie uzgodniono, że KTH ma siedzibę w Krośnie Odrzańskim, na Zamku Piastowskim. W fazie przygotowawczej zorganizowano szereg polsko-niemieckich konferencji, warsztatów i spotkań włącznie z odwiedzinami w siedzibach potencjalnych uczestników tej inicjatywy, w trakcie których przekazywane były informacje dot. celów i zadań klastra. Zainteresowanie przeszło oczekiwania. Deklarację udziału w pracach KTH złożyło 31 podmiotów z Polski i 7 z Niemiec.


Zamek Piastowski w Krośnie Odrzańskim


Trzeba podkreślić, że założyciele klastra opierają się na twardych faktach oraz przesłankach, co znacznie zwiększa i tak już duże szanse powodzenia tej inicjatywy. Oczywistym jest to, iż we współczesnym świecie wpływy z turystyki mają coraz większy udział w potencjale gospodarczym państw i regionów – pod warunkiem umiejętnego wykorzystania istniejących zasobów w tej sferze.

Przodujące miejsce na świecie pod względem wielkości międzynarodowego ruchu turystycznego zajmuje Unia Europejska, na terenie której w 2017 roku zanotowano 500,1 milionów podróży turystycznych, co stanowi nieco ponad 40% ogółu światowego i 81% europejskiego ruchu turystycznego. Związane jest to z dużą atrakcyjnością turystyczną państw członkowskich UE, mającą swoje źródło w bogatym dorobku cywilizacyjno-kulturowym, zróżnicowanym środowisku przyrodniczym, a także wysokim poziomie usług turystycznych.

Turystyka jest jedną z form działalności gospodarczej o najbardziej znaczącym potencjale rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej. Generuje ona ponad 4 % PKB UE, i 8 mln miejsc pracy (4% ogółu siły roboczej) i odgrywa ważną rolę w rozwoju regionów, w szczególności w zachowywaniu i wzmacnianiu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Infrastruktura tworzona do celów turystycznych przyczynia się do rozwoju lokalnego, a na obszarach przeżywających upadek przemysłu czy rolnictwa, bądź w miastach dokonujących rewaloryzacji, do powstawania nowych miejsc pracy. Turystyka przyczynia się do wzajemnego poznawania się ludzi i wspomaga proces kształtowania tożsamości. Wspiera dialog międzykulturowy poprzez kontakty między różnymi grupami społecznymi, ekonomicznymi i kulturowymi.

W świetle tych konkluzji nic zatem dziwnego, że głównym celem pomysłodawców i założycieli klastra jest maksymalne wykorzystanie potencjału turystycznego regionu i osiąganie wspólnych korzyści. W przełożeniu na język konkretów działalność Klastra skupiać się będzie na maksymalnym wykorzystaniu potencjału turystycznego: m. in. zabytkowych pałaców i parków, fortyfikacji i umocnień militarnych oraz historii i tradycji winiarstwa.

Grupa docelowa dla działań KTH to:- samorządy, stowarzyszenia, fundacje, muzea, instytucje otoczenia nauki i gospodarki, przedsiębiorcy, osoby prywatne z terenu Polski i Niemiec.

Klaster dedykowany jest także właścicielom obiektów służących rozwojowi turystyki oraz osobom i instytucjom, zajmującym się, względnie zainteresowanym, powyższą tematyką.

12 listopada 2019 r. w Sali Tysiąclecia Urzędu Miejskiego w Krośnie Odrzańskim odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia „Klaster Turystyki Historycznej”(KTH). Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w ramach projektu projektuEuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów, przy współpracy z Burmistrzem Krosna Odrzańskiego – miasta, w którym będzie znajdować się siedziba tworzonego klastra.


Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Klaster Turystyki Historycznej. 12 listopada 2019 r., Sala Tysiąclecia Urzędu Miejskiego w Krośnie Odrzańskim. Fot. Mariusz Welman


Wśród Założycieli Stowarzyszenia znaleźli się: Prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – pani Jadwiga Błoch, Prezes Euroregionu „Sprewa-Nysa- -Bóbr” – pan Czesław Fiedorowicz, Prezes Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie Wielkopolskim – pan Henryk Maciej Woźniak, Dyrektor biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” – pani Bożena Buchowicz, kierownik projektu EuRegioNet z ramienia Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” – pan Mariusz Welman, gospodarze – Burmistrz Krosna Odrzańskiego, pan Marek Cebula, Dyrektor CAK Zamek – pan Tomasz Miechowicz, Pracownicy UM w Krośnie Odrzańskim – pan Jarosław Wnorowski, pani Anna Januszkiewicz i pan Adam Sobolewski, Starosta Powiatu Krośnieńskiego – pan Grzegorz Garczyński, Wójt Gminy Lubrza – pan Ryszard Skonieczek, Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn – pan Ryszard Skałba, pan Przemysław Karwowski – historyk winiarstwa, oraz pan Leszek Lisiecki – Dyrektor Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie (Międzyrzecki Rejon Umocniony).

Wybrano Zarząd, w którym zasiadają: Jarosław Wnorowski – prezes, Henryk Maciej Woźniak – wiceprezes, Mariusz Welman – sekretarz oraz Anna Januszkiewicz – członek.

W dniu 27.12.2019 r KTH został zarejestrowany w KRS w Zielonej Górze. Stworzenie ram organizacyjnych, formalnych i prawnych dla funkcjonowania Klastra Turystyki Historycznej jest bardzo ważnym krokiem do skutecznego wspierania działań przede wszystkim gospodarczych i przedsiębiorczych w tej sferze. Bo to one – m.in. w postaci tworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej – będą materialną podstawą wzajemnych korzyści i osiągnięcia transgranicznej wartości dodanej.

 

Bożena Buchowicz
Autorka jest Dyrektorem Biura Euroregionu
„Sprewa-Nysa-Bóbr” w GubinieSkontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |