SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 109  / Jesteśmy najlepsi w Polsce

 

Zielony Oskar dla RCGW S.A.
w Tychach

 

Jesteśmy najlepsi

w Polsce

Z mgr inż. Zbigniewem Gieleciakiem Prezesem Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. i Okręgowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Tychach rozmawia Krzysztof Kozik

 

 - Proponuję zacząć naszą rozmowę „filmowo” - od Oskara. Po raz pierwszy w 20 letniej historii konkursu EMAS Awards organizowanego przez Komisję Europejską, polska organizacja zdobyła główną nagrodę. Wśród 22 nominowanych podmiotów były w tym roku aż 3 podmioty z Polski (sam fakt nominowania jest już dużym wyróżnieniem ). Ten Zielony Oscar – bo taką nazwę nosi ta nagroda - trafił do Tychów, do RCGW S.A. Jak zdobywa się takie wyróżnienia? Jakie działania znalazły tak wysokie uznanie w oczach ekspertów Komisji Europejskiej?

 

- Zielony Oskar jest owocem wieloletniej działalności RCGW S.A. w zakresie wdrażania innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań i technologii, wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oraz kreowania nowoczesnych strategii zarządzania, w tym środowiskowego. Komisja Europejska doceniła nieustanne doskonalenie procesów prowadzonych na tyskiej oczyszczalni ścieków oraz skuteczność w promowaniu świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu. To właśnie świadomość ekologiczna sprawiła, że za podstawowe cele stawiamy sobie dążenie do bez-emisyjności, maksymalizację produkcji energii odnawialnej, poprawę efektywności energetycznej, racjonalizację wykorzystania wody oraz optymalizację ścieków dopływających na oczyszczalnię. Ale tzw. „zielony biznes” to dla nas dużo więcej niż dbanie o jakość środowiska. Model biznesowy oparty na zrównoważonym rozwoju, stworzony i realizowany przez naszą Spółkę, przyczynia się do generowania zysków i uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku.

 

 - Swego rodzaju ewenementem, już nie tylko na skalę krajową, jest tyska oczyszczalnia ścieków pracująca według formuły mechaniczno – biologicznej, a produkt uboczny fermentacji osadów – biogaz wykorzystywany jest do celów energetycznych. Jako pierwsi w Polsce osiągnęliście samowystarczalność energetyczną w tym zakresie; mało tego roczna produkcja energii jest większa niż potrzebuje jej oczyszczalnia. Co dzieje się z tą nadwyżką? Jakie są plany na przyszłość związane z tym rodzajem energii?

 

 - Obecnie średniomiesięczna produkcja energii odnawialnej na tyskiej oczyszczalni ścieków przekracza poziom 150% liczony w stosunku do zużycia energii na potrzeby własne, a jej nadwyżka sprzedawana jest do sieci Tauron. Jest to najlepszy wynik w Polsce i jeden z najlepszych – o ile nie najlepszy - w Europie. W przyszłości, dla pełnego wykorzystania potencjału tyskiej oczyszczalni ścieków, nadwyżka powstającego w obiekcie biogazu, uszlachetnionego do biometanu, transportowana będzie do budowanego przez spółkę Wodnego Parku Tychy. Planowane jestOczyszczalnia Ścieków Tychy - Urbanowice całkowite pokrycie zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną i ciepło. W świetle takiej perspektywy, na tyskiej oczyszczalni ścieków od lat prowadzone są liczne badania laboratoryjne służące zwiększeniu efektywności procesu fermentacji osadów ściekowych m.in. dzięki wykorzystaniu biodegradowalnych odpadów przemysłowych.

 

- W południowej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Pszczyńskiej, budowany jest Wodny Park Tychy, kolejna innowacyjna inwestycja RCGW S.A. W wielu miastach, jak choćby w Słupsku, budowa aqua- ‌parku doprowadziła budżet do ruiny. Co wyróżnia ten obiekt od innych tego typu niechlubnych przykładów?

 

 - Przewagę, już na starcie, daje nam nietypowe podejście do realizacji inwestycji. Gwarantem osiągnięcia rentowności tyskiego parku wodnego jest m.in. pozyskanie taniego źródła finansowania w postaci emisji obligacji z 10-letnią perspektywą spłaty na warunkach niespotykanych na naszym rynku gospodarczym. Dzięki zapewnieniu własnego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, na etapie eksploatacji zredukowane zostaną największe koszty funkcjonowania obiektu. Minimalizację kosztów eksploatacyjnych zapewni także racjonalne zarządzanie finansami, zasobami personalnymi i technicznymi dzięki organizacji przedsięwzięcia przez struktury wewnętrzne RCGW S.A. Dodatkowe wsparcie stanowi zawarcie z Gminą Tychy umowy w zakresie rekompensaty, gwarantującej pokrycie nieskompensowanych przychodami nakładów finansowych w całym okresie spłacania wyemitowanych obligacji. Dzięki przyjętej strategii finansowej, unikatowym atrakcjom i skutecznemu marketingowi, opartemu na dialogu z klientem, Wodny Park Tychy ma szansę stać się pierwszym rentownym aquaparkiem w Polsce.

 

 - Jest Pan Prezes – nie boję się użyć tego określenia – wizjonerem, który swoje wizje potrafi wcielać w życie; ciągle szuka Pan nowych wyzwań. Jakie są Pana kolejne cele?

 

 - Dziękuję. Rzeczywiście osiągnięcie tak silnej pozycji na rynku stanowi wyzwanie, motywację i zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, stawiania sobie kolejnych celów i wykorzystywania wypracowanego potencjału w różnorodnych obszarach działalności. W perspektywie najbliższych lat RCGW S.A. ma w planach m.in. termiczne przekształcenie osadów ściekowych. W ramach Programu Gekon (realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) nasza Wodny Park Tychy Spółka wraz z konsorcjantami, opracowuje nowatorską technologię zgazowania osadów ściekowych. Aktualnie, na terenie tyskiej oczyszczalni ścieków prowadzone są prace badawcze w zakresie sposobu przygotowania i suszenia paliwa do procesu zgazowania. Realizacja inwestycji pozwoli na dalsze zwiększanie ilości produkowanej na oczyszczalni energii, która może zostać wykorzystana np. do oświetlenia miasta oraz zasilenia komunikacji miejskiej. Osady ściekowe posiadają ogromny potencjał energetyczny, nie wykorzystany dotychczas z uwagi na ograniczenia legislacyjne i brak zakwalifikowania energii powstającej z osadów ściekowych jako energii odnawialnej. Z niecierpliwością czekamy na ujednolicenie prawa w tym zakresie i zakwalifikowanie 90% tej energii jako OZE, na co wskazuje rozporządzenie Ministra Środowiska znajdujące się obecnie w fazie projektowej.

 

 - Chciałbym na koniec naszej rozmowy porozmawiać o problemach, bo są one nieodłącznym składnikiem naszego życia, tego biznesowego też. Mamy przed sobą ostatnią szansę na mądre wykorzystanie tego ogromnego, największego w historii naszego członkowstwa w UE, strumienia pieniędzy, czyli perspektywę finansową 2014 – 2020. Jakie widzi Pan problemy i zagrożenia z tym związane? Co pańskim zdaniem należy zrobić, jakie działania należy podjąć abyśmy mogli powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy ani jednego euro centa otrzymanego od europejskiego podatnika?

 

 - Barierą dla efektywnego wykorzystania pieniędzy unijnych jest selektywne podejście do realizowanych inwestycji. Konieczne jest, by miasta rozwijały się w sposób inteligentny, oparty na systemowym przepływie materii i energii, uwzględniającym współpracę sektora komunalnego, przemysłowego, naukowego itd. Modernizacje oczyszczalni ścieków powinny zakładać międzybranżowe partnerstwo oraz kompleksowe podejście do gospodarki wodno-ściekowej, osadowej/odpadowej oraz energetycznej.

Szans i dźwigni rozwoju innowacyjnej gospodarki kraju upatruję w działaniach z zakresu B+R (badania i rozwój). Rozbudowa infrastruktury naukowo-badawczej i prowadzenie wielopłaszczyznowych prac badawczych przyczynia się do stymulowania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach oraz do tworzenia gospodarki opartej na wiedzy, która w dalszej perspektywie pozwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych. W RCGW S.A. wszelkie działania poprzedzają szczegółowe analizy - a gdy jest to technicznie możliwe - badania wykonywane w skali mikro lub półtechnicznej.

 

 - Dziękuję za rozmowę i życzę Panu Prezesowi kolejnych sukcesów w realizacji celów.

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |