SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 107  / Tytuł

 

Ćwierć wieku demokracji lokalnej:

Samorząd oczami jego ludzi – Trzebinia

 

Finansowe kagańce

Rozmowa z Barbarą Chlupką - Skarbniczką Urzędu Miasta w Trzebini

 

- Rozmawiamy w roku ćwierćwiecza samorządności w Polsce. W minionych dziesięcioleciach nauki samorządności i demokracji lokalnej różnie bywało z samorządowymi finansami. Jest Pani Skarbniczką Gminy Trzebinia, czy Pani zdaniem możemy mówić o pewnej stabilizacji finansów samorządów, czy też zauważa Pani jakieś niepokojące lub być może pozytywne zjawiska.

 

 - Zasadniczo rzecz ujmując - niepokojącym zjawiskiem jest przerzucanie na barki samorządów coraz większej ilości zadań zleconych. W ślad za tym powinny pójść w dół także środki finansowe na ich wykonanie; nie zawsze jednak tak się dzieje. To jest zauważalne zjawisko, a typowym przykładem jest oświata. Natomiast jeśli chodzi o stabilizację, to uważam, że możemy mówić zarówno o plusach jak i minusach. W roku 2009 zmieniona została ustawa o finansach publicznych, w wyniku której wprowadzony został nowy wskaźnik zadłużenia gminy ( chodzi tu o art. 243 ). Wskaźnik zadłużenia istniał już w poprzedniej ustawie, jednak obecnie inny jest sposób jego obliczania. Trzeba jednak przyznać, że gminy miały większe możliwości w określaniu wzajemnych relacji poszczególnych części budżetu, gdyż „stary” wskaźnik nie był tak restrykcyjny jak obecnie obowiązujący. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest inna I musimy się trzymać reguł wynikających z tego wskaźnika, bo do jego obliczania brane są wartości wykonane z dwóch lat poprzedzających rok budżetowy. W przypadku poprzednich, starych zasad brany był pod uwagę aktualny rok budżetowy, byleby tylko kwota długu nie przekroczyła w danym roku, narastająco 60% planowanych /wykonanych/ dochodów budżetu, a w przypadku spłaty zadłużenia obowiązywał wskaźnik 15 procentowy, czyli kwota spłacanych w danym roku kredytów mogła wynieść maksymalnie 15% planowanych dochodów jst.

 

- Jak wygląda to na przykładzie Trzebini ?

 

- Nasz budżet wynosi 101 mln złotych i choć możliwości finansowe pozwoliłyby na zwiększenie spłat kredytów, to biorąc pod uwagę nowy sposób obliczania wskaźnika nie możemy tego zrobić. Generalnie mamy środki na spłatę kredytów i moglibyśmy znacząco obniżyć poziom zadłużenia, ale wskaźnik nam na to nie pozwala, gdyż wykonanie z poprzednich lat blokuje nam jakiekolwiek działania w tym zakresie. Nawet gdyby taka była wola radnych, Pana Burmistrza i zapadła pozytywna decyzja - mając wolne środki moglibyśmy szybciej wychodzić z zadłużenia i obniżyć znacznie jego poziom, ale nie możemy tak postąpić, bo nie pozwala nam na to wskaźnik, a właściwie nowy sposób jego obliczania.

 

- Jest to jakiś paradoks…

 

- Tak, sytuacja jest paradoksalna, a wynika ona faktu, iż wskaźnik ten jest sztywny i nieprzekraczalny. Wszedł w życie dopiero od roku 2014 i  – szczerze mówiąc - był czas na dostosowanie się i adaptację do nowych reguł. Dla części gmin skończyło się to tym, że musiały wprowadzić program naprawczy, bo nie były w stanie udźwignąć wszystkich obciążeń, gdyż wskaźnik ten wychodził poniżej zera.

 

- Dwa lata temu Związek Miast Polskich i Związek Gmin Wiejskich wystąpiły z inicjatywą zwiększenia udziału samorządów w podatkach PIT i CIT. Była spora kampania na ten temat.

 

- Niestety, w tej dziedzinie nic się nie zmieniło, a władza centralna nie za bardzo kwapi się do zmian.

 

 - Świadczy to, Pani zdaniem, o słabszej pozycji samorządów w konfrontacji z władza centralną, ustawodawczą i wykonawczą.

 

- Budżet Państwa jest w takiej sytuacji, że nie jest skłonny przekazywać większych środków na niższe szczeble, musi w pierwszej kolejności zaspokoić swoje potrzeby.Rynek Trzebini - to wszystko kosztuje...

 

- Czyli ten model centralistyczny nadal obowiązuje.

 

- Niestety, tak.

 

- Na koniec naszej rozmowy, jeszcze jedno pytanie. Wspomniała Pani o budżecie, o ograniczeniach jeśli chodzi o spłatę kredytów i zaciąganie nowych. Czy Pani zdaniem ten aktualny 100 milionowy budżet jest wystarczający na zaspokojenie większości potrzeb ?

 

Samorządowa codzienność..- Reguła podstawowa brzmi: musi być zapewniona ciągłość działania jednostki i spłata zadłużenia, najlepiej bez uwzględnienia nowych kredytów czy obligacji gminnych, a dopiero to, co nam pozostanie możemy przeznaczyć na inwestycje. Te kilkanaście milionów na inwestycje – w naszej sytuacji – to nie najgorzej. Mogłoby być więcej, ale trzeba by posiłkować się kredytem.

 

- Czy Macie Państwo zapewnione w budżecie środki na udział własny przy realizacji projektów unijnych ?

 

- Na projekty aktualnie realizowane udział własny musi być zapewniony i takie środki w budżecie mamy. Jeśli chodzi o nową perspektywę finansową, to dotyczyć ona będzie przyszłorocznego budżetu. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wolne środki to - decyzją Pana Burmistrza – będziemy je brali pod uwagę w tym nowym rozdaniu.

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |