SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 107  / Realne Partnerstwo

 

Reflektorem po euroregionach: Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

„Spoiwem obu Euroregionów, Saksonii i Lubuskiego

jest wielowiekowe dziedzictwo kulturowe Łużyc.

By sprostać wyzwaniom współczesności, uszanować historię wspólnego sąsiedztwa i zrobić krok ku lepszej przyszłości na tej granicy, trzeba często

na nowo zbudować silne partnerstwa między ludźmi, samorządami, organizacjami pozarządowymi. Bo to jest fundament trwałości tych kontaktów.”

 

Realne Partnerstwo

 

Czesław Fiedorowicz

Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

 

Inicjowanie i wspieranie partnerstw transgranicznych – wspólna inicjatywa Euroregionów ”Sprewa-Nysa-Bóbr” i Neisse e.V. na rzecz rozwoju współpracy Województwa Lubuskiego i Wolnego Kraju Związkowego Saksonia.

 

Od kilku lat w obszarze granicznym Województwa Lubuskiego i Wolnego Kraju Związkowego Saksonia realizowany jest ciekawy projekt służący intensyfikowaniu współpracy transgranicznej instytucji z obu stron Nysy Łużyckiej. W jego realizację zaangażowane są: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” w roli partnera wiodącego i saksońskie stowarzyszenie Euroregion Neisse e.V. jako partner projektowy. Inicjatywa finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

 

Pomysł na realizację projektu zrodził się podczas rozmów przedstawicieli Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” i Euroregionu Neisse e.V. w roku 2009, kiedy to finalizowane były rozmowy dotyczące polsko-saksońskiego programu współpracy transgranicznej na lata 2007-2013.

 

W ramach przedmiotowego programu oficjalnie uwzględniono możliwość wspierania współpracy jednostek saksońskich z partnerami z terenu Województwa Lubuskiego. Decyzję tą zdeterminował fakt, że granica pomiędzy Wolnym Krajem Związkowym Saksonia i Województwem Lubuskim ma aż 45 km długości i stanowi około 40% całej granicy polsko-saksońskiej.

 

Był to bez wątpienia duży krok naprzód. Umożliwił korzystanie ze środków programu polsko-saksońskiego jednostkom bezpośrednio ze sobą graniczącym. Przypomnijmy: współpraca transgraniczna realizowana jest na polsko-niemieckim pograniczu od ponad 20 lat. Już na wstępie, niejako w naturalny sposób nawiązały się kontakty przyległych do siebie polskich województw i niemieckich krajów związkowych. I tak: Województwo Zachodniopomorskie rozpoczęło współpracę z Mecklenburg-Vorpommern, Lubuskie z Brandenburgią a Dolnośląskie z Saksonią. Podział ten, w swojej istocie jak najbardziej słuszny, nie mógł niestety uwzględnić indywidualnych potrzeb wszystkich powiatów, miast i gmin, szczególnie tych położonych na styku polskich województw czy też niemieckich krajów związkowych. Dobitnym przykładem są tutaj właśnie blisko sąsiadujące ze sobą miasta i gminy z terenu powiatów żarskiego i żagańskiego (południowa granica Województwa Lubuskiego) i północnej części powiatu Görlitz (niemiecki Wolny Kraj Związkowy Saksonia), w tym m.in. Żary i Weißwasser, Przewóz i Krauschwitz, Gozdnica i Hähnichen, Iłowa i Rietschen, Wymiarki i Kreba-Neudorf, nierozłączne podwójne miasto Bad Muskau-Łęknica oraz wiele innych.

 

Oficjalne uwzględnienie możliwość kooperacji na linii Saksonia – Lubuskie, stworzyło zatem formalne ramy dla kontynuacji rozwijanych już wcześniej kontaktów sąsiadujących lubuskich i saksońskich miast i gmin ale też dodatkowo możliwość, aby również inne podmioty z przygranicznych obszarów Saksonii i Polski rozszerzyły swoją aktywność transgraniczną o współpracę z nowymi, interesującymi partnerami. Właśnie to przesłanie stało się podstawą dla rozmów o wspólnym projekcie na pograniczu.

 

W ramach rozpoczętego pod koniec 2009r. projektu pn. ”Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw projektowych”, którego działania od kwietnia 2012r. do dzisiaj kontynuowane są w ramach drugiego etapu, Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” i Euroregion Neisse e.V. wspierają instytucje zainteresowane współpracą z sąsiadami zza Nysy Łużyckiej w nawiązywaniu kontaktów partnerskich. W tym celu zrealizowano m.in. „Giełdę partnerstw”, blisko 30 warsztatów inicjujących kontakty wzgl. mających na celu przybliżenie informacji o pomocy oferowanej w ramach projektu oraz dziesiątki spotkań konsultacyjnych w siedzibach zainteresowanych06.04.2011 r. Spotkanie przedstawicieli gmin Schleife i Zbąszyń w Centrum Kultury Serbołużyczkiej w Schleife współpracą transgraniczną instytucji.

 

Ciekawym elementem przedmiotowego projektu jest także stworzona na jego potrzeby dwujęzyczna strona internetowa - interaktywna baza danych instytucji poszukujących partnera (www.partner-neisse-snb.eu), będąca dla podmiotów ze strony polskiej i niemieckiej, zainteresowanych współpracą transgraniczną platformą dla pierwszych kontaktów.

 

Kierownikiem projektu od początku jego realizacji jest wieloletni pracownik biura Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” pan Mariusz Welman, absolwent Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, osoba biegle władajaca językiem niemieckim, dobrze znająca realia współpracy transgranicznej i posiadająca duże doświadczenie w kontaktach z partnerami niemieckimi. W działania projektowe angażowani są w miarę potrzeb również inni pracownicy biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, przedstawiciele partnerskiego Euroregionu Neisse e.V. oraz usługodawcy zewnętrzni. Całość nadzorują dyrektor biura euroregionu, pani Bożena Buchowicz oraz Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, pan Czesław Fiedorowicz.

 

Działania projektowe przynoszą wymierne efekty w postaci wielu nowych kooperacji instytucji otoczenia kultury, sportu czy edukacji. W ciągu minionych lat poprzez realizację tej inicjatywy oraz Funduszu Małych Projektów udało się znacząco zwiększyć intensywność kooperacji w lubusko-saksońskim obszarze granicznym. Aktualnie istnieją 24 formalne i nieformalne powiazania partnerskie na poziomie komunalnym (kontakty gmin, miast i powiatów) oraz przynajmniej 130 aktywne powiązania pozostałych instytucji. Liczby te stale rosną.

 

Doświadczenia zebrane w pierwszych latach realizacji przedmiotowej inicjatywy pokazują, że najbardziej aktywne partnerstwa koncentrują się wokół konkretnego, interesującego i wspólnego dla obu stron zagadnienia czy też problemu. Idąc tym tropem wiele razy udało się skojarzyć ze sobą partnerów nie spokrewnionych instytucjonalnie lecz silnie skorelowanych tematycznie.

Oferta projektu przedstawia się w skrócie następująco:

  • indywidualna pomoc w znalezieniu partnera z terenu powiatów Görlitz i Bautzen (Wolny Kraj Związkowy Saksonia) względnie (w przypadku instytucji saksońskich) z terenu powiatów żarskiego, żagańskiego, krośnieńskiego, zielonogórskiego, nowosolskiego, wschowskiego i świebodzińskiego oraz przyległych gmin Torzym i Zbąszyń,
  • pomoc przy właściwym rozwijaniu wspólnych idei i planów poszczególnych partnerów,
  • szerokie wsparcie dla instytucji już współpracujących z partnerem saksońskim/polskim,30.01.2013 r. Siedziba Euroregionu w Gubinie.Uroczyste podpisanie wspólnych wniosków projektowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i Urzędu Leśnego Powiatu Bautzen.Na zdjęciu: przy stole: pan dr Christoph Schurr, Kierownik Urzędu Leśnego Powiatu Bautzen, pani Anna Niemiec (Główny Specjalista Służby Leśnej ds. funduszy pomocowych RDLP w Zielonej Górze).Stoją od lewej: Mariusz Welman, Kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2”, Czesław Fiedorowicz, Bożena Buchowicz (Dyrektor biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie) oraz dr Marek Maciantowicz (RDLP w Zielonej Górze).
  • pomoc prawna dla powstałych partnerstw, np. w sporządzaniu umów partnerskich,
  • spotkania informacyjne, konferencje oraz warsztaty inicjujące i wspierające współpracę,
  • wsparcie tłumaczeniowe podczas spotkań partnerów etc.

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |