SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 107  / Program Polska-Słowacja 2014-2020 zatwierdzony

 

Współpraca transgraniczna

 

Program Polska-Słowacja

2014-2020 zatwierdzony

 

Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Odpowiada on na kluczowe wyzwania polsko-słowackiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju transportu oraz poprawy jakości edukacji.

 

Jest to pierwszy program współpracy transgranicznej planowany do realizacji na polskich granicach w perspektywie finansowej 2014-2020, który uzyskał aprobatę Brukseli. Na realizację przedsięwzięć zostanie przeznaczone prawie 155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Najwięcej, bo aż połowa środków  programu (tj. około 77,5 mln euro), zostanie zainwestowane w ochronę, promowanie i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego.

 

Kwota prawie 56 mln euro wesprze rozwój infrastruktury drogowej usprawniającej komunikację między Polską a Słowacją oraz poprawiającej połączenia z Transeuropejską Siecią Transportową.

 

W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne transgraniczne przedsięwzięcia dotyczące kształcenia zawodowego, mające na celu dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu. Na ten cel przeznaczone zostanie 12 mln euro.

 

- Doświadczenia z lat 2007-2013 wyraźnie wskazują, że istnieje niezwykle wysokie zapotrzebowanie na realizację projektów z tego zakresu. Dodatkowo pogranicze polsko-słowackie obfituje w obiekty stanowiące zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe bogactwo regionu. Inwestowanie w tę dziedzinę pozwoli na zwiększenie atrakcyjności tych terenów, zarówno dla mieszkańców, jak i osób je odwiedzających. – powiedział Marceli Niezgoda, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

 

Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), wraz z partnerem słowackim (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) i pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu, kontynuuje prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią jak najszybsze ogłoszenie pierwszego naboru wniosków.

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |