SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 108  / Unijne milony wspierają część inwestycji krakowskich wodociągów

 

 

UNIJNE MILONY WSPIERAJĄ CZĘŚĆ INWESTYCJI KRAKOWSKICH WODOCIĄGÓW

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie sukcesywnie od 2003 roku realizuje plan zmierzający do kompleksowego uporządkowania gospodarki wodnej i ściekowej Krakowa oraz przyległych gmin. Unijne środki pozwoliły współfinansować  część inwestycji, które wymagały ogromnych nakładów.  Fundusze wykorzystywane są w sposób przemyślany w celu  podniesienia komfortu i standardu życia mieszkańców Krakowa oraz  poprawy ochrony środowiska naturalnego.

 

Pierwszą potężną inwestycją, o kluczowym znaczeniu dla miasta, współfinansowaną z unijnego funduszu ISPA, przeznaczonego na projekty związane z ochroną środowiska dla krajów kandydujących, był projekt „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II zrealizowany w latach 2003-2010. Kolejnym „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie –Etap I”. Obecnie Krakowskie Wodociągi realizują trzy projekty dofinansowane ze środków Funduszu Spójności „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap II”, „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap III” i „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap IV”.  Choć projekty trwają, to w ich ramach powstały już nowe odcinki kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zlikwidowano  przydomowe szamba i jedną oczyszczalnię lokalną.  Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoliło też zmniejszyć zawartość azotu w oczyszczonych ściekach, co zapewniło zgodność parametrów ścieków z normami Unii Europejskiej.

 

 „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie –Etap II”

 

Umowa na dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie- Etap II” została podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 28 marca 2013 roku. Aktualna wartość projektu wynosi  75 753 618, 07 zł (z VAT), a kwota dofinansowania z Funduszu Spójności  to:  28 661 105, 93 zł . Projekt obejmuje dwa kontrakty: „Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Kujawy” i ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Obozowej, Glogera, Wyciąskiej w Krakowie”. Drugi z kontraktów został już zakończony. Nową kanalizację układano  od września 2013 roku  do lutego 2015 roku. W sumie wybudowano 2,5 km kanalizacji sanitarnej. Do ciekawszych i trudniejszych elementów zadania, należał przewiert pod torowiskiem kolejowym. Przewiert o długości około 65 metrów został wykonany w sierpniu 2014 roku z czego około 39 metrów pod czynnym torowiskiem, linii PKP Mydlniki-Batowice. W ten sposób powstała  nowa kanalizacja w  ulicy Glogera, która stanowi kanał przerzutowym dla nieczystości kierowanych z gminy Zielonki do kanalizacji Krakowa.

Nadal realizowanym kontraktem jest  „Modernizacja i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Kujawy” , która została wybudowana na przełomie lat 80 i 90– tych i jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu. Oczyszczalnia ta obsługuje  Nową Hutę. Prace obejmujące pierwszy etap kontraktu zostały zakończone. Do użytku oddano zupełnie nowe obiekty: Stację Dmuchaw, Zbiornik Retencyjny Ścieków Organicznych, Stację Wody Technologicznej, Budynek Zagęszczania i Odwadniania Osadu, Zbiornik Buforowy Ścieków z Odwodnienia, Reaktor do Usuwania Azotu z Ocieków oraz Żwirownik. Zmodernizowano też istniejące obiekty: Osadnik Wstępny, Reaktory Biologiczne, Osadnik Wtórny, Pompownię Recyrkulacji Osadu i Tłuszczu, Budynek Krat Rzadkich, Komory Rozdziału, Sieć Biogazu.

W związku z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych, dodatkowych prac na Oczyszczalni Ścieków „Kujawy”, 2 kwietnia 2015 roku podpisano zmianę do aktualnej umowy o dofinansowanie projektu. Dotyczy ona rozszerzenia zakresu rzeczowego i finansowego. Prace są realizowane planowo i obejmują: modernizację  pozostałych trzech Osadników Wstępnych oraz sześciu Wtórnych, modernizację Rurociągu Osadu z Budynku Zagęszczania i Odwadniania Osadu do Wydzielonych Komór Fermentacyjnych, doprowadzenie odcieków z odwadniania na prasach (z Budynku Zagęszczania), odwadniania osadu  do stacji usuwania azotu oraz odprowadzanie piany z reaktorów do osadników wtórnych.

 

„Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie –Etap III”

 

„Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap III” to drugi z realizowanych projektów. Wartość projektu wynosi 83 145 825, 90 zł (Z VAT), a wysokość dotacji to 36 868 938,65 zł. Projekt obejmuje pięć kontraktów na roboty budowlane. Dwa potężne betonowe zbiorniki  wodociągowe wraz z całą infrastrukturą powstają w ramach pierwszego z kontraktów. Na osiedlu Górka Narodowa wschód w Krakowie prace prowadzone są  zgodnie z harmonogramem. Wykonano konstrukcję 9 metrowych ścian i stropów zbiorników. Powstały Komora Zasuw, Zbiornik Przelewowy  oraz Zbiornik Retencyjny.  Obecnie trwa montażu instalacji i urządzeń technologicznych. Obiekt ma zostać oddany z końcem tego roku. Każdy ze  zbiorników pomieści 15 tysięcy metrów sześciennych wody, które w wypadku awarii, zabezpieczą  zapas wody dla północno-wschodniej części Krakowa. Zapas ten zostanie wykorzystany w razie problemów z dostarczeniem wody z  Zakładów Uzdatniania Wody „Raba” „Rudawa” i  „Dłubnia”.  Pozostałe kontrakty projektu obejmują: modernizację kolektora i  budowę kanalizacji sanitarnej. Modernizacji został poddany prawie stuletni  prawobrzeżny kolektor Wisły. Kanał odnawiany jest przy pomocy paneli GRP.  Renowacja polega na instalowaniu w istniejących, zniszczonych, starych przewodach kanalizacyjnych, prefabrykowanych wewnętrznych okładzin. Panele wykonane są z włókna poliestrowego, które jest zbrojone włóknem szklanym.  Każdorazowo wykonuje się je na zamówienie, ze względu na różnorodny przekrój i kształt kanału. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Ostatni z kontraktów obejmuje budowę kanalizacji na terenie  Krakowa. Ułożono   2 km kanalizacji sanitarnej. Prace zostaną zakończone w sierpniu 2015. Trwa jeszcze budowa przepompowni ścieków w ul. Morcinka.

 

„Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie –Etap IV”

 

Osadnik Wtórny„Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie-Etap IV” to projekt, którego realizację MPWiK S.A. rozpoczęło w bieżącym roku. Projekt ten umożliwia refundację poniesionych kosztów  niektórych inwestycji prowadzonych w latach 2007-2015.  13 lutego 2015 roku została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Suma przyznanego dofinansowania ze Środków Funduszu Spójności  wynosi  20 947 036,27 zł , a całkowity koszt projektu to 71 514 959,91 zł (z VAT). W ramach projektu zostanie zrefundowanych osiem kontraktów budowlanych. W zakresie poszczególnych zadań wykonano:  w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba zupełnie nowy system dezynfekcji wody lampami UV, na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów wybudowano nowa stację zlewną ścieków, a na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Bielany poddano renowacji rurociąg lewarowy południowy, ponadto  powstały nowe odcinki kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej.

 

Projekt  współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |