SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 106  / Największe kontrowersje budzi wskaźnik zadłużenia...

 

Debata o sytuacji polskich samorządów:

Opoczno.

 

Największe kontrowersje

budzi wskaźnik zadłużenia...

 

Z Janem Wieruszewskim – Burmistrzem Opoczna – rozmawia Jacek Broszkiewicz

 

- Jak zapewnia rząd Polska będzie jednym z pierwszych państw, które przedstawi Komisji Europejskiej komplet aplikacyjny na nową, rozpoczętą w tym roku perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Czy w tym pakiecie znajdą się propozycje wygenerowane przez samorząd Opoczna?

 

 - Samorząd Opoczna aktywnie uczestniczył w konsultacjach dotyczących Strategii Województwa Łódzkiego 2020. Strategia ta wyznacza główne kierunki rozwoju Województwa Łódzkiego, w które wpisuje się również Opoczno. Opoczno i Tomaszów Maz. stanowią jeden z pięciu obszarów funkcjonalnych jako zagłębie ceramiczno – budowlane.

Przez Opoczno przebiega Centralna Magistrala Kolejowa o znaczeniu międzynarodowym w sieci TEN-T, gdzie rozpoczęły się prace przy budowie przystanku dla obsługi ruchu pasażerskiego.

Nasze wieloletnie starania o budowę przystanku kolejowego Opoczno Południe na CMK przyniosły efekt w postaci podpisania porozumienia w sprawie budowy przystanku i rozpoczęciu inwestycji, która ma być gotowa już grudniu br. W nowej perspektywie chcemy pozyskać środki unijne na realizację inwestycji towarzyszących samej budowie stacji Opoczno – Południe.

 

- Wiadomo powszechnie, że najbliższe lata w kontekście wydawania 82,3 miliardów euro, jakie pozyskamy w UE będzie niezwykle trudne, nie tylko z powodu preferowania wielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych, ale wymogów związanych z PO Inteligentna gospodarka. Jakie Pan ma plany w tej dziedzinie?

 

- W oparciu o te najważniejsze dla nas obszary zapisane w strategii województwa przygotowaliśmy projekt pod nazwą „Budowa infrastruktury drogowej dla obsługi przystanku i węzła kolejowego Opoczno Południe w ramach sieci TEN-T i potrzeb zagłębia Ceramiczno – Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki, na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej w Opocznie.

W zakres projektu wchodzą dwa zadania: przebudowa dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Opoczno Południe oraz przebudowa istniejącego budynku przy stacji Opoczno Południe na budynek dworca.

Pierwsze zadanie obejmować będzie m.in. przebudowę jedną z arterii miasta - ul. Biernackiego na odcinku od ul. Inowłodzkiej do Armii Krajowej. W ciągu tej ulicy powstaną dwa ronda: na skrzyżowaniu z ul. Perzyńskiego i na skrzyżowaniu z ul Partyzantów. Na kolejnych ulicach zostaną położone nowe nawierzchnie bitumiczne, wybudowane zostaną chodniki i poprawione odwodnienie, istniejące drogi zostaną poszerzone itp. Łącznie przebudowie ulegnie 19 km dróg oraz infrastruktury drogowej. Koszt tego zadania to 50 mln złotych.

Realizacja drugiego zadnia tj. przebudowa istniejącego budynku na budynek dworca pochłonie 2 mln zł.

Projekt ten zgłosiliśmy do projektów kluczowych naszego województwa. Czy zostanie zakwalifikowany do dofinansowania to się okaże przy ocenie merytorycznej. Realizacja tego projektu dałaby duży impuls dla rozwoju nie tylko Opoczna, ale również całego powiatu opoczyńskiego.

 

- Znajomość przestrzeni, w której działają samorządy to fundament skutecznych działań na rzecz społeczności lokalnej. A początek tego roku wielu samorządowców powitało z niepokojem. Co prawda mieli cztery lata na przygotowanie się do znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych, ale zwłaszcza art.243 budzi największe obawy – według starych przepisów maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia dla gminy wynosił 15 proc., według nowych jest o połowę niższy – przy konstruowaniu budżetów i planów inwestycyjnych, także i tych wymagających udziału własnego. Jaka jest sytuacja w Opocznie?

 

- Gmina Opoczno w perspektywie finansowej 2007 – 2013 pozyskała z funduszy unijnych blisko 90 mln złotych. Oprócz środków europejskich korzystaliśmy również z innych źródeł finansowania różnych przedsięwzięć. W sumie na inwestycje wydaliśmy ponad 200 mln zł, na które zaciągnęliśmy kredyty i pożyczki.

Dzisiaj najwięcej kontrowersji budzi przepis dotyczący wskaźnika spłaty zadłużenia. W naszym przypadku, gdzie w ubiegłym roku wypracowaliśmy jak na nasze warunki dość znaczną nadwyżkę budżetową, z której część chcielibyśmy przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Ale w ten sposób przekroczylibyśmy wspomniany wskaźnik i tu rodzi się pytanie czemu ten przepis ma służyć.

 

- W tym roku obchodzimy ćwierćwiecze polskiej demokracji lokalnej i samorodności. Z pewnością posiada Pan ugruntowane przekonania i poglądy co należy zrobić, aby demokracja lokalna nie utonęła w bagnie politycznych sporów, czy też coraz większego dyktatu ze strony aparatu państwowego.

Czy może się Pan podzielić swoimi spostrzeżeniami?

- W samorządzie pracuję już prawie 19 lat i tej perspektywy mogę powiedzieć, że to co najbardziej niepokoi samorządowców to przekazywanie przez Rząd kolejnych zadań bez pełnego zabezpieczenia finansowego. Zadanie zlecane do realizacji samorządom powinny być rzetelnie wycenione i mieć określone standardy, na podstawie których ustalona byłaby wysokość dotacji. W ten sposób moglibyśmy kontrolować Rząd, czy wywiązuje się z wcześniej przyjętych zobowiązań i mielibyśmy podstawy do ewentualnego występowania doWizualizacja peronu na stacji Opoczno-Połudunie.CMK sądu z roszczeniami w przypadku, gdyby te standardy nie były respektowane.

 

- Dziękuję za rozmowę.

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |