SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 107  / Najtrudniejsze wyzwania na wschodzie…

 

 

Reflektorem po euroregionach: Euroregion Bug

 

Nie zamykamy się

na Ukrainę i Białoruś…

 

W swojej dwudziestoletniej historii Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug wdrożyło szereg zamysłów i inicjatyw transgranicznych w polsko-białorusko-ukraińskim partnerstwie. Będąc liderem wśród partnerów, odpowiadając potrzebom czasu, polska strona inicjowała szereg projektów z zakresu kultury i turystyki transgranicznej. Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina stworzył możliwość zrealizowania projektu obejmującego kulturę, turystykę oraz wiele innych zagadnień współpracy regionów granicznych Polski, Ukrainy i Białorusi. W ramach projektu „GIS cross the border – wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug” stworzyliśmy doskonałe narzędzie do poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenów przygranicznych województwa Lubelskiego w Polsce, obwodów Brzeskiego na Białorusi oraz Wołyńskiego na Ukrainie. Jest to geoportal Euroregionu Bug.

GIS, to znaczy geograficzny system informacyjny – to system gromadzenia, przechowywania, analizy i graficznej wizualizacji danych przestrzennych i powiązanych z nimi informacji. Do takich danych zaliczają się mapy cyfrowe i plany w różnych skalach, cyfrowe dane o terenie itd. Spektrum zastosowania technologii GIS jest bardzo szeroki: kartografia, inwestycje, ekologia, turystyka, budownictwo.

 

Tworząc geoportal Euroregionu Bug wzięliśmy za podstawę ideę gromadzenia szerokiego zakresu danych tematycznych w jednym zintegrowanym systemie zarządzania informacji geograficznej. Użytkownicy geoportalu mogą pozyskać informacje o terenach inwestycyjnych, konsulatach i przejściach granicznych, zabytkach w Euroregionie Bug, gospodarstwach agroturystycznych oraz bazie noclegowej. Na bazie dostępnych danych istnieje możliwość przeprowadzenia analiz, wydruków map oraz dzielenia się z innymi użytkownikami informacja geograficzną w formie map papierowych bądź interaktywnych (np. linku do widoków mapy). Geoportal jest dostępny publicznie skierowany do szerokiego kręgu odbiorców: od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, służb statystycznych Polski, Ukrainy i Białorusi do przedsiębiorców i turystów i innych osób, zainteresowanych polsko- białorusko – ukraińskim pograniczem. W zależności od stopnia zaawansowania korzystającego geoportal proponuje aplikacje w wersji podstawowej i rozszerzonej.

 

Uruchomiony w styczniu 2015 roku geoportal Euroregionu Bug cieszy się dużym zainteresowaniem odwiedzających, przez dwa pierwsze tygodnie zarejestrowano ponad 500 wejść. Dominują odsłony wykonane z Białorusi, Polski i Ukrainy. Wyraźnie zaznacza się spora ilość użytkowników logowanych z Rosji, a w dalszej kolejności z Norwegii.

 

Już od marca bieżącego roku samorządy członkowskie mogą zgłaszać propozycję wprowadzenia nowych informacji dotyczących obszaru danego samorządu z zakresu, przede wszystkim, szeroko rozumianej turystyki, dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, inwestycji, infrastruktury.

 

Drugi, nie mniej istotny produkt tego projektu to wspólna Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna rozwoju Euroregionu Bug do 2020 roku. Powstały w trakcie realizacji wspólnego projektu i zaakceptowany przez Zarząd SS ERB dokument jest próbą stworzenia podstaw planistycznych do rozwoju Euroregionu Bug. Koncepcja, stworzona na podstawie trzech opracowanych studiów programowo-przestrzennego rozwoju regionów członkowskich Związku Transgranicznego Euroregionu Bug, zawiera szczegółowa informację z zakresu gospodarki, społeczeństwa oraz środowiska z obszaru Euroregionu Bug. Opracowanie będzie bardzo pomocne dla samorządowców, studentów i wszystkich zainteresowanych pozyskaniem informacji z zakresu zagospodarowania przestrzennego obszarów nadbużańskich.

 

W ramach tegoż Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 współpracujemy z partnerami z Białorusi i Ukrainy realizując jedyny w programie projekt z zakresu rolnictwa.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania klimatyczne i geograficzne, podobną strukturę gospodarczą regionów przygranicznych – Lubelszczyzna, Wołyń oraz Brzeszczyzna są typowymi regionami rolnymi, - istotne dla rozwoju współpracy transgranicznej jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy gospodarstw rolnych na obszarze Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”. Wspomniane gospodarstwa rolne nie posiadają informacji o profilach działalności gospodarstw rolnych z państw sąsiadujących, mają znikomą możliwości pozyskania wiedzy o kierunkach rozwoju rolnictwa za „miedzą”. Projekt tworzy dla nich unikalną możliwość nawiązania współpracy w celu wymiany doświadczenia a także założenia i rozwoju wspólnego biznesu.

 

W projekcie pt. „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” nasze stowarzyszenie jest polskim partnerem. Liderem projektu jest Brzeski Obwodowy Związek Rolniczo Przemysłowy z Brześcia, partnerem ukraińskim - Instytucja Komunalna Wołyńskiej Rady Obwodowej „Agencja rozwoju Euroregionu Bug”. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy informacyjnej pomiędzy gospodarstwami rolnymi obszarów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi.

 

Najważniejsze zadanie w projekcie to stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych z obszaru Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”. Zebrane przez partnerów dane gospodarstw rolnych regionów przygranicznych Polski, Ukrainy i Białorusi zostały opracowane przez Lidera projektu i umieszczone jako baza gospodarstw rolnych na stronie internetowej projektu w językach polskim, ukraińskim i rosyjskim. Ta baza ukaże się tez w postaci informatora w wersjiUczestnicy wizyty studyjnej z Lubelszczyzny, Wołynia oraz obwodu brzeskiego na Białorusi w ramach projektu „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug” papierowej oraz na płytach CD.

 

Zaplanowaliśmy w projekcie organizuję trzech konferencji międzynarodowych z zakresu rolnictwa, na których zostaną przeanalizowane problemy branży rolnej na terenach przygranicznych, a międzynarodowi eksperci poczynią próby wskazania dróg rozwiązania tych problemów. Planujemy ponadto zawiązanie partnerstwa międzynarodowego w celu realizacji w perspektywie wspólnych przedsięwzięć z zakresu rolnictwa.

 

W dniach 10 -11 marca 2015 roku pierwsza z trzech konferencji odbyła się w Brześciu. Zainteresowani nawiązaniem współpracy polsko – białorusko- ukraińskiej rolnicy trzech państw mieli możliwość zapoznać się ze struktura i specyfiką rolnictwa sąsiadów, kilka rolników zaprezentowali swoje gospodarstwa. Polska i ukraińska delegacje zwiedzili również gospodarstwa rolne JAKVIL, specjalizujące się w produkcji borówki. Organizacja konferencji końcowej projektu przygotowana będzie po stronie polskiej.

 

Mamy nadzieje, że wspólne projekty stworzą nowe możliwości rozwoju gospodarczego i turystycznego obszarów Związku Transgranicznego „Euroregionu Bug”.

 

Galina Grabarczuk

Dyrektor Sekretariatu

Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

 

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |