SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 107  / Standardy idą w górę…

 

Oddolne motywacje: Północno-Wschodnie

Stowarzyszeni Inicjatyw Gospodarczych

 

Po czynach nas poznacie…

 

Ze Stanisławem Kurakiem – Prezesem Północno-Wschodniego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Suwałkach rozmawia Jacek Broszkiewicz

 

- Na Suwalszczyźnie wrze od idei. To coś nowego w regionie kojarzącym się raczej sennie, z wakacjami i sielskimi krajobrazami…

 

- To nieaktualny od lat stereotyp. Region przechodzi proces wielkich przeobrażeń, rozbudzona została aktywność ludzi tu żyjących. Nasz pomysł dojrzewał kilka lat, jak dobra whisky. Północno – Wschodnie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Suwałkach zostało zarejestrowane w KRS pod koniec ubiegłego roku i od razu jego założyciele sformułowali program na najbliższe lata…

 

- A kim są ci założyciele?

 

- Są to przeważnie młodzi ludzie. Prawie wszyscy odnieśli już zawodowy sukces i wiedzą z czym się to wiąże. Mariusz Szmidt pisze pracę doktorską i razem z Marcinem Gnozą – dyrektorem Północno – Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej pracują w Parku Naukowo – Technologicznym „Polska - Wschód”, Michał Mostowski jest właścicielem dobrze prosperującej firmy Invest -Energia, Marcin Siemienkiewicz to prawnik ze znanej w Polsce Kancelarii Prawnej Gramatowscy z Sopotu, Piotr Sudnikowski – menager i właściciel Agencji Interaktywnej oraz portalu Suwałki.info, Mariusz Dziczkowski –młody i utalentowany bankowiec. To tak dla przykładu, bo jest jeszcze kilkunastu młodych przedsiębiorców, których średnia wieku nie przekroczyła trzydziestki… Są też pośród nas ludzie z dużym doświadczeniem, choćby przedsiębiorca – Edward Mostowski z firmy projektowo – instalacyjnej „Izoterm” w Suwałkach czy Teresa Brzozowska Al Ahmad właścicielka i prezes BW Corporate Services z Warszawy.

Sprzyjają naszej inicjatywie wiele znaczący w świecie kreacji innowacji i przedsiębiorczości ludzie, m.in. prof. Tadeusz Trzaskalik – ekonomista z uniwersytetu w Katowicach, dr Aleksander Bąkowski z Krajowego Punku Kontaktowego, Krzysztof Zasiadły z Poznania – ze Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości czy prof. Jan Szmidt – rektor Politechniki Warszawskiej.

 

- Czym się już zajmujecie?

 

- Piszemy i składamy aplikacje do dostępnych programów pomocowych, zakładamy i prowadzimy na zlecenie strony internetowe urzędów i firm, doradzamy przedsiębiorcom, gdzie wziąć najkorzystniej kredyt i uzyskać wsparcie na rozwój firmy, rozpoznajemy potrzeby w zakresie praktycznego wykorzystania energii odnawialnej (głównie energii słonecznej i elektrowni wodnych), organizujemy wspólnie z Agencją IT Service czwartą już edycję Międzynarodowych Targów Budowlanych (które w tym roku odbędą się w czerwcu), bierzemy udział w partnerstwie z Belgijską Izbą Gospodarczą w zorganizowaniu na Podlasiu spotkania typu Biznes Mixer, które zgromadzą potencjalnych inwestorów z krajów Beneluksu zainteresowanych prowadzeniem interesów w regionie północno – wschodnim - i za naszym m.in. pośrednictwem – w krajach Europy Wschodniej. Przede wszystkim jednak zbieramy informacje od lokalnych i regionalnych przedsiębiorców oraz samorządów terytorialnych dotyczące ich potrzeb w zakresie wzmocnienia aktywności gospodarczej.

 

- Jakieś konkrety, szczegóły…?

 

- Na przykład z gminą Jeleniewo na Suwalszczyźnie i Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie zamierzamy pozyskać środki na budowę geoparku. Nie każdy może wie, ale jest to region unikalny pod względem geologicznym, zasobny w  rzadkie rudy polimetaliczne, których wydobywanie przy obecnym stanie technologicznym unicestwiłoby najstarszy w Polsce i bodaj najpiękniejszy Suwalski Park Krajobrazowy. Obok – w Udrynie – geolodzy z PIG odkryli parę lat temu tzw. wieczną zmarzlinę, która sama w sobie stanowi ewenement w światowej skali i powinna zostać gruntowanie przebadana i opisana. Stąd pomysł na zbudowanie geoparku, który rozwinie gminę turystycznie, wpłynie na powstanie nowych miejsc pracy w sektorze usług turystycznych, będzie miejscem edukacji o unikalnych walorach geologicznych jednocześnie, przychodząc w sukurs Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu, zachowa urodę i znaczenie tego miejsca dla przyszłych pokoleń. W październiku ubr. Suwalski Park Krajobrazowy zdobył II miejsce w konkursie ogłoszonym przez prestiżowe pismo National Geographic Traveler pod nazwą „7 Nowych Cudów Polski”, a w przyszłym obchodzi czterdziestolecie utworzenia. Wszystko jest więc „na czasie” i powinno tworzyć gospodarcze i cywilizacyjne ożywienie regionu.

Inną, może trochę zwyczajną, ale bardzo potrzebną sprawą jest utworzenie stałego punktu kontaktu, w którym codzienne dyżury będą pełnić członkowie Stowarzyszenia. Każdemu, kto do nas trafi pomożemy funkcjonować, bo posiadamy specjalistów wielu branżach.Wtedy też łatwiej będzie zdefiniować wszystkie problemy, którymi będziemy się zajmować.

 

- Rozmawialiśmy przed trzema laty o tworzeniu bramy na Wschód, o planach Parku Naukowo

– Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach, w którym pracował Pan przecież, utworzenia Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji, które tworzyłoby warunki do współpracy technologicznej i gospodarczej ze Wschodem. Czy Stowarzyszenie pójdzie tym śladem?

 

- W Parku rzeczywiście powstała rzetelna koncepcja MWCI. Niestety tylko na papierze. Będziemy niektóre działania realizować w Stowarzyszeniu, np. współpracę z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Mińsku na Białorusi czy Polsko-Białoruską Izbą Handlowo – Przemysłową, Belgijską Izbą Gospodarczą, Akademią Europejską w Waren w Niemczech, Izbą Przemysłowo – Handlową w Berlinie,ale nie chcemy budować dla Parku konkurencji… Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód wcześniej czy później wróci do pierwszej myśli pomysłodawców jego utworzenia czyli do roli ośrodka organizującego szeroko rozumianą współpracę pomiędzy Wschodem a Zachodem Europy. Wtedy nasze stowarzyszenie będzie bardzo potrzebnym partnerem…

 

- Jesteście nowym, pozarządowym podmiotem, dla wielu z nas zupełnie nieznanym. Jak do Was trafić?

 

- Mamy swoją stronę internetową, adres, logo i tysiące pomysłów, aby zaistnieć w powszechnej świadomości. Zaczynamy dopiero i wszystko, co zrobimy podamy do publicznej wiadomości. Pozwolę sobie w tym miejscu na biblijną frazeologię: po czynach nas poznacie.

 

- Dziękuję za rozmowę.

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |