SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  110  / Trzymamy za słowo i… zweryfikujemy obietnice

 

W Warszawie powiało (po raz kolejny) nadzieją

 

Trzymamy za słowo i… zweryfikujemy obietnice

Od dłuższego czasu – wraz moimi kolegami wójtami Stryszowa Janem Wacławskim i Zembrzyc Łukaszem Palarskim kołatam do drzwi ważnych instytucji państwowych i regionalnych, chcąc uzyskać nie tylko przyspieszenie realizacji inwestycji pod nazwą zbiornik „Świnna Poręba” , która po prawie 30 latach ślimaczenia, ma się stać Jeziorem Mucharskim, ale i pozyskać sprzymierzeńców dla wykorzystania tego 11-kilometrowego akwenu dla celów turystyczno - rekreacyjnych. Oczywiście mamy wielkie oczekiwanie na ożywienie gospodarcze i wzrost dobrobytu kilkunastu tysięcy mieszkańców trzech gmin, które leżą wokół brzegów przyszłego Jeziora. Nadal marzą nam się Małopolskie Mazury, pięknie zagospodarowane i przyciągające tysiące turystów nie tylko z aglomeracji krakowskiej i śląskiej, ale z całej Polski.

 

Ostatnio nadzieje na rozpoczęcie procesu zalewania zbiornika w 2016 roku ożyły, mimo kilku ważnych przeszkód uniemożliwiających ten zamiar. To przede wszystkim kwestie związane z zapewnieniem środków na inwestycje drogowe oraz związane z własnością gruntów nad brzegami. Ich właścicielem, reprezentującym skarb państwa jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jednak przecieranie ścieżek prowadzących tak do skutecznych starań o środki finansowe, jak do przekazania samorządom działek składających się w sumie na ok. 10 hektarów, trzeba kontynuować na szczytach władzy państwowej. Ta droga jest nam już bardzo dobrze znana, ale nie zniechęcamy się, bo stawka jest bardzo wysoka.

To dlatego 16 grudnia 2015 roku pojechaliśmy (któryż to już raz?) do Warszawy korzystając z zaproszenia pani Iwony Kozy, pełniącej obecnie obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Byliśmy też umówieni z ministrem środowiska panem Janem Szyszko. Interesowało nas kilka kwestii. Po pierwsze kiedy inwestycja zostanie w całości oddana do użytku – bo trzeba wiedzieć, że październikowa przedwyborcza szopka polegająca na uroczystym otwarciu korony zapory na zbiorniku Świnna Poręba okazała się totalnym niewypałem, ponieważ nie dało się ukryć faktu, że wstęgę przecinano na tętniącym jeszcze do Świąt Bożego Narodzenia placu budowy… Ciekawi też byliśmy tego, jakiej wielkości środki zabezpieczono na rok 2016, aby doprowadzić zbiornik do stanu, w którym będzie go można napełniać, dając nam tym samym możliwość rozpoczęcia poważnych prac projektowych związanych z zagospodarowaniem brzegów przyszłego Jeziora Mucharskiego. Wiemy, że chodzi o kwotę 73 milionów złotych. W odpowiedzi pani prezes KZGW na nasze pytania znalazły się poważne deklaracje woli uczynienia wszystkiego, co tylko możliwe, by tę kwotę zabezpieczyć i rzeczywiście ukończyć budowę i przekazać wszystkie jej obiekty do użytku do września 2016 roku. Sęk w tym, że zadanie dokończenia inwestycji „Świnna Poręba” nie jest ujęte w budżecie państwa na rok 2016. Zwróciliśmy na to uwagę naszej rozmówczyni, na co otrzymaliśmy solenne zapewnienie, że są inne źródła, do których państwo może sięgnąć, by odtworzyć na przykład drogi biegnące po obecnym suchym jeszcze dnie zbiornika – płynie przez nie jedynie wąska struga Skawy . Najdroższe zadanie to kosztujący około 15 milionów 2,5 – kilometrowy środkowy odcinek drogi z Mucharza do wsi Zagórze. Na inwestycje drogowe potrzeba w sumie około 25 milionów złotych. Otrzymaliśmy obietnicę, że środki te znajdą się rezerwie ministerstwa administracji. Na zabezpieczenie osuwisk wokół zbiornika środki w wysokości 40 milionów złotych wyasygnuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale problem tkwi w tym, że RZGW ma zapewnić 10 procent udziału własnego w ramach tej kwoty. Tak ma wyglądać finansowanie zasadniczych zadań, o które walczymy. Pozostałe 8 milionów pochłonie dokończenie obiektów będących integralną częścią samego zbiornika i na ten cel również mają się znaleźć pieniądze. Myślę, że doprowadzenie do pomyślnego i prawdziwego zakończenia całej inwestycji może być dla nowej ekipy rządzącej bardzo łakomym kąskiem wizerunkowym. Tak przecież niewiele potrzeba - zważywszy, że na zbiornik „Świnna Poręba” w ciągu prawie 30 lat budowy wydano ponad 2 miliardy 300 milionów złotych. Ta 73-milionowa resztówka na rok 2016, to naprawdę drobiazg dla budżetu państwa. Dla naszych społeczności to kwota niebotyczna.

 Spoglądamy jednak w przyszłość z szerszej, niż jednoroczna, perspektywy. Jeśli brzegi zbiornika, tam gdzie to możliwe, mają zostać sensownie zagospodarowane w wymiarze turystyczno –krajoznawczym, bo tylko to może dać impuls dający przyspieszenie rozwojowi gospodarczemu naszych gmin, to fundamentalną staje się kwestia własności działek przy linii brzegowej przyszłego Jeziora Mucharskiego. Wychodzimy z założenia, że powinny one być przekazane samorządom przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, który dysponuje tymi działkami w imieniu skarbu państwa. Poproszono nas o danie nowemu kierownictwu KZGW kilku miesięcy na dokładne analizy i inwentaryzację gruntów. Jesteśmy umówieni z panią prezes w tej sprawie do początku maja, ponieważ w połowie tego miesiące musimy przekazać Małopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu pewną i potwierdzoną informację, że będziemy dysponować prawem własności działek wokół zbiornika. Ważne jest to, iż usłyszeliśmy, że obecnie jest wola przekazania tych terenów samorządom, z wyjątkiem wyłącznie tych działek, które są absolutnie niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zbiornika w jego funkcjach retencyjnych. Wymóg samorządowej własności jest z kolei warunkiem ubiegania się o 5 i pół miliona euro zabukowanych w Małopolskim Programie Operacyjnym do roku 2020 na potrzeby zagospodarowania turystyczno – rekreacyjnego przyszłego Jeziora Mucharskiego. Z panią Iwoną Kozą rozmawialiśmy także o innej palącej sprawie – o dokończeniu budowy nowej sieci kanalizacyjnej chroniącej Jezioro przed ściekami komunalnymi, ale w tej dziedzinie nic nie wskóraliśmy. Tak więc kluczowy dla zapewnienia czystości akwenu problem będziemy musieli rozwiązać sami, a to może potrwać kilka lat, bo wymaga zaangażowania aż 30 milionów złotych.

Czekała nas jeszcze wizyta u ministra środowiska Jana Szyszko, ale z powodu jego koniecznej obecności podczas obrad Sejmu do niej nie doszło. Co nie oznacza, że nas i nasze postulaty zignorowano. Minister przeprosił i delegował na spotkania z nami swych bliskich współpracowników, podsekretarzy stanu panów Mariusza Gajdę i Sławomira Mazurka. Minister Gajda zapewnił nas, że ministerstwo środowiska zrobi wszystko, by pozyskać pieniądze na odtworzenie w nowym śladzie dróg, które mają być zalane po uruchomieniu inwestycji. Minister Gajda poinformował nas, że jeszcze tego samego dnia spotka się ze swym odpowiednikiem z ministerstwa administracji, do którego trafił wniosek dotyczący budowy dróg. Jeszcze nie mam wiadomości, czym zakończyły się te konsultacje. Nasz rozmówca potwierdził także stanowisko zajęte przez panią prezes KZGW w sprawie podjęcia starań o zapewnienie pieniędzy przez NFOŚiGW na zabezpieczenie osuwisk oraz w sprawie przekazania samorządom działek przez RZGW w Krakowie. Pan minister nie widzi przeszkód, by zmiana właściciela mogła mieć miejsce.

Po wizycie w Warszawie, a było to tuż przed Świętami i Nowym Rokiem, w naszym gronie powiało optymizmem. Ale ostrożnym, ponieważ nauczyliśmy się już z dużą dozą wstrzemięźliwości odbierać obietnice polityków. Przyjęliśmy jednak zasadę, by traktować deklaracje i zapewnienia polityków poważnie, bo przecież rezultaty ich obietnic będzie można szybko zweryfikować tak z pozycji władz samorządowych, jak i obywateli, którym służymy.

 

Wacław Wądolny

Wójt Gminy Mucharz

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |