SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 109  / Płynie € płynie w wiślańskiej dolinie

 

Polskie samorządy w Unii Europejskiej:
Ustroń

 

Płynie € płynie w wiślańskiej
dolinie

 

Zwana „Królową” polskich rzek - Wisła nie imponuje ostatnimi laty poziomem płynącej w niej wody i powódź – przynajmniej na razie - nie grozi mieszkańcom miast i wsi leżących w jej dolinie. Za to inny strumień – pieniędzy unijnych - płynący do nadwiślańskich miast wielokrotnie przewyższa swą wielkością, ten wodny płynący korytem rzeki.

Ustroń – kilkunastotysięczne (15345 mieszk.) uzdrowiskowe miasto, w dolinie Wisły, od lat z powodzeniem sięga po unijne pieniądze. W dobiegającej końca perspektywie 2007 – 2013 strumień € był całkiem spory i wyniósł ok. 30 mln zł co w przeliczeniu na 1 mieszkańca daje kwotę ok. 2 tys. zł.

 

 

Pijalnia wód UstrońSpośród 27 zrealizowanych projektów, wybraliśmy pięć, naszym zdaniem najważniejszych i najwyżej ocenionych (85% z UE): 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6. (RPO WSL). W ramach projektu wyremontowaliśmy i ociepliliśmy elewację budynku i pokrycie dachowe, wymieniliśmy całą stolarkę oraz instalację gazową, zmodernizowaliśmy kotłownię wymieniając kocioł, na dachu szkoły zainstalowaliśmy solarne panele. Projekt zakończyliśmy 30.09.2015. Dzięki temu ograniczyliśmy tzw. „niską emisję” i poprawiliśmy stan środowiska naturalnego miasta.

2. Równe szanse dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Ustroń (WWPE). Projekt, skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, polegał na bezpłatnym zapewnieniu: dostępu do internetu, możliwości korzystania z zestawów komputerowych z oprogramowaniem (146 ), udziału w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu. Projekt kończy się 30 listopada, ale przez kolejne 5 lat, jego uczestnicy będą mieli zapewniony dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu. 3.Odkryj w sobie geniusz@ (EFS POKL). Uczestnikami projektu byli uczniowie Szkół Podstawowych naszego miasta, którzy brali udział w: zajęciach pozalekcyjnych z języków angielskiego i francuskiego, wyrównawczych zajęciach pozalekcyjnych z zakresu matematyki i informatyki; warsztatach pozalekcyjnych pozwalających na uzyskanie kompetencji z zakresu matematyki, naukowo-technicznych i przedsiębiorczości. We wszystkich szkołach – beneficjentach projektu wdrożono też tzw. „dzienniki elektroniczne”. 4. Nauka drogą do sukcesu (EFS POKL). Uczniowie gimnazjów Nr 1 i 2 bezpłatnie korzystali z zajęć pozalekcyjnych z języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego; brali udział w: warsztatach z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz ekonomii i marketingu, a warsztaty popularno-naukowe odbywały się na … Politechnice Śląskie. 5. e-Urząd dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin Strumień, Brenna, Haźlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miasta Ustroń i Wodzisław Śląski” (EFS POKL). Ustroń był jednym z siedmiu partnerów projektu, którego liderem było miasto Strumień. W ramach projektu zostały uruchomiona platforma elektroniczna e-Urząd świadcząca usługi dla mieszkańców i klientów Urzędu, między innymi: Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP, System Informacji Podatkowej, Portal Gospodarki Odpadami, System Powiadamiania Kontrahenta. Dzięki temu doszło do upowszechnienia i poprawy jakości elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST woj. śląskiego, a także usprawniono ich działanie przez wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych i elektroniczną wymianę korespondencji. Projekty te zostały wysoko ocenione i uzyskały maksymalne możliwe ( 85% ) dofinansowanie.

Nowa perspektywa 2014 – 2020 to nowe wyzwania dla nas.

Chcemy w ciągu 2 lat ( 2016 – 2017 ) poprawić efektywność nauczania i wyrównać szanse edukacyjne 360 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w 5 szkołach podstawowych i wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można inaczej” złożyliśmy w ramach RPO WSL projekt pt. „Łowcy naukowych przygód”. W ramach projektu planujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne a także warsztaty rozwijające indywidualne uzdolnienia; powstaną także międzyszkolne pracownie - matematyczna i przyrodnicza.

W ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego ( RPO WSL ) mamy zagwarantowane środki na następujące zadania: 1. Ustroński rower miejski – w ramach projektu planujemy: - budowę sieci miejskich wypożyczalni rowerów w bezpośrednim otoczeniu infrastruktury przesiadkowej, budowę infrastruktury parkingowej ( Park&Ride i Bike&Ride ) w bezpośrednim sąsiedztwie dworców kolejowych oraz przystanków autobusowych, - wzdłuż rzeki Wisły oraz głównych arterii komunikacyjnych powstanie nowa droga dla rowerów i zmodernizujemy już istniejące aby łączyły parkingi z wypożyczalniami, - poprzez modernizację i montaż energooszczędnegoBudynek Szkoły Podstawowej nr 6 po termomodernizacji oświetlenia poprawimy bezpieczeństwo na trasach rowerowych. 2. Przebudowa Pijalni Wód w dzielnicy Zawodzie z wykorzystaniem energii pochodzącej z odnawialnych źródeł – budowa systemu fotowoltaicznego celem uzyskania samowystarczalności energetycznej. 3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ustroń z wykorzystaniem OZE – w Szkołach Podstawowych nr 1 i 5, Przedszkolu nr 7, Żłobku Miejskim i Miejskim Domu Spokojnej Starości dokonamy: ocieplenia budynków, wymiany okien i źródeł ciepła; zainstalujemy systemy solarne i fotowoltaiczne.

Jesteśmy gotowi, by w następnych konkursach składać kolejne wnioski; nowe projekty czekają na swoją kolej.

 

Burmistrz Miasta Ustroń

Ireneusz Szarzec

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |