SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 105  / Po prostu zarządzanie

 

To może być bestseller

 

Po prostu zarządzanie

 

Książkę tę można praktycznie zacząć czytać od każdej strony, zwłaszcza jej pierwszą część …przeczytać kilkanaście stron i odłożyć ją… i zastanowić się, przy­stanąć… „popatrzeć na siebie, na swoją firmę” przez pryzmat zawartych w nich informacji i myśli…

 

 

Tak we wstępie do unikalnego na naszym rynku wydawniczym opracowania pisze jego współautor – lekarz medycyny Ryszard Poloczek. Wespół z Józefem Wyciślokiem – wieloletnim współpracownikiem „Europrojektów.PL/Euroregionów-Polska”- podjął się benedyktyńskiej wręcz pracy, która przyniosła efekt w postaci wydania liczącego ponad 500 stron tomu, w którym znajduje się próba odpowiedzi na wiele pytań nurtujących współczesnego człowieka, zwłaszcza zaangażowanego w proces podejmowania decyzji wychodzący poza ramy rodziny i najbliższego otoczenia. Oto tylko niektóre z nich:

 

Jaka jest rola lidera w nowoczesnych firmach? Jak skutecznie motywować i nagra­dzać pracowników gdy koszty pracy przewyższają mój zysk? Kto jest odpowiedzialny za rozwój pracowników? – coaching Kultura organizacyjna – jak ją budować by pomagała w rozwoju firmy. Czy zarządzanie finansami to bardziej zarządzanie czy finanse ? W ja­kim zakresie korzystać z controllingu? Jak efektywnie zarządzać kosztami? Czy da się je jeszcze bardziej minimalizować? Jak zarządzać ryzykiem w mikro, małej i średniej firmie? Czy dużej firmie łatwiej przetrwać w kryzysie?

 

Nie ma łatwych i prostych odpowiedzi na te kwestie, podobnie zresztą ja niełatwo jest zaszufladkować książkę, o której mowa. „ Po prostu zarządzanie” to pozycja – jak zastrzegają sami autorzy - , która nie ma ambicji dzieła naukowego, gdyż nie spełniania jego kryteriów. Natomiast książkę tą można nazwać swe­go rodzaju pigułką zarządzania lub zarządzaniem w pigułce, gdyż są w niej cytowa­ne tysiące myśli najwybitniejszych postaci europejskiego i światowego formatu.

 

Zarządzanie to pojęcie niezmiernie szerokie. Dotyczy wszystkich sfer życia ludzi. A zatem jest niejako tożsame z przebiegiem procesów cywilizacyjnych, jest osią, wokół której, i dzięki której, możliwy jest postęp. Zarządzanie to praca w najczystszym wymiarze, to zespół narzędzi, mechanizmów, priorytetów i umiejętności uruchamiających wszelkie dźwignie sprawcze na przestrzeni tysięcy lat. Wielostronność spojrzenia na tę problematykę to niewątpliwy atut opracowania. Niech świadczy o tym następujący cytat:

 

„Każda istota ludzka pragnie sukcesu. Każdy chce, by życie przyniosło mu to, co najlepsze. Nikogo nie cieszy „czołganie się” i przeciętność. Nikt nie lubi czuć się człowiekiem drugiej kategorii i być zmuszonym do życia w ten sposób. Kilka spośród najbardziej praktycznych mądrości związanych z budowaniem sukcesu opiera się na biblijnym cytacie, który mówi, że wiara przenosi góry. Biblia to najlepsza książka terapeutyczna jaką napisano.

 

W świetle wiary możemy zobaczyć własną bezradność i oczekiwać wszystkiego od Boga. Wierzący nie oczekuje niczego od siebie samego, ale wszystkiego spodziewa się od Pana. Tylko wtedy, gdy uznając w duchu wiary własną bezradność staniemy się ubogimi w duchu, pozwolimy działać w nas mocy Boga ...dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. „Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy” (Mk 9, 23) – to wielka prawda gdy zaczy­namy budować i zakładać nową firmę, bo wiary w siebie nam potrzeba moc, by pokonać przeciwności. Wiara to uczestnictwo w myśli Boga, to jakby osadzony na naturalnych wła­dzach duszy rozum nadprzyrodzony, który uzdalnia nas do myślenia tak, jak Bóg zarów­no o sobie samym, jak i o wszystkim, z czym stykamy się. Stąd wierzyć, znaczy uzgadniać swoją myśl z Jego myślą i identyfikować się z Jego myślą. Dzięki wierze może dokonać się w nas całkowite przeobrażenie dotychczasowego sposobu widzenia, myślenia, odczu­wania, przeżywania. Wiara zmienia naszą mentalność, każe nam stawiać Boga zawsze na pierwszym miejscu, troszczyć się o nastawienie całego życia na Niego, interpretować świat w Bożym świetle. Wtedy wszystkie nasze sądy, oceny, pragnienia i oczekiwania są opromie­nione światłem wiary. I tak realizuje się komunia wiary, która swoją pełnię osiągnie dopiero w miłości. Wiara to udział w widzeniu Boga, a Pan Bóg zupełnie inaczej patrzy na twoje życie. Tylko człowiek, który wierzy, potrafi być wdzięczny za wszystko. Dojrzałość wia­ry to gotowość oddania Panu wszystkiego, co On nam daje, to całkowite powierzenie się Jemu.

 

Biblia wbija nam do głowy prawdę, że wiara przenosi góry. To nie żart, by prowadzić firmę nieraz trzeba przenosić góry, by odnieść sukces. Lekarstwem dla współczesnego zagonionego świata jest stosowanie siły duchowej w oparciu o Biblię, która mówi: „Według wiary waszej niech wam się stanie!” (Mt 9, 29).117.”

 

 Ten fragment – jakże ważny – wcale nie określa ideologicznego wymiaru publikacji. Czytelnik znajdzie w nim odniesienia do najważniejszych prądów ideowych, wielkich postaci, których wpływ (przywództwo) odcisnął się na obecnym obrazie naszej cywilizacji. Od Konfucjusza po Buffeta, od Makiawellego po Sorosa, od Dalaj Lamy po Masaaki’ego Imai’a. Takich „zbitek” można przytoczyć setki.

 

Dlatego też, jak słusznie zauważają autorzy – tej książki nie da się czytać na sposób klasyczny, czyli „od deski do deski”. To po prostu niemożliwe. Autorzy zagłębili się w tysiące książek, w tym także w opracowania zamieszczone na stronach interne­towych i powstała w ten sposób książka, którą można nazwać dosłownie „pozytywną pigułką” (syntetycznym streszczeniem), która po­może „szybciej” zapoznać się z problematyką podjętą zarządzania wszystkim „zagonionym” przedsiębiorcom szeroko pojętego świata biznesu i nie tylko …choć właśnie szczególnie do nich ta książka jest skierowana.

 

 Bibliografia, licząca 560 pozycji, ponad 1700 odnośników, szeroko nawiązujących do dzieł, z których zaczerpnięto cytaty – to właściwie kierunkowskaz dla Czytelnika zainteresowanego konkretnym tematem, w jaki sposób pogłębić o nim swoją wiedzę.

 

Zastanawiałem się po co ten zabieg i znalazłem odpowiedź. Choć rzecz dotyczy – zdawać by się mogło – bardzo suchej, beznamiętnej, technokratycznej dziedziny, z jaką zwykło się kojarzyć sztukę zarządzania – to jednak wysiłek Poloczka i Wyciśloka owocuje wykreowaniem jej głęboko humanistycznego wydźwięku. Ten wątek z dużą mocą przewija się na niemal każdej stronie książki.

 

Nie piszę o tak sobie, z dziennikarskiego obowiązku, bo i mnie zaintrygował niejeden fragment. Skoro powszechnie uznaje się, że towarem numer 1 we współczesnym świecie jest informacja, a czwartą ( niektórzy twierdzą, pierwszą) władzą są media, to poczytajmy. Oto przykład z rozdziału o manipulacji:

 

„Świat pędzi z oszałamiającą prędkością, wszystko gdzieś gna, a ludzie, mniej, lub bar­dziej zagubieni próbują się w tym odnaleźć. Natłok informacji wszelkiego rodzaju, wy­muszone uczestnictwo w wyścigu szczurów... Manipulujemy my, manipulują nami, wszyscy po trochu jesteśmy manipulatorami. Zapewne zdajesz sobie sprawę z tego, że manipulacja jest obecna prawie wszędzie. Czy potrafisz jednak zachować się i re­agować na nią odpowiednio? Wiesz jak wykorzystać perswazję i wywieranie wpływu tak aby pracowały dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie? „Umiejętność posługiwania się ludźmi jest towarem i zupełnie tak samo, jak cukier czy kawę, można ją kupić za pieniądze. Ja za ten artykuł gotów jestem dać więcej niż za cokolwiek innego na świecie.” (Rockefeller).

 

Manipulacja zawsze dotyczy ludzi i jest „wycelowana” w Ich emocje. Zgodnie z definicją w słowniku American Heritage Dictionary manipulacja to „sprytne i nieszczere zarządzanie, mające na celu osiągnięcie korzyści przez manipulującego”.

 

Mistrzowska manipulacja jest nie tylko skuteczna. Jest także grą fair play, zgodną z za­sadami etyki. I właśnie dlatego będziesz niepokonany. Czas, byś podniósł rękawicę, a wraz z nią jakość każdej minuty swojego życia. Manipulacja – powiada szwajcarski uczony Adolf Portmann – jest podstawowym zjawiskiem związanym z naszym człowieczeń­stwem. Natomiast amerykański psycholog Walter. G Pinecoke twierdził, że: ilekroć czło­wiek otwiera usta, aby z kimś porozmawiać, ma w gruncie rzeczy tylko jedno na myśli: chce nim manipulować i wyciągać z tego jak największe korzyści. W obu tych opiniach za­warta jest prosta refleksja, że przez całe życie usiłujemy wobec innych postawić na swoim.

 

Wydaje się, że w naszym świecie manipulacje stają się coraz subtelniejsze i coraz bardziej wyrafinowane. Dzieje się tak dlatego, że jest w nim coraz więcej do zdobycia i coraz więcej do stracenia, a konkurencja staje się coraz silniejsza. Manipulacja ma wiele twarzy. Trudno ją zdefiniować. Jej najważniejszym elementem jest jednak stosowa­nie trików, które pozwalają zmylić przeciwnika w dyskusji czy negocjacjach. Kontakty z osobowościami skrycie agresywnymi można porównać do smagania bi­czem. Często nie zdajesz sobie sprawy z tego, skąd nadeszły ciosy, jeszcze na długo po tym, kiedy poczujesz ból. Jeżeli miałeś kiedyś do czynienia z tymi umiejętnymi kombina­torami, wiesz, jak potrafią być uroczy i rozbrajający. Są mistrzami oszustwa i uwodzenia. Pokażą Ci to, co chcesz zobaczyć, i powiedzieć to, co chcesz usłyszeć.”

 

Ciekawe, prawda?...

 

Jacek Broszkiewicz

______________________________________

 

Ryszard Poloczek, Józef Wyciślok.

Po prostu Zarządzanie. Po pierwsze Zarządzanie.

Imielin 2013

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |