SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  110  / W tej wodzie jest nasza szansa i … przyszłość

 

Własny punkt widzenia - Stryszów

 

W tej wodzie jest nasza szansa

i … przyszłość

 

 Gminy leżące nad przyszłym zbiornikiem wodnym Świnna – Poręba, w Krainie Jeziora Mucharskiego są, od kilku już lat, nastawione na dynamiczny rozwój, a swoją wielką szansę upatrują w usługach turystycznych, rekreacyjnych. Przez cały ten kilkuletni okres poszukiwaliśmy wsparcia w instytucjach związanych z tą inwestycją ( Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ), a także w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim, który jest dysponentem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Podstawowym warunkiem uzyskania finansowania, czy to ze źródeł unijnych, czy też prywatnych - jest prawo samorządów do własności gruntów.

 

Na obszarze trzech gmin – Mucharz, Stryszów, Zembrzyce – mamy wyznaczone tereny pod przyszłą działalność usługową; grunty te inwestorowi zbiornika (RZGW w Krakowie) są do niczego niepotrzebne – leżą daleko od korony zbiornika, a w pasie strefy bezpośredniej ochrony zbiornika my nie zamierzamy prowadzić żadnych inwestycji kubaturowych o charakterze stałym. Z wodą związane są takie nietrwałe obiekty jak: mola, przystanie, trapy, i to nas interesuje.

 Powierzchnia tych gruntów to trochę ponad 3 ha w gminie Stryszów, 5,5 ha w Mucharzu i ok. 1,5 ha w Zembrzycach. Wielokrotnie występowaliśmy do wspomnianych wyżej instytucji o przekazanie tych gruntów. Niestety, w ostatnich dwóch latach (2014 i 2015) próbowano zmienić prawo wodne. Gminy są bezpośrednio zainteresowane przejęciem tych terenów. Nie chcemy jednak powtarzać błędów popełnionych gdzie indziej wcześniej, kiedy to sprzedano działki tuż nad wodą osobom prywatnym, które je ogrodziły uniemożliwiając na sporej długości dostęp do lustra wody.

 Procedura przejęcia tych gruntów jest, wbrew powszechnej opinii, bardzo prosta i wygląda tak; - Dyrektor RZGW występuje z wnioskiem do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o wygaszenie trwałego zarządu, następnie grunty przekazywane są (zgodnie z kompetencją ) do Starosty Powiatowego - w naszym przypadku jest to Starosta Wadowicki, który po zasięgnięciu opinii Wojewody Małopolskiego aktem notarialnym z kolei przekazuje te grunty do zasobów mienia komunalnego samorządów w formie darowizny - nieodpłatnie. W trakcie naszych rozmów z decydentami wielokrotnie podnosili oni argument, że pierwotni właściciele, którzy już dostali z tego tytułu stosowne odszkodowanie, mogą być zainteresowani pierwokupem byłych „swoich” działek. Ponieważ to są nasi mieszkańcy, przeprowadziliśmy z nimi rozmowy, z których jednoznacznie wynika, iż nie są oni zainteresowani odzyskaniem tych gruntów i nie będą wnosić żadnych roszczeń; są usatysfakcjonowani tym co otrzymali w zamian.

 Brak prawa własności ogranicza gminy w procesie inwestycyjnym; bez tego żaden organ nadzoru budowlanego nie podejmie decyzji, a ewentualna dzierżawa tych gruntów przez samorządy od RZGW wiązała by się z dodatkowymi sporymi obciążeniami dla gmin.

 Nasz „stryszowski” plan to powstanie Centrum Rekreacji „Grodzisko” w Dąbrówce, na bazie odbudowanego (w stanie surowym zamkniętym) będącego własnością Skarbu Państwa Dworu. Chcemy tam między innymi zgromadzić, rozproszone aktualnie, obiekty archeologiczne wydobyte z dna przyszłego zbiornika wodnego. W założeniach centrum to ma pełnić także funkcje edukacyjne i szkoleniowe. Sam dwór położony jest w dużej odległości od przyszłej linii brzegowej, z pięknym, zapierającym dech w piersiach, widokiem na Babią Górę – Królową Polskich Gór. Wątpliwości i obawy co do zachowania przyszłego inwestora rozwiązać można w prosty sposób, w akcie notarialnych, wpisując w nim np. służebność dostępu do wody.

 Muszla koncertowa z amfiteatrem, budynek wielofunkcyjny, boiska sportowe, kort tenisowy i inne tego typu obiekty, z których mogli by oprócz mieszkańców korzystać także turyści, to kolejne elementy naszego planu inwestycyjnego zagospodarowania obrzeży Jeziora Mucharskiego. Nikt z nas - gospodarzy gmin, nie oczekiwał od inwestora zbiornika zaangażowania finansowego w budowę planowanych przez nas obiektów turystyczno – rekreacyjnych czy ścieżek rowerowych; mamy świadomość tego, że nie należy to do statutowych zadań tego typu instytucji. Szukamy możliwości finansowania tych zadań z różnych źródeł. W roku 2015 mieliśmy możliwość pozyskania środków na opracowanie projektu; musieliśmy zrezygnować z tej szansy z dwóch podstawowych powodów: - krótki termin opracowania dokumentacji i, co najważniejsze, nie uregulowane stosunki własnościowe gruntów będących przedmiotem procesu inwestycyjnego. Środki te, z bólem i żalem, zostały bezpowrotnie stracone.

 Obecnie, po licznych rozmowach, w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Małopolskiego są już zabezpieczone środki ( unijne ) na utworzenie centrów rekreacji w naszych gminach. W tym przypadku zabezpieczono dla trzech gmin: Mucharz, Stryszów i Zembrzyce niebagatelną kwotę 5,5 milionów €. Jeżeli na czas nie rozwiążemy problemów własności gruntów toStryszów jest OK pieniądze te mogą przepaść. Wiemy, że istnieje możliwość pozyskania środków w wyniku partnerstwa publiczno – prywatnego. Sporo działek w sąsiedztwie to działki prywatne i jesteśmy przekonani, ze ta forma współpracy ( PPP ) pozwoli na uzyskanie pozabudżetowych środków finansowych. Powiązanie planowanego centrum rekreacji z prywatnym otoczeniem gastronomiczno – hotelarskim powinno przynieść pożądany efekt powodujący zwiększenie dochodów budżetowych gmin. Jest to także szansa dla mieszkańców gmin na podniesienie poziomu aktywizacji zawodowej i stopy dobrobytu.

 Są dwie możliwości ( formuły ) prowadzenia tej działalności: - Przez okres trwałości projektu ( 5 lat ) gminy będą prowadziły działalność gospodarczą w oparciu o własne jednostki organizacyjne; możliwe jest także powstanie celowego komunalnego związku międzygminnego na potrzeby tego projektu. Później można to albo kontynuować, albo też znaleźć partnerów do prowadzenia tej działalności, a gminy uzyskiwałyby dodatkowe dochody. Oczekujemy od inwestora (RZGW) realizacji tych zadań, które wcześniej były wpisane w porozumienia i umowy począwszy od roku 1987, a które są aktualnie zapisane w zbiorczym zestawieniu kosztów tej inwestycji. Inwestor powinien z tych zapisów się wywiązać. Widok ze Stryszowa na Babią GóręNa naszym terenie te zapisy dotyczą m.in. drogi z Łękawicy do Zagórza o długości ~1200 m., łączącej się z drogą Brańkówka -Leśniówka – Gołębiówka, oraz drogi Dąbrówka – Durówka o długości 946 m, bez której na organie prowadzącym szkoły – Gminie Stryszów, spocznie obowiązek dowożenia uczniów do SP w Dąbrówce drogą okrężną około 3,5 km przy zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu pojazdów na wąskiej lokalnej drodze. Pozostaje także zabezpieczenie osuwisk Dąbrówka – D11a i 11b oraz na Ostałowej Dąbrowskiej i Zagórskiej.

 

Jan Wacławski

Wójt Gminy Stryszów

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |