SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 108  / Nie weimarski trójkąt transgraniczny

 

Reflektorem po euroregionach:
Euroregion BESKIDY

 

Nie weimarski trójkąt transgraniczny

 

Podobna topografia, specyficzny klimat i przyroda, charakterystyczna kultura oraz chęć wzajemnego poznania się ( nie bacząc na bariery administracyjne i prawne) sprawiły, że 15 lat temu, w  czerwcu 2000 roku powołano do życia  Euroregion Beskidy, określając jednocześnie jego główne cele:  wspólne działania dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu, zbliżenie ludności i instytucji na obszarze przygranicznym.   Jesteśmy czymś w rodzaju wspólnej platformy ( porozumienia ) trzech krajowych stowarzyszeń z obszaru Polski, Czech i Słowacji nastawionych głównie na promocję turystyki i zarządzanie mikrofunduszami celem polepszenia wzajemnej współpracy polsko – czesko – słowackiej.

 

Kładziemy duży nacisk na działania promujące ww. aspekty, a ich efekty widoczne są na co dzień przez okres całego roku, w corocznym wzroście liczby turystów i obiektów infrastruktury turystyczno – wypoczynkowej. Stowarzyszenie  „Region Beskidy” - polska część Euroregionu Beskidy - jest członkiem Małopolskiej i Śląskiej Organizacji Turystycznej.  Wspólnie realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, których celem jest sprawne dostarczanie informacji o atrakcjach regionu, potencjalnym turystom. Jednym z największych zrealizowanych projektów jest „Śląski System Informacji Turystycznej”.  Jego celem było utworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej w skali regionu, obejmującego zintegrowaną sieć punktów informacji turystycznej, platformy informatycznej i bazy danych, stworzenie systemu oznakowania obszarów atrakcyjnych turystycznie i wydanie oraz dystrybucję bezpłatnych materiałów informacyjno-promocyjnych. Projekt ten jest modelowym przykładem, budowania kompleksowego systemu obsługi turysty. Został on wprowadzony w całym województwie śląskim. Przynależność Euroregionu Beskidy do Śląskiej Organizacji Turystycznej pozwala na wspólną i efektywną promocję podczas krajowych i międzynarodowych targów turystycznych oraz wydawanie szeregu materiałów informacyjnych i promocyjnych.

 

Drugi filar naszej działalności to zarządzanie Funduszami Mikroprojektów w ramach dwóch programów współpracy trans granicznej polsko – czeskiej i polsko – słowackiej. Fundusz ten jest narzędziem skierowanym na realizacje najmniejszych projektów trans granicznych ukierunkowanych przede wszystkim na: rozwój trans granicznych stosunków międzyludzkich, inicjatyw społecznych, przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych a także na rzecz poprawy infrastruktury obszaru, szczególnie w zakresie wyposażenia bazy miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu trans granicznym.

 

Transgraniczny SkatePrzez 15 lat działalności zrealizowanych zostało prawie 400 mikroprojektów o łącznej wartości blisko 10 milionów EUR. Ze względu na szczególny charakter regionu, największa ilość zrealizowanych projektów dotyczyła turystyki; powstało wiele nowych projektów turystycznych: nowe trasy rowerowe, szlaki nordic walking, siłownie zewnętrzne, kioski multimedialne czy też  aplikacje na smartfony. Poszerzyliśmy grono odbiorców  o osoby niepełnosprawne i marginalizowane społecznie i doprowadziliśmy do  powstania pierwszej w Polsce  trasy  turystycznej dla osób niewidomych, dzięki czemu mogą one bezpiecznie i w możliwie szerokim zakresie korzystać z piękna gór i górskiej przyrody.

 

Kolejnym przykładem ciekawych i ważnych – z punktu widzenia życia codziennego mieszkańców – realizacji, są projekty z zakresu ochrony środowiska naturalnego i efektywności energetycznej. Ważne problemy z zakresu edukacji ekologicznej były poruszane w projektach już na poziomie szkół podstawowych. Jestem przekonany, że efekty tych działań będą widoczne w Euroregionie Beskidy przez wiele kolejnych lat, ponieważ zmieniać nasze przyzwyczajenia i nawyki na bardziej proekologiczne – musimy zacząć już od najmłodszych lat. Pomoc europejska w ramach mikrofunduszu Euroregionu Beskidy, skierowana była również na sferę przedsiębiorczości na pograniczu. Przykładem projektu wspierającego biznes na pograniczu może być również organizacja trans granicznych targów przedsiębiorczości i budownictwa.

 

W nowym okresie programowania 2014 – 2020 naszym celem strategicznym będzie dalsze  pogłębianie współpracy na pograniczu polsko - czesko-słowackim w zakresie rozwoju produktów turystycznych, infrastruktury turystycznej. Chcemy to osiągnąć poprzez: wspieranie rozwoju istniejących i wprowadzenie nowych produktów turystycznych (np. rozbudowa istniejących oraz wytyczanie nowych ścieżek rowerowych, tworzenie trans granicznych szlaków konnych), kreowanie  inwestycji proturystycznych, ochronę zasobów kulturowych pogranicza.

 

W ramach  Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020, Euroregion Beskidy zamierza znów pełnić ważną rolę we wspieraniu i poprawie warunków współpracy międzynarodowej poprzez administrowanie funduszami mikroprojektów. Przez najbliższe 7 lat da to możliwość wykonania kolejnego, znaczącego kroku zmierzającego do podniesienia jakości życia mieszkańców Euroregionu Beskidy. Głównym naszym zamierzeniem jest aby turysta odwiedzający nasz region wiedział, że jest w atrakcyjnym, ciekawym i bogatym regionie oraz, żeby czuł się dobrze i komfortowo w trakcie pobytu w Beskidach bez względu na kraj, w którym się znajdzie.

 

Marcin Filip
- Dyrektor Biura Stowarzyszenia  „Region Beskidy”

 

Wyróżnienia i osiągnięcia Euroregionu „Beskidy”

 

– Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskiem w 2010 roku.

 

– Honorowa Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego – Kapituła Odznaki doceniła zaangażowanie Stowarzyszenia w życie oraz problemy regionu.

 

– Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: „Pro Publico Bono” – przyznany Stowarzyszeniu „Region Beskidy” za wieloletni dorobek pracy. – Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji dla Prezesa Stowarzyszenia „Region Beskidy” – Zbigniewa Michniowskiego w kategorii „Menadżer, Lider Społeczno-Gospodarczy”, 2014 r.

 

– Tytuł „Osobowość Ziem Górskich 2015” dla Dyrektora Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” – Marcina Filipa w Konkursie Osobowość Ziem Górskich.

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |