SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

Europrojekty.pl  /  nr 120 / 30 marca – 30 kwietnia 2018

 

Od redakcji:

Przywództwo

Od zarania dziejów ludzkość, by przeżyć, produkowała przywódców, wodzów, zwierzchników. Liderów. Każde stado musi mieć – czy to się komuś podoba, czy nie – strukturę hierarchiczną, na szczycie której stoi ten, kto dzięki sile, inteligencji lub sprytowi w drodze po władzę potrafi wyeliminować konkurentów. Napisano tysiące tomów o roli jednostki w historii, i już sam ten fakt, potwierdza prawdziwość tezy, że ludzkość, jako podzielone stada, ciągle musi kreować przywódców. W ten, czy inny sposób.

Idealistyczne ciągoty do stosowania klasycznej demokracji ateńskiej, która też przecież była takim zbiorowym liderem, kończyły się zwykle albo klęskami i upadkiem państw, albo rezultatem łatwym do przewidzenia – rządami tyranii. W czasach nowożytnych demokracja zachodnia ma się dobrze, ponieważ wykształciła mechanizmy wykluczające, choć nie zawsze, co potwierdza historia ostatnich 100 lat, realne możliwości długofalowego, dziedzicznego sprawowania władzy autorytarnej. I chodzi nie tylko o prawne, systemowe, ale i zwyczajowo-tradycyjne zabezpieczenia. Coraz większego znaczenia nabierają rozwijające się w błyskawicznym tempie technologie umożliwiające praktycznie nieograniczoną wajemną komunikacji ludzi między sobą którzy coraz częściej wyrażają swe poglądy i jednoczą wokół nich pozasystemowo, choć, w gruncie rzeczy - paradoksalnie - te systemy nadal tworzą. Wolność do informacji, wydawałoby się tak oczywista, może zostać jednak w jednej chwili skasowana, bo sznurki władzy w tej dziedzinie i tak pozostają w rękach rządzących. Demokracje typu zachodniego także i z tego powodu wcale nie zrezygnowały z zaspokajania genetycznej potrzeby ludzi: wyłaniania przywódców. Systemy są demokratyczne, ale rządzą konkretni ludzie. Pytanie tylko, w jaki sposób to robią, bo odpowiedź na nie z reguły wskazuje wymiar szans na to, jak długo to mogą czynić. Przy założeniu, że elektorat ma co jeść i nawet polepszają mu się warunki życia, kwestie bytowe przy formułowaniu poglądów politycznych i postaw socjalnych, przekładających się na decyzje wyborcze, schodzą na plan dalszy. Na czoło wysuwają się kwestie światopoglądowe, ideologiczne, różne sposoby postrzegania rzeczywistości, konkurencyjne struktury wartości moralnych i to właśnie w tej mętnej wodzie toczy się ciągła walka o przywództwo.

Jest oczywiste, że w tej sytuacji prawdziwym liderem, przywódcą może być tylko ten, kto potrafi najskuteczniej wzmacniać innych w swych przekonaniach i postawach moralnych. Kto potrafi skupić jak najwięcej ludzi połączonych albo miłością, albo nienawiścią,. Albo odwagą, optymizmem i otwartością, albo ciągłym lekiem i wskazywaniem śmiertelnego wroga. W każdym z tych wariantów decydujące znaczenie ma wykształcenie wokół tych wartości spoiwa, dającego poczucie siły, ale i dominacji oraz walki. Ten, kto potrafi w skali makrospołecznej wytworzyć klimat „wspólnoty”, i to niezależnie od rodzaju wartości i o jakie motywy się opiera – zwycięża. Człowiek jest istotą społeczną i zawsze będzie potrzebował przywództwa, kogoś z kim będzie się identyfikował i z tej identyfikacji czerpał poczucie mocy. Przywództwa, jak pokazuje dzisiejsza rzeczywistość, niestety – jakiegokolwiek, byle tylko zaspokajało najbardziej fundamentalne instynkty: poczucie bezpieczeństwa i wydobycia się z wszechogarniającej samotności, alienacji, wykluczenia. Tę tezę potwierdzają nie tylko wnioski płynące z raportu „dobra zmiana w Miastku”, ale i wyniki wyborów na Węgrzech, gdzie po raz kolejny populistyczna partia Fidesz Wiktora Orbana odniosła zwycięstwo, gwarantujące konstytucyjną większość w parlamencie. Wydawać się zatem może, że u naszych bratanków brama do tworzenia państwa autorytarnego otwiera się coraz szerzej. Myślę, że nic bardziej błędnego. Na dyktaturę nie pozwoli Unia Europejska, z której Węgry, podobnie jak Polska, ciągną potężne pieniądze na rozwój i inwestycje. A naród żyjący w centrum Europy, gdyby poparł wyjście z UE, skaże się nie tylko na izolację polityczną, ale także na, w najlepszym wypadku, zastój ekonomiczny – a to stan niezwykle groźny dla każdych rządów. Ograniczanie wolności obywatelskich nadal może postępować, ale w kwestiach gospodarczych, np. co do własności, działalności gospodarczej i swobód w tej materii gwarantowanych prawami traktatowymi UE niewiele chyba się zmieni. Jednak i to może być wrażeniem złudnym, ponieważ to dopiero sekwencje wydarzeń związanych z uruchomieniem wobec Polski procedury wdrażania artykułu 7 traktatu, dadzą wymierną odpowiedź na pytanie czym Unia Europejska anno domini 2018 właściwie jest i w jakim kierunku zmierza. Trzeba pamiętać, że Węgrzy, podobnie, jak Czesi i Słowacy (mający politycznie większą autonomię ze względu na przynależność do strefy euro) mają bardzo rozwinięty zmysł pragmatyzmu – o czym zresztą przekonali dobitnie głosując tak, a nie inaczej w sprawie przewodniczącego Rady Europejskiej dwa lata temu. Pragmatyzm i dyplomatyczna zręczność w naszym wydaniu są tymczasem co najmniej wątpliwe.

Tak więc przywództwo ma różne oblicza i opiera się na mniej lub bardziej kruchych fundamentach. Nigdy nie są one niezniszczalne, ponieważ żadne przywództwo nie jest wieczne.


 

 

Jacek Broszkiewicz

redaktor naczelny

Nie tylko chleba i igrzysk!

Z Michałem Piszko, Burmistrzem Kłodzka, rozmawia Jacek Broszkiewicz

Staram się na bieżąco informować mieszkańców o planach, zamierzeniach inwestycjach. Jednocześnie kłodzczanie są informowani jakie są zagrożenia. W małym środowisku, gdzie wiele osób się zna, trzeba być szczerym. Lokalny samorząd powinien poosiadać dużą swobodę działania na rzecz swoich mieszkańców, aby szybko reagować na zagrożenia, móc im zapobiegać, a także bez przeszkód prowadzić bieżącą działalność.

Chiny: reorientacja gospodarcza, czy szansa na wielki biznes?

Z Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury – rozmawia Antoni Szczęsny

Nikt nie neguje coraz bardziej pierwszoplanowej roli Chin w globalnej gospodarce i praktycznie każde państwo świata chce rozwijać wymianę handlową i inwestycyjną z tym mocarstwem.

Sfrefa wysokich lotów

Z Krzysztofem Ślęzakiem, Dyrektorem Oddziału ARP S.A. w Mielcu – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Wobec unijnych ograniczeń dotyczących liczby specjalnych stref ekonomicznych w naszym kraju, zastosowaliśmy ścieżkę ich rozwoju poprzez, podkreślę – zgodne z unijnymi przepisami – tworzenie podstref, których mielecka SSE ma dziś 33 w pięciu województwach.

Zwarcie czy kompromis budżetowy?

Z prof. Jerzym Buzkiem, przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego – rozmawia Krzysztof Kozik

Mamy nowy rząd w Berlinie, a Komisja Europejska wkrótce przedstawi propozycję przyszłego budżetu dla wspólnoty. Widzimy jasno, że nacisk kładziony jest w większym niż dotąd stopniu na przyspieszenie rozwoju – innowacje, konkurencyjność, pogłębianie integracji – a już nie tak bardzo na konsolidację, na wyrównywanie opóźnień.

Nie tylko wizja,
ale i … nadzieja

Z Piotrem Augustyńskim, Zastępcą Prezydenta Tarnowa – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Od czegoś trzeba zacząć i warto mieć nie tylko wizję, ale i nadzieję. Dotyczy to także sfery partnerstwa publiczno-prywatnego, o którym mówi się od dziesiątków już lat, a które w wymiarze kraju prawnie nie istnieje.

Polak członkiem ważnego Komitetu UE


Niedawno powołano nowy Komitet Sterujący EASME, do którego wybrany został p. Janusz Kahl – Prezes Zarządu South Poland Cleantech Cluster & NordicHouse.

Zdążyć przed zamknięciem unijnej kasy…


Z Adamem Lewandowskim, Burmistrzem Śremu – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Skończą się zasoby środków unijnych, ale nie zaprzestaniemy działań i będziemy usilnie zabiegać o inne źródła finansowania.

Dialog przede wszystkim…

Z Jerzym Grządzielewskim, Kierownikiem Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, koordynatorem projektu „Dokąd zmierzasz Europo” – rozmawia Krzysztof Kozik


Wyboista droga Ukrainy
do Unii Europejskiej

Jaka droga czeka Ukrainę w najbliższych latach? Co już udało się zrobić, a co koniecznie trzeba jeszcze zmienić, żeby wejście w unijne struktury stało się faktem? To pytania, na które odpowiedzi próbowali znaleźć goście XI Forum Europa-Ukraina.

Pierwsze dwadzieścia lat
już za nami…

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w swej 25-letniej już historii zrealizował wiele nietuzinkowych projektów cementujących wzajemne zrozumienie i przyjazne odnoszenie się do siebie społeczności lokalnych po obu stronach granicy.

Sięgnąć po wszystko,
co jest do zdobycia w UE


Z dr Rafałem Świerczyńskim, Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Samorząd i nauka we wspólnej walce ze smogiem

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez stronę społeczną oraz jednostki samorządu terytorialnego Główny Instytut Górnictwa wprowadził nowe, autorskie rozwiązanie w zakresie pomiaru i monitorowania jakości powietrza.

Sonet wypatroszony
Jeśli już oglądam telewizję, jak zarazy unikam reklam. Gdy tylko pojawiają się na ekranie natychmiast przełączam telewizor na inny kanał i w ten właśnie sposób przypadkiem trafiłam na recital nieznanego mi artysty grającego utwór Chopina.

Cywilizacyjny trójskokZ Tadeuszem Pilarskim, Prezesem Zarządu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., członkiem Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – rozmawia Jacek Broszkiewicz

Odszedł przyjaciel


W nocy z 24 na 25 lutego zmarł Adam Adamczyk – wieloletni burmistrz Trzebini. Dobry, uczciwy i prawy człowiek, dla którego najważniejsza zawsze była służba drugiemu człowiekowi.

Świat na krawędzi? (3)


Dziś grozi nam więcej niż zwykła stagnacja w dziedzinie wzrostu gospodarczego. Zdaje się, że człowiek wynalazł już wszystko, co było do wynalezienia. Wzrost, mimo doniesień tabloidów, sensacyjnie wieszczących kryzys Państwu Środka, będzie dotyczył tylko Chin.

Dzieje się…
ciągle na +

Kolejna runda negocjacji ws. Brexitu została zakończona. Brytyjska Izba Gmin przyjęła projekt ustawy o wyjściu z UE, a z nieuregulowanych ważnych spraw pozostała tylko kwestia granicy z Irlandią.

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

+48 785 845 005

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |